Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2011
Ședința din ziua de 25 noiembrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2543
din 18 noiembrie 2011 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr.
52 din 31 martie 2011 (art.1, 2, 3 ş.a.).
3. Dezbaterea și aprobarea în prima lectură a proiectului de Lege
nr.2371 din 28 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1234-
XIV din 22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui
Republicii Moldova (art. 6 alin.(2)).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.1930 din 6 septembrie 2011 pentru completarea articolului 400 din Codul
contravenţional nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.1488 din 28 iunie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Codul penal – art. 244; Codul de procedură penală – art. 269). Remiterea în
comisie a proiectului de Lege nr.1488.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege
nr.1708 din 22 iulie 2011 pentru completarea unor acte legislative (Legea privind
pensiile de asigurări sociale de stat – art.47; Legea cu privire la statutul
persoanelor cu funcţii de demnitate publică – art.19).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1709
din 22 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
privind pensiile de asigurări sociale de stat – art.16, 48, anexa nr.2 ş.a.; Legea cu
privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător – art.20 ş.a.).
8. Dezbaterea și aprobarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.388
din 15 februarie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.939-XIV din 20
aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială (art.1, 21, 22 ş.a.). Lectura II. Votat.
(Pro – 51)
9. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1491
din 28 iunie 2011 pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la
Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei – art. 32; Legea
serviciului vamal – art. 43, ş.a.).
10. Dezbaterea și aprobarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1866
din 22 august 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
2
cu privire la conflictul de interese – art.23, capitolul IV1, art.251; Codul de conduită
a funcţionarului public – art.11, 12, capitolul III1
, 131 ).
11. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2060
din 22 septembrie 2011 privind aprobarea Strategiei de reformare a sectorului
justiţiei pentru anii 2011 – 2016. Lege ordinară.
12. Prezentarea raportului asupra proiectului de Hotărîre nr.1214 din 20 mai
2011 pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor
asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2010. Comisia va prezenta
raport și votarea proiectului se transferă pentru săptămîna viitoare. (Raportor –
Mircea Buga, directorul general al Comisiei Naționale de Asigurări în Medicină.)
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului, și
de domnul Artur Reșetnicov, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința plenului Parlamentului.
Secretariatul,
Vă rog.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 85 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Dimitriu Anatolie – în delegație, Ghimpu Mihai, Godea
Mihai, Juravschi Nico
...