Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2011
Ședința din ziua de 1 decembrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra odinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2554
din 29 noiembrie 2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1234-XIV din
22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii
Moldova. Comasarea proiectului nr. 2554, ca proiect de alternativă, cu proiectul
nr. 2371, ca proiect de bază.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2371
din 28 octombrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1234-XIV din
22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Preşedintelui Republicii
Moldova (art. 6 alin.(2).
5. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.2580 din 24 noiembrie 2011
privind constituirea Comisiei de anchetă pentru examinarea activității Agenției
Medicamentului. Transferarea adoptării acestuia pentru săptămîna viitoare.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1546
din 6 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii metrologiei nr. 647-XIII
din 17 noiembrie 1995 (art.11,12, 2 ş. a.).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.115
din 21 ianuarie 2011 privind securitatea industrială a obiectelor industriale
periculoase.
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2268
din 6 august 2010 privind activităţile de acreditare şi evaluare a conformităţii.
9. Prezentarea Raportului privind executarea Hotărîrii Parlamentului nr.118
din 23 iunie 2011 privind modul de repartizare a ajutoarelor umanitare şi a
resurselor financiare din fondul de rezervă în legătură cu inundaţiile din anul 2008.
Proiectul nr. 2427 din 3 noiembrie 2011. (Raportor – Eugen Rusu, viceprocuror
general.)
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr. 2428 din 3 noiembrie
2011 privind audierea Raportului Procuraturii Generale în baza Hotărîrii
Parlamentului nr.160 din 9 februarie 2010 cu privire la Raportul Comisiei de
anchetă privind modul de repartizare a ajutoarelor umanitare şi a resurselor
financiare din fondul de rezervă în legătură cu inundaţiile din anul 2008.
2
11. Dezbaterea și remiterea în comisia de profil a proiectului de Lege
nr.1582 din 11 iulie 2011 privind regimul armelor şi muniţiilor cu destinaţie civilă.
12. Declarația domnului deputat Valeriu Munteanu, Fracțiunea Partidului
Liberal.
13. Declarația doamnei deputat Corina Fusu, Fracțiunea Partidului Liberal.
14. Declarația domnului deputat Ghenadie Ciobanu, Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
15. Ora întrebărilor.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului, și
de domnul Artur Reșetnicov, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunţaţi prezenţa.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă informez că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 98 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Ghileţchi Valeriu, Petrenco Grigore – în delegație, Popa
Gheorghe.
Domnul Marian Lupu:
Da, mulţumesc.
Ședința este deliberativă, stimaţi colegi. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se
onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
La începutul şedinţei vreau să vă aduc la cunoştinţa dumneavoastră, stimaţi
colegi, că, în perioada premergătoare şedinţei de astăzi a plenului, şi-au sărbătorit
ziua de naştere următorii dintre colegii noştri: d
...