Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Andrei Năstase, Președintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr: Bună ziua, stimați reprezentanți ai media din Republica Moldova. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați dat curs invitației de a participa la conferința de presă a Platformei Demnitate și Adevăr dedicată unui subiect foarte important, parte intrigantă a programului nostruluide cinci d, o să le pomenească și colegii mei. Este vorba de descentralizare, deoff-shore-izare, demonopolizare, debirocratizare și detenebrizare. Sunt cinci D pe care i-am promovat la modul general. Am vorbit adesea despre toate cele trei inițiative, toate ele cinci inițiative ale noastre. Astăzi vom aborda, în mod special, inițiativa descentralizării. Am să-l rog pe domnul Alexandru Slusari, Vice-președinte al Platformei Demnitate și Adevăr, să dea citire unei declarații a Platformei DA cu privire la inițiativa noastră de descentralizare.

Alexandru Slusari, Vicepreședintele Partidului Platforma Demnitate și Adevăr: Bună ziua, stimați cetățeni. bună ziua, reprezentanți ai mass-media. Centralizarea excesivă a tuturor domeniilor vieții politice, economice și sociale, care a avut loc pe parcursul ultimelor decenii, a îndepărtat considerabil guvernarea de cetățeni și constituie una din cauzele principale ale majorităii problemelor grave și de sistem cu care se confruntă, în prezent, Republica Moldova. Politizarea profundă a societății, ineficiența administrației publice, lipsa încrederii în justiție și alte instituții ale statului, corupția imensă, monopolurile economice, influența și controlul din partea diverselor grupuri oligarhice asupra instituțiilor statului și majorității domeniilor vieții sociale din Republica Moldova sunt, inclusiv, consecințele directe ale unui sistem politic și administrativ extrem de centralizat și bazat în exclusivitate pe verticala puterii.

Concentrarea masivă a puterii politice, administrative, economice și a tuturor resurselor statului în mâinile unor grupuri înguste de interese, precum și lipsa unor mecanisme de contra-balansare și distribuire a puterii între diferite niveluri de administrație publică, afectează grav funcționalitatea tuturor instituțiilor statului și constituie un mare impediment în calea reformelor, dezvoltării și europenizării Republicii Moldova. De aceea, fără demolarea verticalei puterii, fără o administrație locală depolitizată, puternică, descătușată și înzestrată cu instrumente și resurse corespunzătoare, fără o descentralizare reală, politică, economică și administrativă, Republica Moldova nu are nicio șansă de a implementa efectiv reforme, de a se moderniza și dezvolta în conformitate cu standardele țărilor civilizate și dezvoltate.

În acest context, Platforma DA consideră că descentralizarea reală a âării în conformitate cu Carta Europeană a Autonomiile Locale este unul din pilonii de bază pentru modernizarea Republicii Moldova. Întru realizarea acestui deziderat importnat, propunem următoarele cele mai importante direcții și acțiuni strategice:

Una. Descantralizarea, consolidarea autonomiilor locale și dezvoltarea regională vor fi incluse în prioritățile programului de guvernare. Vom institui Ministerul Administrației Publice Locale și Dezvoltării Regionale, cu acordarea conducătorului instituției respective, a funcției de Viceprim-ministru.
Doi. Vom edifica un dialog direct, sistematic, instituționalizat, efectivși real între Guvern și Administrațiile Publice locale prin intermediul structurilor sale asociative, în urma căruia niciun act care vizează administrația publică locală să nu poată fi adoptat fără consultarea sau avizul prealabil al structurilor reprezentative ale acestora.
Trei. Vom acorda administrațiilor publice locale și asociațiilor reprezentative ale acestora dreptul la inițiativa legislativă.
Patru. Va fi revizuit sistemul actual de repartizare a fondurilor publice, destinate pentru finanțarea proiectelor investiționale, prin stabilirea unor reguli clare: creșterea transparenței și implicarea în organele de supraveghere a tuturor fondurilor respective a reprezentanților administrației publice locale și a societății civilepe criteriil de paritate. Mă refer aici la fndul rutier, fondul de dezvoltare regională, fondul de energetică... eficiența energetică și alte fonduri care sunt acum extrem de politizate.
Cinci. Prelungirea acțiunii a fondului de compensare pentru următorii ani: 2018 - 2019, până la realizarea angajamentelor și a măsurilor de consolidare a fazei fiscale locale.
Șase. Consolidarea veniturilor bugetelor locale prin asigurarea înregistrării și evoluării masive a bunurilor imobile din toate comunitățile locale din Republica Moldova.
Șapte. Revizuirea statutului impozitului pe venit al întreprinderilor, astfel încât el să rămână total la administrația publică locală, de nivelul întâi, precum și introducerea mecanismului de colectare, virare a impozitelor pe venituri persoanelor fizice, la locul de domiciliu ori reședință.
Opt: Examinarea și soluționarea problemei impozitării filialelor reprezentanților, care activează în localitățile urbane și rurale, altele decât la locul aflării sediilor centrale, astfel încât impozitele și taxele achitate de acestea să rămână total sau parțial la administrația publică locală de nivelul întâi.
Nouă. Punerea în aplicare a unor surse permanente de venituri proprii pentru acoperirea cheltuielilor legate de reparatia si întreținerea drumurilor și delelgarea administrației publice locale a atribuțiilor decizionale în acest domeniu.
Zece. Delimitarea absolut clară a proprietății statului de proprietatea unităților administrativ-teritoriale și asigurarea prin lege a competenței integrale, depline și exclusive a autorităților locale în gestionarea bunurilor, proprietate a unităților administrativ-teritoriale.
Unsprezece. Transferarea în proprietate a unităților administrativ-teritoriale din proprietatea statului a tuturor bunurilor de interes local de pe teritoriul respectiv, inclusiv a obiectelor acvatice și ale resurselor naturale.
Doisprezece. Asigurarea accesului liber și gratuit al administrației publice locale la toate bazele de date, sisteme informaționale, registre, etcetera din domeniul înregistrării bunurilor, infrastructurii, tehnica... tehncicii, evidența persoanelor și etcetera în scopul asigurării unei planificări locale eficiente.
Treisprezece. Creșterea accesului, calității și numărului serviciilor prestate cetățenilor prin descentralizarea majorității serviciilor și implementarea efectivă a conceptului guvernării electronice la nivel local. Documentarea și evidența populației, înregistrarea și evidența bunurilor imobile, autentificarea notarială a tranzacțiilor imobiliare, asistență socială, planificarea teritorială și alte servicii vizate sunt domenii de gestionarea cărora urmează a fi acordate exclusiv comunităților locale.
Paisprezece. Stimularea cooperării comunităților locale, optimizarea cheltuielilor și îmbunătățirea calității serviciilor prestate cetțenilor. Eforturile de consolidare a societății și de unificare a forțelor de opoziție îi bagă în frică sălbatică pe coordonatorul... pe această guvernare. Iată de ce, în opinia noastră, descentralizarea și consolidarea autonomiei locale este, în primul rând, o rețetă împotriva dictaturii. Dat fiind faptul că niciun stat în care puterea aparține zecilor mii de consilieri locali și sutelor de primari, nu poate fi centralizat și nu poate puterea să aparțină unui grup îngust de persoane. Doi la mână, descentralizarea profundă, în conformitate cu standardele europene, pune capătul discuțiilor despre federalizarea țării, deoarece o autonomie locală puternică, cu atribuțiile suficiente fără ca autoritățile locale să stea cu mâna întinsă la Chișinău, când cetățenii în fiecare localitate pot singuri să rezolve... să-și rezolve marea majoritate a problemelor, imediat va contribui la încetarea tuturor discuțiilor despre federalizarea, lucru are este inacceptabil pentru noi, este inacceptabil pentru Republica Moldova. Republica Moldova nu poate fi federealizată.

Andrei Năstase: În orice formă ar fi promovată.

Alexandru Slusari: În orice formă. Atsa este eșecul statului Republica Moldova imediat dacă cineva o să încerce să facă federalizarea. Dar descentralizarea și autonomia locală puternică taman este ceea ce... de ce are nevoie Republica Modlova și când Platforma Demnitate și Adevăr ajunge la guvernare, ați văzut câte puncte noi avem... și mai avem și multe altele, descentralizarea și consolidarea autonomiilor locale este unul din pilonii principali ai reformelor care vor fi implementate de către Platforma Demnitate și Adevăr.

Andrei Năstase: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Slusari. Cred că a fost o declrațaie exhaustivă, cu toate punctele importante domeniului pe care ni-l propunem să îl realizăm și anume descentralizarea. Vreau să vă comunic că sâmbătă am avut onoarea să fiu invitat la un forum important al administrației publice locale, organizat la Iași, acolo unde acest subiect, descentralizat a fost foarte intens abordat. Am învățat de acolo lucrui importante și chiar dacă România se află deja în Uniunea Europeană, se confruntă cu o serie de chestiuni... de probleme, nu mai puțin complicate decât în Republica Moldova. În Republica Moldova lucrurile sunt mult mai dificile având în vedere că avem la putere un regim criminal, oligarhic, care, după ce a pus mâna pe toate pârghiile administrative, mediatice, financiare, iată că a atentat și la CALM, la Congresul Administrației Publice Locale, o instituție cea mai nepolitizată instituție pe care iată această guvernare antipopulară vrea s-o supună controlului propriu și controlului personal al acelui individ care a capturat și a transformat Republica Moldova într-o feudă. Vorbim de coordonatorul Plahotniuc.

Acuma am să vă rog să ne puneți întrebări la chestiunea zilei ca mai apoi să vă comunicăm și alte informații.

Jurnalist: Despre vizita ce ați efectuat-o la Bruxelles....

Andrei Năstase: Am fost, într-adevăr am fost la PPE într-o vizită în care am avut mai multe obiective. Un obiectiv partiinic și anume cel de a ne prezenta în grupul de lucru numărul trei al Partidului Popular European cererea noastră de aderare depusă încă în la începutul anului. Am prezentat această cerere și deși nu s-a pus la vot, cu un consens al tuturor celor ce au fost prezenți, cererea noastră a fost avizată pozitiv, urmând ca o decizie în ce privește acceptarea noastră ca și membri observatori ai PPE să fie luată la începutul lunii decembrie.

Un alt obiectiv a fost comunicarea cu înalți funcționari ai instituțiilor europene, Parlamentului European, Comisiei Europene, Consiliului European, am avut întâlniri foarte bune, de clarificare a poziției noastre, a opoziției extraparlamentare și în principal a celor două partide emergente. Am avut întâlniri bune cu funcționari cu funționari din cadrul comisiei careeste în momentul de față cea care va decide cu privire la finanțarea pe viitor a Republicii Moldova. Am avut și această sarcină de a dezminți toate minciunile de la înălțimea lui Marian Lupu care s-au vehiculat în instituțiile europene și ne-am întors cu certitudinea că acest wrestling, acest joc de-a Tom și Jerry dintre Plahotniuc și Dodon a fost deconspirat la Bruxelles și în alte cancelarii europene și nu va mai funcționa. Orice minciună spusă de acești indivizi nu mai trece la Bruxelles așa cum trecea înainte sub paravanul integrării europene.

Jurnalist: Anterior ați expediat Parlamentului o solicitare cu privire la referendum, aveți vreun răspuns?

Andrei Năstase: Da, a expirat acel termen de 15 zile pe care l-am oferit Parlamentului Republicii Moldova guvernării hibrid Plahotniuc-Dodon de a iniția un referendum cu privire la sistemul mixt de vot, conștienți de faptul că acest sistem este unul toxic, este unul antipopular, este unul antidemocratic și în condițiile în care guvernarea și-a exprimat în mai multe rânduri încrederea că acest sistem este susținut de populația Republicii Moldova, le-am cerut să meargă la popor și să le ceară votul de încredere pe acest subiect. din păcate la expirarea deja a termenului, guvernarea ne-a mai confirmat încpă o dată că se teme de propriul popor, că nu vrea să meargă la un asemenea referendum și că ei preferă să nemintă cu televizorul așa cum o fac prin intermediul holdingului public-privat aproape zilnic, mințindu-ne cu cele 850 de mii de semnături pe care nu le-a mai văzut nimeni. Le-au prezentat, 850 000 de semnături făcute după chipul și asemănarea lui Plahotniuc, obscur, luate informațiile din cadrul Întreprinderii Registru și acolo contrasemnând. Este adevărat că într-o țară cu o procuratură capturată, într-o țară cu sistemul justiției capturat iată că a ne adresa acestor instituții pentru a verifica cât de veridice sunt acele semnături ar fi un lucru inutil și noi nu-l facem. Sigur că vom avea ședințele foruruilor noastre de conducere, superioare Biroului politic și președintelui și vom lua o decizie cu privire la acest refuz al guvernării de a organiza acest referendum.

Jurnalist: Domnule Năstase, vreau să vă întreb părerea dumneavoastră despre plecarea Alionei Mandati de la partid. Ea a anunțat, dar aș vrea părerea...

Andrei Năstase: Ați putea să vă prezentați întâi de toate?

Jurnalist: Da, Oxana Botnari, reporter PublikaTV.

Andrei Năstase: De la PublikaTV, da.

Alexandru Slusari: Răspunsul este foarte simplu: S-a agravat starea de sănătate a doamnei Aliona Mandati și acest lucru vina purtați în primul rând voi, trebuie să înțelegeți acest lucru deoarece linșajul mediatic la care a fost supusă doamna Aliona Mandati în ultimul mai ales jumătate de an, fără a arăta replica a influențat foarte mult asupra... doamna și așa a avut sănătatea precară, dar iată cu furtul apelor, că voi ați spus că ea fură apă, dar pe urmă când noi am prezentat toate documentele postul vostru de televiziune nu a arătat informația despre cum stau lucrurile în realitate. Celelalte momente, cu datoriile, că ea nu a avut datorie, dar voi ați arătat că ea are datorii și toate acestea a influențat asupra sănătății doamnei și nu căutați nod în papură. Pur și simplu doamna s-a adresat la noi, noi am știut de această plecare, noi am știut că starea de sănătate nu este bună la dânsa și acest lucru s-a produs în mod natural și nu trebuie de căutat alte tertipuri aici.

Jurnalist: Mai am o întrebare vă rog. Dacă veți insista pe paritate, pe principiul parității în alianță cu Partidul Acțiune și Solidaritate.

Andrei Năstase: Platforma Demnitate și Adevăr a optat în permanență pentru consolidarea forțelor democratice, antioligarhice, proeuropene din Republica Moldova, iar acest demers al meu personal și al Platformei Demnitate și Adevăr face ca coordonatorul și anturajul său să se smintească, iată de ce prin intermediul său public-privat, holdingul său ucigaș procedează la linșajul mediatic și la emiterea, în spațiul public, a unor minciuni, falsuri, fondate pe propria lor nimicnicie. Ceea ce vrem să vă spunem este că vom continua să facem același demers, ne continuăm demersul nostru de consolidarea a forțelor dmeocratice, a forțelor antioligarhice. Noi am mizat în paermanență pe maturitatea noii clase politice, am mizat în permanență pe responsabilitate și suntem siguri că într-un final vom găsi cea mai bună soluție pentru țară, așa cum am procedat de fiecare dată atunci când în joc erau interesul public, interesul național.

Jurnalist: Probabil ați atras atenția asupra prompterului care a fost instalat aici, de ce ați decis să folosiți prompter, nu ați reușit să citiți textul pentru conferința de astăzi?

Andrei Năstase: Domnișoară, este... de la Publika sunteți? domnișoară este dreptul nostru să apelăm la toate mijloacele moderne de comunicare. Iată de ce unul dintre aceste mijloace este camera de luat vederi, microfonul, fără ele ne-ar fi mai complicat.

Jurnalist: Eu de prompter vă întreb.

Andrei Năstase: Este treaba noastră cum procedăm și nu știu dacă dumneavoastră ar trebui să ne dați nouă... Dumneavoastră de ce...

Alexandru Slusari: Când o să vă duceți la Congresul Partidului Democrat, o să adresați această întrebare pentru Plahotniuc.

Andrei Năstase: Da. Bine.

Chiril Moțpan, Secretar General al Platformei Denitate și Adevăr: La tema zilei dacă mai sunt întrebări.

Andrei Năsatse: La tema zilei. Numai o secundă, pentru că nu putem să încheiem această... această conferință. Iată, stimați cetățeni, care sunt preocupările Publika TV. Nu se vor preocupa despre punctul unu din cele treisprezece, paisprezece pe care le-a prezentat domnul Slusari, nu se va preocupa despre inițiativele noastre emise pe parcurul anului cu privire la protecția producătorului autohton, nu se va preocupa de alternativa noastră la sistemul mixt al lui Plahotniuc-Dodon, un sistem popular, un sistem în interesul cetățenilor. Iată, diseară o să vedeți la televizor tot felul de nimcnicii și am un sfat pentru voi, pentru cei din holdingul public-privat, holdingul ucigaș al lui Plahotniuc. Voi nici nu vă dați seama cât este de aproape schimbarea, nici măcar nu vă dați seama, este mult mai aproape decât vă închipuiți voi și să nu creadă cineva că cei care au atentat la sănătatea colegilor noștri, cei care și-au bătut joc de părinții noștri, de mamele noastre, nu vor ajunge să răspundă vreodată. Vor răspunde... vor răspunde și orice ați face nu vă mai ajută. Schimbarea etse aproape și voi veți ajunge să plătiți împreună cu cel care v-a angajat, voi fiind niște mercenari, să plătiți pentru tot răul pe care l-ați făcut acestei țări, pentru tot răul pe care l-ați făcut cetățenilor noștri pe care îi intoxicați zilnic la televizor cu minciuni și cu encubrații de tipul celor pe care le emiteți apraope zilnic. Eu vă îndemn să faceți apel la conștiina voastră, să faceți apel la deontologia care vă obligă să vă purtați decent în spațiul public și să informați în mod obiectiv, echidistant cetățenii cu tot... cu referire la tot ce se întâmplă în Republica Moldova.

Mă uit la voi și îmi este milă de voi. Îmi este milă. Ați prezentat atâtea minciuni în spațiul public și acum sunteți jalnici. Nu mai aveți ce prezenta. M-ați prezentat în toate ipostazele posibile și imposibile. Mâine-poimâine mă aștept la încă un trucaj de fotografii, de imagini, de înregistrări audio și așa mai departe, dar sunteți atât de jalnici, atât de mici. Gândiți-vă că aveți niște părinți acasă, care vă privesc și unii dintre ei chiar au făcut școală și își dau seama cât de mici și cât de jalnici sunteți. Vă mulțumesc foarte mult și în același timp trebuie să mulțumesc presei independente, presei echidistante preocupată de lucrurile importante din această țară și nu de tot felul de nimicnicii, așa cum o face Publika, holdingul public-privat compus din Publika, din Canal 2, din Canal 3, din Prime și din alte posturi publice și private pe care le controlează acest criminal Plahotniuc. Noi ne vom preocupa, și în continuare, mai puțin de imaginea lui Plahotniuc. Ne vom preocupa, și în continuare, de lansarea a noi și noi inițiative populare, inițiative în sprijinul aomenilor, menite să conducă la bunăstarea, la liberatea acestor oameni și mai puțin ne vom interesa cât de mic este Plahotniuc, anturajul său și holdingul său ucigaș.

Alexandru Slusari: Apropo, noi am prezentat și a fost apreciat foarte înalt reportajul Publika TV. HAi că noi suntem deja deprinși ce faceți voi cu noi, dar unul dintre ultimele reportaje când Partidul Popular European a fost acuzat că se ocupă... este în contacte cu rider-ul Platon și este agentul influenței Federației Ruse...

Jurnalist: Acest material vă deranjează?

Alexandru Slusari: Nu contează. Acest material a fost transmis și a fost înalt apreciat de Partidul Popular European. Majoritatea Europenilor oficiali care provin din acest partid. Totul este mai clar și mai clar acolo. Așteptați-vă.

Andrei Năstase: Da.

Chiril Moțpan: Ar mai fi doar o... tot o replică cu privire la ceea ce a vorbit și Andrei. Atacurile asupra membrilor, a liderilor Platformei Demnitate și Adevăr continuă și vor continua probabil, pentru că asta este tactica oligarhului și a guvernării. Ceea i s-a întâmplat Alionei Mandate se întâmplă și cu zeci alți, zeci de alți colegi de-ai noștri. Într-o altă conferință de presă ar trebui, probabil, să accentuăm mai mutl acets subiect pentru că este vorba de încălcarea flagrantă a drepturilor cetțenilor. Ceea ce se întâmplă este categoric și cu sprijinul holdingului Plahotniuc TV, cum îi spun eu, se antagonizează clasa politică ticăloșită și restul populației. S-a creat o situație de antagonism între aceste... între clasa politică și cetățeni.

Andrei Năstase: Vă invit și eu...

Chiril Moțpan: Trebuie să fim corecți în reflectarea a ceea ce se întâmplă în Republica Moldova.

Andrei Năstase: Cred că am acordat prea mult timp unui holding ucigaș. Totuși, îndemn toți cetățenii Republicii Moldova, aflați acasă sau în diasporă, priviți această conferință de presă pe facebook, pe pagina platformei de pe facebook, pe pagina mea personală, priviți-o pe privesc.eu, pe realitatea.md și faceți un exercițiu. Comparați ceea ce ați văzut și ați auzit astăzi la această conferință de presă cu micile reportaje răutăcioase de la holdingul ucigaș al lui Plahotniuc. Și vă veți convinge că tot ce au spus în spațiul public acești indivizi sunt falsuri, sunt minciuni și, repet, sunt atât de jalnici totuși, atât de jalnici. Dacă în trei ani de zile, patru ani de zile în care eu mă aflu în spațiul public au ajuns să mă întrebe de ce am citit de pe prompter în condițiile în care eu nu am citit absolut nimic, cred că este...

Jurnalist: Eu am întrebat...

Andrei Năstase: Cred că sunt atât de jalnici. Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept și la alte conferințe ale Platformei Demnitate și Adevăr, cu zâmbetul pe buze, să-i ignorăm pe acești indivizi de la Publika, de la Canal 2, de la Canal 3, de la Prime, să uităm de ei, ca de un vis rău, ca de o tăciune. Vă mulțumesc.