Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Alocuțiunea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, susținută cu prilejul simpozionului „Europe: Building Trust”

„Domnule ministru al Apărării Naționale,
Domnule președinte al Global Special Operations Foundation,
Domnule șef al Statului Major General,
Domnule general Everard,
Domnilor generali, ofițeri, oficiali guvernamentali, reprezentanți ai mediului academic, ai organizațiilor guvernamentale și mass-media,
Dragi invitați,

Încep prin a vă mărturisi că am acceptat cu plăcere și, în egală măsură, cu mult interes invitația de a vorbi astăzi în fața dumneavoastră.
Întâlnirea cu militarii români și aliați aflați pe teritoriul României este, mereu, nu doar o bucurie, ci și un foarte bun prilej de a purta discuții cât mai aplicate despre teme legate de postura de apărare colectivă și descurajare, ca urmare a degradării vizibile a ceea ce cu toții numim Flancul Estic aliat.
Am convingerea că evenimente precum cel la care suntem astăzi prezenți au un rol foarte important în construirea și întărirea încrederii, așa cum, inspirat, v-ați și ales motto-ul acestei conferințe - Building Trust.
Vorbim, până la urmă, de un domeniu de nișă al forțelor armate, tradițional bazat pe discreție în atitudine, în comportament și în misiunile desfășurate.
Date fiind complexele transformări de paradigmă ale conceptelor de apărare și securitate națională, de apărare colectivă, asistență internațională și parteneriate, ideea de consolidare a încrederii, atât între dumneavoastră, ca militari, prin solidaritate, cât și între dumneavoastră, în calitate de corp militar de elită, și societate este fundamentală.

Doamnelor și domnilor,
Parcurgem o perioadă de veritabilă schimbare de viziune la nivelul politicilor de apărare și al ajustărilor de ordin strategic, la nivel statal. Încercăm, în acest fel, să răspundem noilor provocări cu care ne confruntăm, și mă refer la riscuri și amenințări care uneori se suprapun, alteori se intersectează, astfel încât putem oricând asista la situații noi, complexe.
Incertitudinea și impredictibilitatea sunt deja termeni uzuali atunci când evaluăm actualul mediu de securitate, fie că vorbim de situația regională, în cazul României, fie că vorbim de situația internațională.
În această situație, principala schimbare de optică la nivel strategic trebuie să vizeze asigurarea unei balansări și relaționări credibile între componentele de prevenire și anticipare, pe de o parte, și componentele de reacție și combatere, pe de altă parte. Este o abordare pe care am insistat și în cadrul Strategiei Naționale de Apărare a Țării 2015-2019.
O perioadă de timp am investit mai mult în componenta de combatere a riscurilor, dar am acordat mai puțină atenție dezvoltării unei strategii preventive, bazate pe cunoaștere adecvată, pe capacitate de anticipare și pe creșterea rezilienței la nivel societal, în special prin educație.
Ulterior, am început să ne dezvoltăm o mai bună capacitate de prevenție și anticipare, în special la nivelul combaterii amenințărilor asimetrice, neglijând faptul că descurajarea are la bază, alături de credibilitate, constituirea unui mix de capabilități adecvate la nivel convențional.
Tocmai de aceea, cred că acum este momentul de a asigura o mai precisă balansare între prevenție și combatere, între relevanța informațiilor și precizia capacităților de reacție.

Doamnelor și domnilor,
Ar fi multe de spus și de dezbătut referitor la cele mai potrivite metode pentru a încerca să asigurăm o stare de echilibru între componenta de prevenire și mecanismele de combatere a riscurilor și amenințărilor. O condiție necesară este, evident, aceea de a asigura o creștere semnificativă la nivelul alocării resurselor bugetare.
Acesta a și fost motivul pentru care, încă din prima lună a mandatului de Președinte al României, am convenit, în comun cu liderii tuturor partidelor politice, Acordul pentru creșterea alocării de resurse bugetare pentru sectorul de apărare la 2% din Produsul Intern Brut, pentru o perioadă de cel puțin zece ani.
Opțiunea pentru o alocare constantă a resurselor pentru apărare vizează asigurarea unei predictibilități necesare pentru cei care se ocupă cu planificarea strategică, multianuală.
Cred că este foarte important ca, dincolo de incertitudinea inerentă a contextului de securitate, să garantăm, la nivel politic, un minim de predictibilitate celor care planifică și care trebuie să gândească în perspectivă.
Aș vrea să subliniez, totodată, faptul că rezultantele procesului de planificare de ordin strategic trebuie să aibă finalitate, de la asigurarea unei flexibilități sporite în domeniul achizițiilor, până la dezvoltarea de capabilități credibile, adaptate noilor provocări de tip convențional, asimetric sau hibrid.
Acesta este și argumentul pentru care, începând cu Strategia Națională de Apărare a Țării, continuând cu noile legi privind planificarea apărării și organizarea Ministerului Apărării Naționale, am fixat cadrul politic și legal pentru dezvoltarea și consolidarea unor astfel de capabilități. Este vorba de constituirea a două noi Comandamente, al Forțelor pentru Operații Speciale, respectiv al Apărării Cibernetice.
În cazul Forțelor pentru Operații Speciale, am aprobat recent un plan robust și ambițios de dezvoltare a acestora pentru următorii zece ani și care vizează toate elementele specifice: integrarea instituțională în noua structură de forțe a Armatei, comanda și controlul, planificarea resurselor, echiparea, instruirea și cooperarea la nivel regional.
Toate aceste eforturi de transformare și adaptare vizează, strategic vorbind, lărgirea spectrului de opțiuni și instrumente în scopul consolidării profilului României ca pol de stabilitate în regiune, generator de credibilitate între aliați și, atunci când este cazul, participant activ la misiunile care vizează asigurarea securității regionale și internaționale sau salvarea de vieți omenești.
Doresc să evidențiez și importanța decisivă a încrederii în ceea ce privește cooperarea și asistența internațională.
Mă refer aici inclusiv la procesul de dezvoltare și consolidare a Forțelor pentru Operații Speciale din Armata României, un proces complex pe care l-aș situa la intersecția dintre lecțiile învățate din participarea de 15 ani în medii dificile din teatrele de operații, cum este Afganistan, experiența dobândită prin cooperarea strânsă cu partenerii strategici, în special cu Statele Unite, precum și consultările și elaborarea cerințelor de la nivelul NATO.

Doamnelor și domnilor,
După cum bine știți, atunci când vorbim de Forțele pentru Operații Speciale, factorul esențial este cel uman, respectiv calitatea acestuia.
Eforturile și sacrificiile de care acești oameni au dat dovadă de-a lungul ultimilor ani, în regiuni mai mult sau mai puțin apropiate de frontierele României, nu vor fi uitate niciodată.
Totodată, ele constituie baza de la care este obligatoriu să continue procesul de consolidare a acestei capabilități, pe care, alături de altele, aș numi-o «a viitorului». Indiferent de dinamica dezvoltărilor tehnologice, componenta umană va rămâne cea care va face diferența, prin flexibilitate, agilitate și subtilitate.
Nu aș dori să închei înainte de a-mi exprima speranța și a fixa ca obiectiv de viitor angajamentul ca Forțele pentru Operații Speciale să contribuie la procesul de a spori în continuare stabilitatea la nivel regional, în special prin dezvoltarea unui profil specific în regiunea Europei Centrale și de Est, bazat pe cele mai înalte standarde de calificare și cooperare cu aliații.
În acest context, mesajul nostru constant va rămâne acela că Forțele pentru Operații Speciale ale Armatei României, prin procesul rapid de transformare pe care îl parcurg, vor fi pregătite pentru acțiune, capabile să desfășoare întregul spectru de misiuni, oriunde și oricând va fi nevoie, în serviciul intereselor naționale și al apărării colective, prin cooperare cu partenerii, în cadrul NATO.

Vă mulțumesc și vă doresc mult succes!”