Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Maia Sandu, Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate: Bună ziua! E perioada BAC-ului și așa cum ne-am obișnuit, Parlamentul își amintește brusc de educație. Peste noapte, îi apucă grija de nivelul de cunoștințe al elevilor din Republica Moldova. Sunt preocupați de rata scăzută de promovare la bacalaureat. Știm, am văzut aqsemenea proteste și în anii precedenți. Guvernanții noștri sunt exigenți. Ei vor cele mai înalte medii pentru elevii din Republica Moldova doar că nu vor să recunoască că aceste medii sunt mari în comparație cu spririjinul pe care îl oferă ei domeniului educație. Totuși, situația din acest an este dfierită de cele din anii precedenți. În acest an, împotriva evaluării corecte la Bacalaureat, se pronunță și conducerea actuală a Ministerului Educației. Doamna Pogorșa, o persoană cu serioase probleme de integritate, care le-a demonstrat în alte funcții pe care le-a deținut, că-i este străină meritocrația, vine cu pretenții la echipa Agenției pentru dezvoltară curicullară și evaluare,. care a reușit în această perioadă, fără sprijin politic, când în sânul guyvernării domină impostura, minciuna și furtul, să asigure, în continuare, o evaluare corectă a cunoștințelor absolvenților de liceu. Doamna Pogolșa, care a suprimat ani la rând inițiativele sănătoase ale angajaților institutului de științe ale educației, ratând astfel șansa să transfrome această instituție în una utilă pentru profesie, astăzi vrea să pună capac bacalaureatului corect. Doamna Viceministru, care nu a făcut nimic bun decând a fost numită în această funcție, are pretenții la metodologia de evaluare,. la oamenii care elaborează teste și care le controlează. Nu spune nimeni că procesul este perfect, doar că în timp, abordarea Agenției Naționale pentru curicullum și evaluare, s-a dovedit a fi una corectă. Oamenii pe care s-au sprijinit și se sprijină organizatorii acestui examen au demonstrat că nu vând teste și nu vând note, așa cum s-a întâmplat la Institutul de științe ale educației, care elaborează teste pentru candidații la funcția de director, pe perioada când această instituție era condusă de către doamna Pogolșa.

Ce-și dorește noua ministră? Să poată numi în funcții oameni după bunul plac? Să poată împărți notele după bunul ei plac? La asat se pricepe. A demonstrat-o în trecut.

Igor Grosu, Secretarul General al Partidului Acțiune și Solidaritate: Stimați colegi, constatăm cu regret intervenția brutală a coaliției de guvernare, adică a Partidului Democrat și a PArtidului Socialiștilor, în sesiunea de bacalaureat de anul acesta. Iată de ce ceea ce nu a îndrăznit să facă conducerea precedentă a Ministerului Educației, își permite să facă actuala conducere interimară desemnată de Partidul Democrat. Enunțul doamnei Pogolșa ărivind irelevanța metodologieide desfășurarea a bacalaureatului, se înscrie perfect în demersurile făcute anterior de Partidul Socialiștilor prin vocea Președintelui Dodon. Avem de față o sincronizare a eforturilor Partidului Democrat și Partidului Socialiștilor îndreptată spre demolarea reformei în domeniul educației. Trebuie să recunoaștem că domnul Președinte se pricepe mai bine la organizarea concertelor și înmânarea distincțiilor, decât la implememntarea reformelor.
Pentru publicul interesat, ținem să menționăm că metodologia de desfășurare a examenelor de bacalaureat a fost elaborată în strictă conformityate cu prevederile COdului Educației, aprobat la acea vreme. Astfel, toate acuzațiile Viceministrei la acest capitol, nu sunt decât o mostră de incompetență și dorință de a compromite acest exercițiu important pentru absolveți și comunitatea pedagogică.

Un alt moft al actualei conducere al ministerului, a vizat președinții comisiilor de examinare la discipline. Faptul că timp de trei ani de zile aceste persoane, acești pedagogi și-au onorat cu brio angajamentul de a securiza procesul de elaborare și a testelor, este disconsiderat și tratat cu aroganță. Tentativa conducerii ministerului de a schimba toți președinții comisiilor, fără nicio justificare, prin az=cuze neprobate, trădează o simplă dorință a exponenților Partidului Democrat de a reveni la practicile vechi, când examenele, testele erau cumpărate și notele erau foarte, foarte mari. Pentru o mai bună înțelegere a apetitului, vreau să vă menționez că până în 2013, până la reforma în modalitatea de desfășurare a bacalaureatului, conform estimărilor noastre cele mai modeste, suma mitei și a plăților care erau făcute într-o sesiune, ajungeau lejer la paisprezece milioane de lei. De aici, vă dați seama că cei care au creat acele scheme, probabil tânjesc după acele fluxuri financiare care circulau până în 2013.
O dovadă în plus la cele menționate mai sus, este o altă performanță a doamnei viceministră, care într-un termen reord, a reușit să mobilizeze în cadrul ministerului o echipă de tristă faimă. Familiile atotcunoscute deja: Crudu, Ghenciu și Ghicov. Deci, unii din ei, fiind practic protagoniștoii scandalurilor cu rezonanță, în special în procesul de fraudare a aexamenelor de bacalaureat.

O altă acuză a doamnei Viceministră se referă la schema de convertire a punctajului. Deci, dânsa insistă ca schema de convertire să nu fie cunoscută din timp de absolveți, profesori, părinți. În opinia noastră, eliminarea acestui principiu, principiul previzibilității, va aduce doar la o... va deschide o poartă pentru speculații și pentru fraudarea examenului. Prin analogie, le-am comunicat doamnei Viceministră și echipei care, probabil, o consultă la acest capitol, același examen TOEFL, pe care toți îl recunoaștem și îl acceptăm, și o bună partte din absolveții noștri merg, aplică, susțin și iau zece din oficiu pentru un anumit punctaj, schema de convertire, da, schema de convertire este previzibilă. De aceea, doamnă Pogolșa, lăsați copii să știe și profesorii inslusiv, la care notă pot pretinde atunci când acumulează un număr dezirabil, previzibil de puncte.

De asemenea, este reprobabil comportamentul Președintelui comisiei parlamentare Culturăp, educației, sport și așa mai departe, domnul Hotineanu, care nu face decât să amplifice speculațiile în jurul bacalaureatului. Atitudinea acestuia față de noua modalitate de desfășurare a bacalaureatului nu reprezintă o surpriză pentru noi. Încă în 2013, domnul Hotineanu s-a regăsit pe atunci, deputat PLDM, s-a refăsit printre cei mai vehemenți critici ai reformei. DÂnsul nu putea înțelege nicicum de ce noi interziceam colectările de bani din partea absolvenților și părinților pentru așa-numita bună organizare a bacalaureatului. Probabil a rămas cu aceleași concepții și acum fiind regimentat în Partidul Democrat,. își face bine meseria.

În acest context, cerem partidelor politice să se abțină de la speculațiile pe seama examenului de baca,lureat. Discuțiile privind calitatea testelor sunt binevenite, au fost și vor fi. Ele mai puține au fost până în 2013, dar aceste discuții trebuie să fie purtate de către specialiștii în domeniu. Orice intervenție și acapararea capitalului politic de către partidele politice, în special Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, nu face decât să pună în pericol buna desfășurare a sesiunii de bacalaureat. În rest, noi le dorim succes absolvenților, profesorilor, părinților pentru a finaliza cu brio acest examen.

Maia Sandu: În continuare, reformele PD nu se opresc aici. În contextul mult lăudatei reforme a administrației publice centrale, aflăm că guvernul a decis să pună toate instituțiile educaționale într-o oală. Face talmeș-balmeș din cadrul instituțional dedicat, destinat asigurării calității în educație. Ce are Agenția pentru curicullum și evaluare destinată învățământului general cu Agenția Națională pentru asigurarea calității în ânvățământul profesional? Prima își face treaba bine, chiar dacă trebuie consolidată pe partea care ține de dezvoltare curiculară, dar pentru asta este nevoie de sprijin din partea guvernului pentru a demara o reformă autentică a conținuturilor. Pe de altă parte, ANACIP, Agenția Națională pentru asigurarea calității în învățământul profesional, care, din păcate, este o instituție mai mult formală, care nu are curajul să abordeze problema calității proaste în învățământul superior și ăn cel profesional tehnic și să taxeze instituțiile care nu asigură standarte minime de calitate, trebuie să devină o instituție independentă conform tuturor rigorilor europene. Aceasta trebuie responsabilizată, n comasată cu alte instituții.
Inspectoratul școlar, care iarăși, în lipsa oricărui sprijin politic, se consolidează puțin câte puțin, nu are nimic în comun cu evaluarea cercetării. Singura schimbare care se poate face este completarea funcțiilor ANACIP cu cea de evaluare a proiectelor de cerectare, dar cu condiția că se suplimentează și capacitățile acestei instituții. ANACIP trebuie să rămână instituție independentă, pe când celelate instituții trebuie să fie subordonate Ministerului Educației și să implementeze politicile elaborate de către acesta.

Care este scopul acestei așa-zide reforme? Obținerea de economii? Unele economii pot fi obținute prin externalizarea serviciilor contabile și juridice ale tuturor acestor agenții, fără să se recurgă la comasare. Altfel, funcțiile acestor agenții sunt diferite. Domeniile de competență pe care trebuie să le stăpânească angajații acestor agenții sunt diferite și comasarea lor nu are cum să conducă la reducerea numărului de personal. Evident, dacă guvernarea âîși doreșt e ca aceste instituții să funcționeze pe bune. Bănuiala noastră este că această comasare se face din alte motive, ca să scape de oamenii incomozi puterii și absolut incoruptibili, care au fost aleși în aceste funcții pe timpul când Partidul Democrat nu controla sectorul educațional. PD are nevoie de altfel de oameni în educație. Are nevoie de oamnei de tipul doamnei Pogolșa. Această comasare va omorî firavele realizări de construire a unui cadrul constituțional funcțional pentru asigurarea calitățiiîn educație, iar efectele acestei decizii iresponsabile, le vom resimți mulți ani înainte, la toate nivelurile educaționale.

Guvernarea face și reforma în domeniul cercetării. Îl salutăm pe domnul Duca, Prșeedintele Academiei de Științe, cu care pe toată perioada mandatului nostru, am avut nenumărate discuții despre necesitatea demonopolizării finanțării domeniului de cercetare. Trebuie să recunoaștem că dânsul a reușit să se eschiveze de la reforme. Vedem că Partidul Democrat este mult mai convingător. Oare ce argumente folosește în dialogul cu șeful de la AȘM? Cert este că Academia de Științe a pierdut șansa de a face reforma într-un mod consensual, într-un proces în care să aibă și reprezentanții acesteia dreptul al opnie. Dacă e bun sau nu codul cercetării aprobat de Guvern, nu știm, pentru că documentul adoptat nu a fost făcut public. Știm doar că un element important al disputei dintre PD și AȘM sunt proprietățile enorme care aparțin Academiei și pe care aceasta din urmă le va pierde. ACestea vor fi preluate de Guvern și privatizate, ceea ce, nu neapărat este un lucru rău, ținând cont de modul defectuos în care au fost administrate de către AȘM. DOar că privatizarea o va face PArtidul Democrat, iar noi cu dumneavoastră țtim ce fel de privatizări face Partidul Democrat. AM văzut aceste exemple de privatizări proaste, în detrimentul statului, pe perioada celor șapte ani, cât Agenția de Administrare a Proprietății publice a fost controlată de Partidul Democrat.

Ne întrebăm, de asemenea, dacă transferul unor funcții la Ministerul Educației va fi însoțit șui de creșterea numărului de angajați pentru ca să îndeplinească aceste funcții sau dacă oamenii vor rămâne în continuare la AȘM. Ne întrebăm de ce Liceul Academiei va trece în subordinea Ministerului și nu în suboerdinea Administrației Publice Locale, așa cum este cazul altor instituții. Problema cea mai mare este, această reformă fiind necesară, Guvernarea actuală nu are credibilitatea pentru a ne convinge că o face din cele mai bune intenții. și cu rezultatele scontate.

Pe final, revenim la pretențiile parlamentarilor indignați de calitatea scăută a rezultatelor elevilor care vor ca să crească această calitate prin anularea bacalaureatului sau prin transformarea lui într-un examen pentru cei care au bani. Noi avem niște propuneri concrete pentru acești parlamentari:
1. Să înceteze să fure și să nu le permită altora să fure din abnii publici, iar banii salvați, să-i investească în educație.
2. Să adopte o nopuă lege a salarizării pentru profesori, care le-ar asigura acestora un nivel de salariu, cel puțin, la optzeci de procente din salariul unui deputat;
3. Să aloce bani pentru construcția de noi școli și pentru drumuri de acces către aceste școli;
4. Să numească în funcția de ministru o persoană onestă, care respectă, care este respectată de către sectorul educațional și care este bine intenționată;
5. Să facă audieri la Parlament pe modul în care ministerul, Guvernul implementează Codul Educțaiei și Strategia Educației 2020.
Vă mulțumim. Dacă aveți întrebări.

Jurnalist: Da. Vrem să vă întrebăm dacă dumneavoastră credeți că rezultatele slabe sau, mă rog, care sunt rezultatele, sunt din vina profesorilor, așa cum spuneau ieri unii deputați în Parlament? Din vina profesorilor care ar fi predat prost (indescifrabil)

Maia Sandu: Rata de promovare la liceu este de optzeci de procente. Dacă analizăm datele, o să vedem că peste patru mii din cei care au încercat să susțină bacalaureatul în acest an, sunt restanțieri de anul trecut. Trebuie să analizăm datele din categorie în categorie. La liceu indicatorii nu sunt proști. În învățământul mediu de specialitate indicatorii sunt mai slabi și evident pentru cei care au venit să susțină a doua oară, indicatorul este de în jur de șaptesprezece procente. Într-al doilea rând, există o problemă de calitate pe întreg sectorul, care se explică inclusiv prin faptul că există deficit de profesori în anumite localități, prin faptul că unii profesori nu sunt suficient de pregătiți, și asta tot trebuie să o spunem. Explicația este una singură: în ultimii douăzeci și șase de ani, dacă vreți, în sectorul educațional nu s-au investit bani, nu s-a investit atenție, nu s-au promovat reformele necesare, pentru că este mai ușor pentru politicieni populiști să vină și să promită anularea examenelor decât să încerce să rezolve această problemă pas cu pas, element cu element. Explicația este complexă, dar e clar că există o creltere, chiar dacă mică a ratei de promovare și e clar că această reformă a fost apreciată și este apreciată de părinți. Faptul că noi suntem aici astăzi, în fața dumneavoastră, că am devenit politicieni, se datorează, în mare parte, aprecierii din partea oamenilor a măsurilor pe care le-am întreprins noi pentru a asigura corectitudine la evaluare.

Jurnalist: Vrem să vă întrebăm, în ultimul timp, în presă și în societate se vorbește despre dispariția sau despre faptul că domnul Șevciuk se ascunde aici, la Chișinău și că autoritățile ar trebui să ia măsuri, dar îl protejează. Ce credeți dumneavoastră și dacă aveți ceva informații despre acest fapt?

Maia Sandu: Nu avem informații pentru că autoritățile publice nu-și respectă cetățenii ca să le ofere o explicație în raport cu această situație. Nu știm dacă aceste persoane sunt protejate de instituțiile statului din contul nostru, dacă aceste persoane sunt în arest la domiciuliu, și așa mai departe. Dar nu putem să credem de bine în raport cu autoritățile statului, pentru că nu ne-au dat motive până acum să credem că știu ceea ce fac și că ceea ce fac este în interesul cetățenilor.

Jurnalist: Dar cum credeți, Evghenii Șevciuk ar fi trebuit să fie reținut atâta timp cât ieri domnul Candu spunea că dumnealui se află la Chișinău? Ce ar trebui să facă autoritățile pe lângă să ne anunțe, ar fi trebuit să îl rețină?

Maia Sandu: Pentru orișicine este clar că această persoană a comis încălcări grave în raport cu legislația Republicii Moldova și pentru asemenea încălcări, evident, că trebuie reținut.

Jurnalist: Dar nu sunt protejați?

Maia Sandu: Poftim?

Jurnalist: Dar nu protejat?

Maia Sandu: Protejat de cine? De colegii lui de bandă? Pentru că asta este problema, înțelegem. Se ascunde în Republica Moldova de foștii lui colegi de regim, un regim anti-constituțional. Deci, e chiar ridicolă această situație și guvernarea ne datorează, cel puțin, o explicație.

Jurnalist: Dar de ce spuneați colegii lui de regim?

Maia Sandu: Am în vedere regimul de la Tiraspol, deci un regim l-a substituit pe altul, dar toți, esența este aceeași și au lucrat toți într-o echipă. Doar că acum se substituie unul pe altul. Deci, e o luptă de gașcă, dacă vreți, în cadrul aceleiași găști se schimbă conducătorii.

Jurnalist: Ieri, domnul (indescifrabil), în cadrul unui interviu, spunea că domnul Șevciuk merita să fie reținut mai ales pentru faptul cât a umilit profesorii din stânga Nistrului. Ce credeți despre acest fapt?

Maia Sandu: Același lucru l-am spus și noi. Am adus doar un exemplu de ce această persoană trebuie să răspundă. Dar crimele lui sunt foarte mari. Cea mai amre crimă este că a încercat să mențină un regim separatist și mai mult decât atât a încercat să pună în aplicare rezultatele unui pseudo-referendum de separare a raioanelor din stânga Nistrului ale Republicii Moldova. Ce altă crimă mai mare trebuie să comită ca să fie adus în fața justiției?

Jurnalist: Păi, până la urmă, de ce, cum credeți, de ce nu-l rețin?

Maia Sandu: Întrebarea este pentru autorități.

Igor Grosu: Tăcerea autorităților și lipsa explicației trădează o complicitate. Dincolo de încercarea lor de a ne spune că totul e sub control și instituțiile își fac datoria, elementarul, venea Ministrul, Șeful Securității, Ministrul de Interne sau cine-i la Procuratură și spunea „Individul se află la Chișinău. Este... Are calitatea procesuală cutare. Cu el se discută. I se adresează întrebări unu, doi, trei, pe subiectul ăsta și ăsta.” Asta trebuia să spună. Ceea ce încearcă să ne convingă domnul Candu că autoritățile lucrează, ăsta-i fum.

Maia Sandu: Domnul Candu a spus că, din câte știe el, acest personaj nu a comis nicio ilegalitate, nu are informații de la Procuratură.

Igor Grosu: Exact. Egal: sunt doi parteneri de afaceri. Deci, vedeți schema cu Emergo Capital, vedeți schemele care au fost...

Maia Sandu: De la alegerile prezidențiale. Sunt foarte multe exemple de conlucrare cu ei.

Igor Grosu: Deci, sunt parteneri de afaceri și atunci în lumea lor nu e chiar așa de ușor să dai cu piciorul într-un partener, chiar dacă conduce un regim separatist.

Jurnalist: Adică Șevciuk ar putea face unele dezvăluiri?

Igor Grosu: Păi, greu de spus atâta timp cât ei sunt în formulă și se protejează reciproc, nu am avea, nu prea cred că ar face el unele dezvăluiri. Numai în cazul în care ar începe instituțiile să lucreze, Procuratura, SIS-ul, atunci, bineînțeles, ar trebui să înceapă a spune cum a funcționat regimul, cum au fost mobilizați oamenii la alegeri din Transnistria și multe, multe alte lucruri, de ce școlile sunt sub acest tir de presiune, de ce pământurile fermierilor noștri nu sunt accesibile, și multe, multe alte lucruri. De ce interdicțiii, chiar și noi, ca foști demnitari de stat, noi în continuare avem interdicție de a merge la rudele noastre, eu personal, în partea ceea. Deci, ei se plimbă nestingherit aici, folosesc aeroportul internațional și așa mai departe. Ceea ce nu este la moment, noi observăm o lipsă de, cum să vă zic eu, nu de mândrie, dar de bun simț. Că oamenii de stat, comportamentul oamenilor de stat, a celor care sunt în funcții de răspundere, dacă vrei, într-adevăr să lupți cu separatismul.

Maia Sandu: Dar este și un exemplu pentru oamenii care mai cred în jocul pe care îl prezintă, geopolitic, pe care îl prezintă această guvernare, pentru că o persoană care a găzduit tancuri rusești, acum se bucură de ospitalitatea autorităților de la Chișinău, în situația în care aceste autorități ne spun că ei luptă pentru a opri tancurile rusești și pentru a scoate armata a paisprezecea de pe teritoriul REpublicii Moldova. Vedeți aici o disonanță între acțiuni și discurs.

Jurnalist: Vreau să vă întreb și despre proiectul de la Ministerul Justiției prin care (indescifrabil) să fie finanțate din exterior, dacă vor face politică sau o să interzică, se interzice acestor ONG-uri să facă politică dacă sunt finanțate din exterior?

Maia Sandu: Ținta lor, ținta acestei inițiative sunt ONG-urile care au o atitudine critică față de guvernare. Bănuiesc că Partidul Democrat își dorește doar ONG-uri finanțate de către Plahotniuc, pentru că atunci toți vor fi fericiți, toate opiniile vor fi așa cum trebuie. Această inițiativă este una proastă din perspectiva campaniei de comunicare și nu doar, și a imaginii Partidului Democrat pentru că în situația în care deja sunt foarte multe întrebări în occident, în rândul partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova cu privire la intențiile acestei guvernări și aderența sau lipsa aderenței la valorile democratice, această inițiativă vine să confirme încă o dată că lucrurile stau prost în Partidul Democrat și în Guvernul Republicii Moldova în situația în care încearcă să se închidă gura ONG-urilor, după modelul Federației Ruse.

Igor Grosu: Încă un detaliu. Deci, autoritățile actuale, lgislația actuală oferă autorităților noatre tot instrumentarul, pentru că este vorba de implicarea ONg-urilor în politică, în special în camapniile electorale. Da? Și noi avem... Vin acum două fundații: Fundația Shor și Fundația Plahotniuc, da? Care fac lucrul ăsta și în campanii, și între campanii. Voință de ar fi, în rest poți dovedi cum aceste fundații se implică în campanii electoorale, cum promovează imaginea, poți să vezi de unde vin resursele acestea, câte de curate sunt aceste reusrse, dacă vin banii din off-shor-uri, dacă vin banii de la întreprinderile de stat controlate de Partidul Democrat, doar voință de ar fi. În rest, este o inspirație proastă din Rusia, din Ungaria, din Azerbaijan, care sunt niște exemple foarte periculoase pentru democrația din Republica Moldova.

Maia Sandu: Vă mulțumim.