Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Monica Dajbog: În această dimineață la ora 7.00, a început procesul de votare în localitățile în care au loc alegeri locale parțiale. Până la această oră nu au fost semnalate situații grave sau incidente de ordine publică în legătură cu deschiderea secțiilor și începerea votării. Toate sesizările privind săvârșirea unor infracțiuni sau contravenții electorale vor fi cercetate cu celeritate.

Vă reamintesc că astăzi au loc alegeri pentru primar în municipiul Deva, precum și în 15 comune: Bocsig - județul Arad, Nicșeni - județul Botoșani, Călărași - județul Cluj, Pantelimon și Bărăganu - județul Constanța, Telești - județul Gorj, Balș - județul Iași, Bîrghiș - județul Sibiu, Drăgoiești - județul Suceava, Cervenia, Poieni și Salcia – județul Teleorman, Checea - județul Timiș, Oșești – județul Vaslui și Vlădești - județul Vâlcea.

De asemenea, sunt organizate alegeri pentru Consiliul Local din comuna Mereni - județul Constanța.

Potrivit sarcinilor stabilite pentru buna organizare a scrutinului electoral, Ministerul Afacerilor Interne a asigurat achiziționarea a 93.370 de timbre autocolante, a 480 de ștampile cu mențiunea "VOTAT" și a 96 de plicuri din plastic transparent, înseriate, prevăzute cu sistem de sigilare, în care vor fi introduse ştampilele cu menţiunea "VOTAT" după încheierea votării.

Instituțiile prefectului au asigurat imprimarea buletinelor de vot și confecționarea ștampilelor birourilor electorale județene, de circumscripție și ale secțiilor de votare, precum și transportul și distribuirea materialelor, documentelor și a tipizatelor necesare pentru desfășurarea procesului electoral.

Ministerul Afacerilor Interne este responsabil cu menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice în localitățile în care se organizează alegeri locale parțiale.
Efectivele MAI au asigurat ordinea publică și pe parcursul campaniei electorale, care s-a desfășurat în condiții de normalitate fără incidente grave.
Polițiștii efectuează cercetări în cinci dosare penale pentru coruperea alegătorilor, precum și cu privire la patru fapte contravenționale.

Pe parcursul campaniei electorale au fost organizate 25 de manifestări publice în 14 localități din 9 județe, la care au participat aproximativ 5.000 de persoane.

Astăzi, pentru asigurarea desfășurării alegerilor în condiții de siguranță și legalitate, acționează peste 700 de polițiști, jandarmi și pompieri. După încheierea votării, efectivele MAI vor asigura, pe timpul transportului, securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale după numărarea voturilor.

Ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, a solicitat structurilor de ordine publică atenție sporită, astfel încât procesul electoral să se desfășoare în condiții de maximă siguranță.

Vă reamintim că preşedinții birourilor electorale ale secţiilor de votare sunt obligați să ia măsurile necesare pentru ca alegerile să decurgă în bune condiţii. În acest scop, puterile lor se întind şi în afara localului secţiei de vot, până la o distanţă de 500 metri.

Refuzul oricărei persoane de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot și în împrejurimi se sancționează cu amendă cuprinsă între 2.200 și 3.000 lei.

Dreptul de vot se exercită numai în comuna sau în municipiul în care alegătorul îşi are domiciliul sau reşedinţa, după caz.

Au dreptul de a vota, cetăţenii români care au împlinit vârsta de 18 ani. Cetăţenii Uniunii Europene care au domiciliul sau reşedinţa în România au dreptul de a alege în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.

Accesul alegătorilor în sala de votare are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor de vot. Înainte de a vota, alegătorul prezintă actul de identitate operatorului de calculator al biroului electoral al secției de votare, care înscrie codul numeric personal în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal.

Prezenţa oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.

Alegătorul care, din motive temeinice nu poate să voteze singur are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoţitor ales de el. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau al candidaţilor.

Pentru alegătorul care, din cauză de boală sau invaliditate, nu se poate deplasa la secţia de votare, preşedintele biroului electoral al secţiei poate aproba, la cererea scrisă a acestuia, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea.

Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secţiei de votare, sub paza personalului Ministerului Afacerilor Interne.

Pot vota de asemenea prin intermediul urnei speciale, persoanele reținute, cele deținute în baza unui mandat de arestare preventivă ori asupra cărora s-a dispus măsura arestului la domiciliu sau persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale, în măsura în care au solicitat să voteze la aceste alegeri.

Reamintesc că potrivit Codului Penal, împiedicarea, prin orice mijloace, a exercitării dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Totodată, persoana care dă sau oferă bani, bunuri ori alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze un anumit candidat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

Aceeași pedeapsă o riscă persoana care votează fără a avea acest drept, votează de două sau de mai multe ori, introduce în urnă mai multe buletine de vot decât are dreptul sau utilizează un act de identitate nul ori fals sau un buletin de vot fals.

Persoana care își fotografiază sau își filmează prin orice mijloace buletinul de vot în timpul exercitării dreptului de vot riscă o amendă cuprinsă între 600 și 1.000 de lei.

Continuarea propagandei electorale și sfătuirea alegătorilor la sediul secţiilor de votare sau în jurul acestora pe o rază de 500 de metri să voteze sau să nu voteze un anumit candidat se pedepsește cu amendă cuprinsă între 1.400 și 2.000 de lei.

Ministrul afacerilor interne Carmen Dan a cerut efectivelor MAI fermitate și imparțialitate în cercetarea tuturor sesizărilor privind săvârșirea de contravenții sau infracțiuni electorale care sunt de competența structurilor noastre.

Centrul Național de Conducere Integrată al MAI va monitoriza și coordona toate activitățile desfășurate de efectivele ministerului pentru gestionarea corespunzătoare a situațiilor care ar putea apărea până la finalul procesului electoral.