Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Andrei Năstase, președinte al Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”: bună ziua tuturor celor prezenți, celor care au dat curs invitației noastre de a participa la conferința noastră de presă, organizată de Platforma Demnitate și Adevăr în cadrul căreia vrem să dăm citire unei declarații cu privire la susținerea businesului micro, mic și mijlociu. Cunoașteți foarte bine preocupările Platformei DA pentru producătorii autohtoni, cunoașteți foarte biine că Platforma DA nu o dată s-a expus cu privire la măsuri de asanare a economiei naționale, astăi vorbim despre situația businesului micro, mic și mijlociu și de măsurile pe care le propune Platforma DA în vederea îmbunătățirii acestui domeniu. Vi-i prezint întîi de toate pe colegii mei Alina Spătaru, președintele organizației teritoriale a Platformei Demnitate și Adevăr și membru al Biroului politic al Platformei. Este din această zonă despre care vrem să discutăm astăzi, din acest domeniu. Domnul Alexandru Slusari este vicepreședinte al Platformei Demnitate și Adevăr, economist, jurist și istoric în același timp, care are o preocupare aparte pentru domeniul economic în cadrul Platformei. Am să-l rog pe Alexandru Slusari să vină cu o mică explicație înainte de a da citire acestei declarații, ca mai apoi, după ce vom da citire declarației să putem intra în contact cu dumneavoastră, să vă putem da răspuns la întrebările care vă frămîntă și la capitolul sau la domeniul pe care îl discutăm astăzi dar și legat de alte chestiuni care veți considera dumneavoastră necesar.

Alexandru Slusari: Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass-media. Bună ziua, stimați cetățeni. Platforma Demnitate și Adevăr a hotărât să organizeze această conferință de presă cu expunerea viziunilor formațiunii noastre referitor la măsurile de a sprijini business-ul mic și mijlociu. Având un motiv special, dat fiind faptul ă aproape exact un an în urmă, pe douăzeci și unu iulie, 2016, Parlamentul a adoptat o nouă lege cu privire la întreprinderile mici și mijlocii. Și au scris foare, foarte multe lucruri aolo despre importanța business-ului mic și mijlociu, despre necesitatea de a sprijini, de a susține antreprenorii mici și mijlocii și a fost, iarăși, dat termen de câteva luni pentru Guvern a pregăi aceste măsuri, dar, cu părere de rău, lucrul cu oarecare, nu este făcut. Cu regret, deja suntem deprinși. La noi toate legile cu bune intenții, toate legile cu conținut bun, se compensează prin neimplementare acestora.

Noi avem, probabil, suntem campionii la neimplementarea legislației, raportată la calitatea acesteia. Aică așa de bune legi câteodată am adoptat, dar toate legile sunt mimate sau au atâtea lacune că nu pot fi implementate și din punctul nostru de vedere, toate acestea se fac artificial, special pentru a menține controlul asupra schemelor financiare, fluxurilor financiare, astfel încât să nu fie posibilă o dezvoltare a business-ului mic, mijlociu, crearea unei clase mijlocii în țara noastră, deoarece dezvoltarea economică, majorarea numărului de oameni mai bgași, asta e pericol pentru regimul actual care are nevoie de conservarea sărăciei, are nevoie de corupție, pentru ă el se simte ca peștele în apă anume în acest mediu.

Dar acum, dau citire declarației Platforma Demnitate și Adevăr și după asta cred că vom discuta, vom intra în discuție, vor vorbi și colegii mei. Declarația Plaformei Demnitate și Adevăr privind măsurile cu privire la susținerea business-ului micro, mici și mijlociu:

„În toate ţările civilizate, propăşirea economică şi bunăstarea cetăţenilor sunt posibile în mare parte datorită existenţei unui segment puternic dezvoltat al businessului mic şi mijlociu. Practica mondială denotă că anume acest sector al economiei generează mai multe locuri de muncă, asigură o concurenţă echilibrată, aduce mai multă eficacitate investiţiilor şi, implicit, preţuri mai mici pentru consumatori. Anume aceste elemente sunt în prezent prioritare pentru dezvoltarea social-economică a ţării.

În anul 2016, numărul întreprinderilor micro, mici şi mijlocii a constituit 51,6 de mii şi reprezintă circa 98,7% din numărul total de întreprinderi. Numărul salariaţilor care au activat în întreprinderile mici şi mijlocii în perioada de referinţă a constituit 313,5 mii de persoane, deţinând 61,2% din numărul total de salariaţi ai întreprinderilor. Însă veniturile din vânzări ale întreprinderilor mici şi mijlocii în această perioadă au însumat 124 954,4 milioane de lei sau doar 41,5 la sută din venituri din vânzări în total per economie.

Pe 21 iulie 2016, Parlamentul a adoptat o nouă lege cu privire la întreprinderile mici şi mijlocii. Art. 12 din lege prevede că statul acordă facilităţi fiscale pentru dezvoltarea întreprinderilor micro, mici şi mijlocii prin stipulările din Codul fiscal. Totodată, potrivit aceluiaşi articol, întreprinderile respective vor beneficia de o cotă minimă din contractele de achiziţii publice, după cum stabileşte legislaţia privind achiziţiile publice.

Cu regret, constatăm că după un an de la adoptarea legii respective, autorităţile statale nu au întreprins nimic pentru executarea mai multor prevederi din aceasta. Se repetă din nou situaţia când legile aprobate de această guvernare coruptă şi ipocrită, rămân doar pe hârtie.

Reieşind din toate cele expuse şi ţinând cont de importanţa vitală a domeniul businessului mic şi mijlociu pentru reabilitarea social-economică a Moldovei, Platforma DA propune implementarea următoarelor măsuri de sprijin al segmentului respectiv.

1. Micşorarea cu 50% a cotei impozitului pe venit în următorii cinci ani pentru întreprinderile micro, mici şi mijlocii din sfera producerii (cu condiţia că la întreprinderile respective sunt angajaţi câte cel puţin trei salariaţi şi salariul mediu pe întreprindere nu este mai mic decât salariul mediul pe ţara).

2. Introducerea în mai multe ramuri ale economiei (agricultură, comerţ, IT etc.) a unui impozit consolidat pentru întreprinderile micro, mici şi mijlocii , care va comasa un număr maxim de impozite şi taxe actuale.

3. Simplificarea evidenţei contabile pentru aceste întreprinderi.

4. Utilizarea parţială a rezervelor Băncii Naţionale a Moldovei şi a surselor bugetare, precum şi atragerea unui număr maxim de proiecte externe pentru finanţarea, în condiţii de facilitate, a întreprinderilor micro, mici şi mijlocii (granturi, dobânzi preferenţiale la credite, majorarea semnificativă a Fondului de garantare a creditelor pentru întreprinderile care nu dispun de gaj suficient). În vederea accesării finanţărilor facilitate, prioritate li se va acorda întreprinderilor din sfera producerii, tinerilor antreprenori şi femeilor antreprenoare.

5. Stabilirea urgentă în legislaţia privind achiziţiile publice a unei cote minime de 40 % pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi a unui mecanism funcţional de implementare.

6. Alocarea surselor bugetare şi atragerea unui număr maxim de proiecte externe, în vederea creării şi dezvoltării unei reţele de centre de consultare a întreprinderilor micro, mici şi mijlocii, precum şi înfiinţării mai multor incubatoare de afaceri cu infrastructură de suport, destinate acestor întreprinderi, precum şi a clusterelor (concentrări geografice a mai multor companii cu activităţi interconectate gen producători, furnizori, institute de cercetare etc., în scopul creşterii productivităţii şi competitivităţii firmelor implicate).

7. Menţinerea pentru următorii cinci ani a sistemului actual de activitate comercială a persoanelor fizice în baza patentei de întreprinzător.

8. Crearea, în cadrul Ministerului Economiei, a Departamentului special privind susţinerea businessului mic şi desemnarea unui viceministru responsabil doar pentru acest domeniu, candidatura căruia va fi coordonată cu asociaţiile specializate de antreprenori micro, mici şi mijlocii.

Chișinău, 25 iulie, 2017”.


Aceasta fiind declarația Plaformei Demnitate și Adevăr, după cum vedeți cu mai multe propuneri concrete, consultate cu experți, consultate cu mai multe organizații din domeniu, deloc populiste, care practic nu necesită alocări imense, enorme din partea bugetului. Sunt unele măsuri, cum ar fi, de exemplu, domeniul achiiiilor publice, care poot fi implementate fără nicio alocare a banilor din buget. Doar este necesară voința politică. Pentru Platforma Demnitate și Adevăr, business-ul mic și mijlociu reprezinta una din cele mi mari priorități. Este nu doar domeniul de devzoltare economică a țării noastre, dar ese și o mare, domeniul social, deoarece asigură crearea și menținerea locurilor de muncă. Dar la noi, în țara de unde fug tot mai mult și mai mult, cu ritmuri accelerate, de unde fuge populația, menținerea locurilor de muncă, crearea locurilror de muncă, este acum prioritatea zero, și Platforma Demnitate și Adevăr, și în continuare va insista asupra dezvltării acestui segment, va menține diaalog cu acest segment și va face tot posibilul ca business-ul mic și mijlociu să ocupe aceeași poziție, care are acest sector în oate țările civilizate, mai ales în țările Uniunii Europene.

Arina Spătaru, reprezentant al Platformei Demnitate și Adevăr, Bălți, antreprenor: Bună ziua. Aș putea să vă spun, stimați colegi că Republica Moldova ar putea deveni prosperă chiar în starea încare se află astăzi doar dacă va găsi chei, soluţii reale pentru întreprinderile mici şi mijlocii. Cum a spus domnul Slusari, de fapt, întreprinderile mici și mijlocii sunt baza economiei. Nouăzeci și opt la sută din oate întreprinderile. Din păcate, legea există, dar noi antreprenorii mici și mijlocii avem impresia că acum, la moment, şi legile, şi implementarea lor, şi toate instituţiile de stat, cum ar fi și cele de reglementare, și cele de verificare, și inspectoratul fiscal, băncile, toți stau într-o situaţie de aşteptare. O incertitudine totală. Legile sunt doar pe hârtie, forumurile investiționale care sunt organizate de ministerele de resort, Ministerul de Economie sau altele, sunt de dragul ochilor luii. Chiar am avut experiență personală, atunci cnd au venit și reprezentanții europeni la forumuri și Ministerul atunci când oamenii de afaceri și-au dorit să-și pună înrebări directe, atunci reprezentanții ministerelor doar au plecat. Pentru că, de fapt noi ne intersectăm cu foare multă incertitudine, chiar și toate întreprinderile mici care mai eistă, oamenii aceștia curajoși, care încearcă să genereze locur de muncă, să genereze bani, finanțe în bugetul de stat. Ei , practic, au rămas nesusținui, au rămas să-și devolte singuri întrebările și cu cine nu aș discuta, probabil cea mai dureroasă întrebare ste finanțarea întreprinderilor, pentru că întreprinderile mici și mijlocii sunt acelea care sunt de fat, uitate de stat. Eistă foarte multe proiecte pilot, unde statul își asumă niște stategii, niște programe dar sunt făcute de ochii lumii.

Din păcate, antreprenorii înceară să se adrezze la fondurile invesiționale, dar chiar investitorii străini, ei caută întreprinderi cu suma afacerilor de mai mult de două milioane de lei, ceea ce în starea noastră, ese destul de complicat. Sau, de exemplu, băncile. Băncile nici nu stau de vorbă cu deținătorii de patente, cu deținătorii de întreprinderi mici. În primul rțând, pun condiții de a gaja imobile. Oamneii rămân șocați, se sperie de lucrurile, procenele unt foarte mari de creditare și până la sfârși, antreprenorii, chiar și cei care își doresc foarte mult, lasă mâinile în jos, își închid afacerile și, din păcate, pleacă.

Încă o problemă foarte gravă ar fi finanțarea întreprinderilor gestionate, dirijate deja de femei, pentru căcunoaștem în Europa, în foare multe țări civilizate, întreprinderile de femei sunt finanțate în o cotă parte, câteodaă chiar ajunge la șaizeci la sută când femeia primește de la stat indemnizații niște bani suplimentari pentru ca ea să nu se streze, să nu se gndească „Doamne, ce voi face eu diseară, că nu am cu cine lsa copilul, dar trebuie să câștig bani, să-mi acopăr cheltuielile, să achit salariile, să achit impozitele. Deci, femeile, din păcate, rămân față în față cu... nu numai cu o societate patriarhală, stereotipică, dar și cu o nesusținere financiară totală, ceeace, din păcate descurajează multe femei inteligente, detepte, care ar putea să întemeieze afacere. Se sperie și aleg între a sedezvolta, să rămână aici lângă copii, să plece după hotare.

Deci, cheltuielile sunt foarte mari. Plătim foare scump, chiar comoditățile și chiar oamenii caută salarii mai bune, pentru că, de fapt, acesta este și secretul. Noi, cei de la întreprinderile mici și mijlocii trebuie să creem o competitivitate salariilor din Europa. Din păcate, oamenii aleg să plece pentru că noi nu putem să le oferim aceste salarii. Dacă am fi finanțați, dacă ar fi niște instrumente clare de susținere a statului a întreprinderilor mici, cu siguranțp am putea spune că acești oameniharnici, ar putea să ridice Moldova la un altnivel de venituri, de profituri, și la un alt nivel, desigur, social.

Andrei Năstase: Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc colegior mei Arina Spătaru și Alexandru Slusari. Lăsați, măcar de data aceasta să vin cu un exemplu, care mi s-a produs ieri. Eram la dentist și la radio am auzit cum auoritățile statului se ocupî de angajarea cetățenilor Republicii Moldova în străinăate. Nu am nimic împotrivă ca oamenii noștri să meargă în străinătate, atâta tmp cât acasă, oguvernare anti-populară își bate joc de ei, le dă nite alrii mici, niște pensii și mai mici. Dar să auzi ă guvernarea se preocupă de angajrea ceățnilor Republicii Moldova în străinătate, este pur și simplu, cum se spune, nedrept față de acest stat, ndrept faă de cetățenii noștri. În loc să se preocupe de reîntregrea familiilor acasă, de aducerea oamenilor noștri, aici, înpoi, lângă copiii lor, lângă părinții lor, să le creezi locuri de muncă, să le di niște salarii, să admitem, nu ca în Europa, pentru că nu-ți poi permite după ce ai furat miliarde și miliarde, sigur că nu-țo poți permite să dai asemenea salarii. i o economie foarte proastă. Dar, să faci tot posibilulu ca să ajungi, să aduci salariile din Republica Moldova ă le apropii măcar față de cele din România, față de cele din apropierea Republicii Moldova, ei au ales să se preocupe de angajarea cetățenilor noștri în străinăate Au câteva agenții, mi se pare că e Agenția Migrației sau a Muncii, nu am reținut exact, dar cu asta se ocupă astăzi guvernarea noastră. Deci, au ruinat Republica Moldova, au batjocorit-o cât au putut, cunoaștem foarte bine care este nivelul exporturilor, care azi s-a micșorat cu foarte, forte mult în ultima perioadă de timp și vedem ce se întâmplă u producătorii authoni lăsați de izbeliște, în ultimul timp. Slavă Domnului că au luat câteva puncte din propunerile noatre, dar, din păcate, le-au profanat și pe acelea. Vom reveni la subiectul apărării sau protecției producătorului autohton și cu ocazia altor ieșiri ale noastre.

Acum, vreau să vă aduc aminte şi despre cei cinci piloni pe care noi ne sprijinim programul privind reformarea economiei și vorbesc aici despre: descentralizare, despre detenebrizare, vorbesc despre debirocratizare, deoffshorizare şi despre demonopolizare. Iată în acest cadru vine şi această conferință de presă a noastră. În acest cadru vine și această declaraţie a Platformei Demnitate și Adevăr cu propunerile pe care le facem pentru actuala guvernare, dar oamenii trebuie să înţeleagă că viaţă este şi după actuala guvernare. Trebuie să vină o forţă capabilă să facă legile drepte, să facă politici de stat drepte, să vină cu iniţiative în favoarea cetăţeanului, în fvoarea omului care nu este interesat nici de politică, nici de politicieni. Oamenii sunt sătui de politicieni. Iată de ce venim cu asemenea proiecte în favoarea omului, în faoarea cetățeanului pe care îl vrem aici acasă, alături de copiii lui, alături de frații lui, de părinții lui, astfel încât să răim și noi înr-un stat civilizat, cu un nivel de trai decent, să nu avem în fiecare zi grija plecării în străinătate, fie în vest, fie în est. Astea sunt preocupările noastre.

Repet, dacă am ajuns ca guvernarea să se ocupe de angajarea cetăţenilor noştri în străinătate, mie mi se pare că deja am ajuns la culme ipocriziei, culmea, cum să vă zic, impertinenţei şi a cinismului. Domnilor, în loc să-ți atragi investitori acasă, să faci o justiție dreaptă, să faci o justiție curată, asfel încât investitorul care vine ici și aduce un milion, două, zece, o sută de milioane, să fie sih=gur că în caz de atac raider, în caz de o nedreptate se poate adresa justiției. Ce fac ei? Își instalează, în continuare, judecătorii criminali, cei care au fost implicaț în atacurile raider, cei care au fost implicați în spălătoria rusească și acest lucru se face în comun de către Plahotniuc și cu Dodon. Dodon are atăzi pârghia oferită de statutul de Prședinte să nu admită în justiția moldovenească torționarii. Torționarii lui șapte aprilie, torționarii sau călăii economiei noastre. Nu. La îndemnul li Plahotniuc,tot, absolut tot ce înseamnă Plahotniuc este promovat astăzi de Dodon. Să vă amintesc de Moldova Gaz, acolo unde a fost instalat omul din dreapta lui Plahotniuc, să vă amintesc judecătorii de la judecătoria Chișinău și din alte Curți și judecăorii, iarăși, niște torționari, care sunt promovați de lahotniuc și se întâmplă acest lucru cu complicitatea lui Dodon.

Cred că o să vină întrebări și din partea dumneavoastră, dar vreau să vorbesc și despre un subiect foarte important, și anume tentativa lui Dodon de a decora niște criminali, care au tras în statul Republica Moldova, care au tras în cetățenii Republicii Molova și iată acest individ și-a făcut din Tiraspol, a doua capitală. E adevărat o a doua capitală după Moscova. Acest individ, în loc astăzi să fie, cum să spun eu, să stea undeva pe banca de acuzații, el merge la Tiraspol să dea medalii, cum altă dată dădea medalii pentru jecmănrea cetățenior, pentru spălăoria rusească, îi ddădea Timofti lui Plahotniuc. Iată, dacă vă amintiți în campania eectoraă, Ddon a promis că va rerage acel ordin, tot Dodon a promis că a întoarce miliardele furate, tot Dodon a promis că va scoate din captivitate instituțiile de drept și de reglementare ale statului nostru și uitați-vă cu ce se ocupă acest individ în momentul de față. Acești doi criminali vor sta întro bună zi pe banc acuzaților, dar pentru asta este nevoie de mobilizare. Este nevoie de mobilizarea societății, a oamenilor demni ai acestui stat, indiferent cu cine au votat la ultimele alegeri sau la penultimele legeri. Toți acești oameni sunt mințiți, au fost păcăliți.

Iată de ce, fac apel către toată lumea, ca pe data de treizeci iulie la ora 12, să venim în scuarul Parlamnetului Republicii Moldova cu drapelel naționale, cu drapelul Republicii Moldova, astfel încât să demonstrăm că există o masă critică de oameni, care nu se supune, există omasă criticî de oameni, care vor schimbarea în bine și nu o vor doar penru ei. O vor pentru copiii lor, o vor pentru părinții lor, aici, acasă, și nu undeva prin străinătăți. Remarc cu foarte mare bucurie foaptul că mai multă lume din diasporă vine acasă. Vine acasă pentru treizeci iulie și împreună cu ei vom decide cum procedăm mai departe cu alte proteste. Nu se vor termina protestele la treizeci iulie, dar trebuie să demonstrăm că putem fi mai mulți Uitați-vă ce se întâmplă în Polonia astăzi, uitați-vă sau țineți minte ce s-a înâmplat în România, când au ieșit cam cinci sute de mii de oameni în acelai timp în sstradă, iar asta a determinatguvernarea de la București să renunțe la cele câteva ordonanțe nedrepte dae pe ascuns, date noaptea. Repet, este nevoie de implicarea fiecăruia dintre noi. Este nevie de transpirația fiecăruia dintre noi. Dacă nu vom transira acum, să știți, vom rămâne în sărăcie și coupție mâine. Și problema nu este doar a noasră. Încă mai avem o vârstă când putem să ne găsim și noi, așa cum ne îndeamnă această guvernare, un loc în străinătate. Dar copiii noștri ar trebui să rămână aici, ar trebui să țină la pământu ăsta, ar trebui să-și vadă de aici, de activitățile lor economice sau de altă natură. Să poată lucra și de aici, din Chișinău, nu neapărat să umblăm prin Europa sau prin Rusia pentru a ne căuta un rost înviață. Vă îndemn pe treizeci iulie să venim la protest, să ne manifestăm ca o societate deșteptată, ca o societate care vrea schimbarea în bine în țara sa. Cam asta am avut de spus asăzi. Dacă sunt și alte întrebări, vă rog să le adresați.

Jurnalist: Vă rog să ne spuneți, aceste noțiuni, le veți prezenta Guvernului sau prin intermediul opoziției Parlamentare veți încerca să ...

Andrei Năstase: Da, este o întrebare pe care, de fiecare dată, ne-o puneți, dacă nu dumneavoastră, atunci o colegă de-a dumneavoastră. Această conferință este menită pentru a transite un mesaj: un mesaj guvernării,un mesaj cetățenilor, un mesaj tuturor celor interesați de schimbarea în bine a Republicii Moldova. Dacă aș fi azi la guvernare, aș lua tot ce propune astăzi opoziția și aș implementa. Eu vorbesc aici despre Platforma Demnitate și Adevăr. Nu am văzut o dată guvernarea dă vină să criice una din măsurile propuse de Platforma Demnitate și Adevăr. Am văzut, însă, că o categorie din aceste măsuri, au fost, a existat o tentativă de a implementa, dar șiastea profanate în stilul mafiotic al lui Plahotniuc. De asta, apelul nostru este, în primul rând, pentru guvernare. Să ia tot ce-i mai bun din propunerile noastre și să implementee în fvoarea cetățeanului, iar dacă acest lucru nu se va produce, aceste propuneri fac parte din programul nostru și aceste propuneri vor fi implementate în momentul în care vom accede la putere. De asta este nevoie ca cetățenii Republicii Moldova săfacă alegere dintre un regi criminal, anti-popular, care desenează legi frumoase, dar nu le implementeaă și o Platformă a Demnității și Adevărului, care nu a făcu până în momentul de faă nimic altceva decât să fie alături de oameni, să se consulte cu oamenii și să vină cu propuneri în favoarea acestor oamnei. Și doar un lucru le lipsește, puterea pentru a implementa ceea ce este în interesul ceățeanului. Iar de asta vă îndemn pe toți, astăzi, până la alegeri să ne manfestăm ca o societate informată, să informăm oamenii, să ne spunem, să ne facem diferența între alb și negru, între adevăr și minciună și va veni ipul când, dacă aceste recomandări ale noastre nu vor fi implementate de guvernarea actuală, vor fi implementate de către Platforma Demnitate și Adevăr, atunci când vom accede la putere.

Alexandru Slusari: Platforma Demnitate și Adevă, ca atare, în permanență vine cu propunerile de ordine social-economică, de alt ordin, în mod public. Mai mult ca atât, toate declarațiile noastre sunt publicate pe mai multe, pe câteva mass-media, care au mai rămas în țară independente și noi cunoaștem cu crtitudine că guvernarea face cunoștinț cu propunerile noastre. Alta e întrebarea că, chiar și dacă toate propunerile sunt bune, implementarea aceastora în situața când statul este capturat,eu deja am menționat acest lucru, este foarte perculos pentru fundamentul acestui stat capturat, deoarece propunerile noastre sunt menite să dezvltm țara sub aspect social-economic și vă dau un singur exemplu, unu, un exemplu, câteva luni în urmă noi am venit cu propunerea privind necesitatea plasării în toate rețeele de supermrket, minimum 51% din produsele autohtone, care se produce în Republica Moldova. Este o experiență bună și în alte țări, ese o experiență bună și în România, și noi am venit cu această propunere justificată. Propunereaa fost preluată la nivel de expertiză de către cei de la Guvernare. Deja de jumătate de an se macină, se mocnește ceva în Ministerul Economiei. Acest proiect de lege, deja merg discuțiile interminabile, discuții grele și parcă Ministerul Economiei încearcă să facăceva, dar dat fiind fapul că depinde de un grup oligarhic, în care intră și foarte mulți importatri, deoareceimportatorii fac aceste scheme de import și de aceste schemedepind multe supermaketuri și acolo sunt foarte mule (indescifrabil) de la import, foarte mult se hrănește managementul de la aceste rețele de supermarketuri și dat fiind faptul că noi vedem această influență economică, financiară asupra luării de decizii l noi în țară, această propunere undeva nu este...

Andrei Nătase: Nu, este mai simplu, deci ceea ce se face în interesul oamenilor, se pune pe poliță acolo. Pe hârtie, o să vedeți ucruri foarte bune, dar de implementat, nu implementează, fiindcă asta le-ar afecta interesele acestor oligarhi. Cunoașteți foarte bine că importurile de carne, de pește, importurile de alte.... sunt controlate de cine? e oamenii lui Plahoniuc. Se știe acet lucru. Exporturile la fel. Exportul grâului, spre exemplu, ete controlat de... Și nu numai al grăului. Și floarea soarelui, și a tuturor produselor din cereale. De cine este controlat? De Plahotniuc prin firma sa: transoil sau cum se cheamă ea. Chiar nici nu mai contează cum se cheamă aceste firme, fiindcă le controlează același individ și atunci toate propunerile noastre care sunt în interesul cetățeanului, cetățenilor și a omului, sunt lăsate nr-o parte, iată ce se întâmplă. Ei le preiau la nivel de expertiză și mai departe nu-l duce, îl lasă acolo.

Am să vă mai dau un exemplu din domniul politicului, dacă vreți sau din domeniul constituțional. Platforma Demnitate și Adevăr veit cu acele patru inițiativ, dacă vă amintiți, constituționale, de modificre a Constituției. otul era foarte, foarte bine. Ce-a făcut guvernarea? Le-a preluat, le-a trecut prinr-o hotărâre a Curții Constiuționale, le-a trunchiat atât cât îi trebuia ca Dodon să câștige alegerile și asăzi au spus „Domnilor, ați vrut președinte ales de întreg poporul, poftim îl aveți” și tot această guvernare dă vina pe Platforma Demnitate și Adevăr că ar fi vrut modificarea Constituției. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu se modifica Constituția? Plahotniuc s-ar fi ales pe el, pe Filip pe Candu, pe oricare sau chiar pe Dodon, pentru că Plahotniuc are nevoie de Dodon ca de aer. N-ar exista Dodon, ar zdohni și Plahotniuc, ar pieri și Plahotniuc. El are nevoie de Dodon ca de o sperietoare penru occident, ca de o sperietoare pentru români și cel mai regretabil este că românii, care ne vorbsc aceeași limbă, nu înțeleg limba lui Plahotniuc, limba minciunoasă a lui Plahotniuc, cel care îi joacă pe degete. Poate că va veni ziua și vor înțelege și serviciile din România, vor înțlege și instituțiile statului român, pentru că nu se mai poate ca un Premier să vină să susțină ceea la ce a renunțat România nu de mult sau să susțină ceea ce este criticat de către instituțiile Uniunii Europene și este criticat de către societatea civilă dn Republica Moldova. Este criicat de o parte activă a societății noastre.

Exemplele pot continua. Cert este că avem nevoie de o nouă clasă politcă, iar o nouă clasă politică nu pote veni in pod, nu poate veni din cer. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să se manifeste trebuie să se lupte pentu asta, să aducă la putere niște oameni dcenți, niște oameni dedicați, niște oameni angajați în interesul public și să scăpăm odată de această râie poliico-mafiotică, Plahotniuc-Dodon. Asta ar trebui să facem și atunci nu vom avea niciodată derapaje de genul celor de care avem astăzi.

Arina Spătaru: Permieți-mi să spun și eu despre (indescifrabi). Deci, recent a fost adoptată o lege, în lectură finală. Deci, Parlamentul nostru începe a-și face griji, de mirare, față de întreprinderie care angajeazză mame cu copii. Deci, este vorba despre concediu de vârstă, unde, până acummamele aveau dreptul să-și îngrijeaască copiii în concediul neplătit, până la șase ani, acum s-a redus până la patru ani. Dar, din păcate aceste femei, sunt, ca regulă, cu copii bolnavi, cu dizabiliăți. Paralel, nu eistă centre suficiente, nu există grădinițe. Deci, mamele o să aibă posibilitatea să iasă la serviciu după patru ani, dar o să apară întrebarea unde să integrezi copilul? Grădinițile sunt supra-pline, supra-pluse. Deci, iarăși, o lege prin care Parlamentul încearcă să arte că are grijă, de fapt, de întreprinderi, dar uită să-și onoreze obligațiunile în alte direcții.

Andrei Năstase: Totul se face selectiv. La acest subiect vom reveni, să știe foarte bine că s-au votat aceste modificări. Platforma Demnitate și Adevăr urmărește foarte bine și șiți că vem o atitudine practică faâă de femei și când mă refer la femei, mă refer nu doar la participarea lor în politică, dar și la asigurarea lor socială și din alte puncte de vedere. Vom reveni la acest subiect cât de curând. Să vedem care vor fi efectele și să vedem care vor fi reacțiile societăților de mame, de părinți și așa mai departe.

Bun. Dacă mai aveți întrebări, vă rog să le puneți. Dacă nu, atunci vă muțuim foarte mult epntru faptul că ați dat curs invitației noastre și vă așteptăm și cu alte ocazii la alte conferințe. Nu uitați,pe data de treizeci iulie, 2017, la ora 12.00 în scuarul Parlmentului, următorul nostru protest anti-oligarhic, un protest împotriva legii nedrepte și to ce se întâmplă nedrpt în Republica Moldova. Vă mulțumesc și pe curând.