Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Lilia Bolocan, director general al AGEPI: Bună ziua, încă o dată, stimați reprezentanți ai presei și bună ziua tuturor celor care ne privesc. Astăzi suntem aici pentru a face un anunț cu privire la un eveniment, absolut special în Republica Moldova. Este un eveniment bienal, care este adevărat, este la a cincisprezecea ediție, dar care este unicul eveniment de acest gen. O platformă pentru inventatori, pentru oamenii de creație, pentru promovarea, familiarizarea publicului larg cu invenții din diferite domenii, din domeniul farmaceutic, din domeniul agro-industrial. Puteți să vedeți în acest ... la acest eveniment, ca pe o expoziție, ambalaje pentru produse lactate infoensive și inteligente, scaun de lucru, sistemul de sterilizare a bancnotelor, balsam natural afrodisiac și o mulțime de alte lucruri interesante, care pot afecta, în sens pozitiv, calitatea vieții noastre.
Evenimentul este organizat de către Agenția de Stat pentru proprietatea intelectuală, în parteneriat cu Academia de Științe, dar și cu Agenția pentru Inovare și Transfer Tehnologic, cu suportul Moldexpo și cu susținere substanțială a Oficiului European de brevete, atât la capitolul experți și prezentatori de diferite programe, cât și cu suport financiar.

La expoziție vor participa aproape o sută de instituții și întreprinderi, tineri creatori, inventatori din Republica Moldova, dar și din alte țări cum ar fi România, Portugalia, Croația, Cehia, Coreea de Sud, Taiwan, Indonezia, Maroc etc. Recent, chiar ieri, și-au anunțat prezența o delegație, în frunte cu Oficiul Național... Directorul Oficiului Național de proprietate intelectuală din Muntenegru. Deci, iată că și Muntenegru va fi prezent.
Lucrările participanților vor fi expuse la cinci compartimente: invenții, soiuri de plante, design industrial, produse și servicii inovative, proiecte de inovare și transfer tehnologic, creația tinerilor și industrii creative. Suntem la a treia ediție când evenimentul Infoinvent și-a lărgit platourile și pentru alte tipuri de obiecte de proprietate intelectuală decât invențiile. Tradițional, treisprezece ediții, acest eveniment a fost dedicat invențiilor, iar la cea de-a cinsprezecea ediție, iată, suntem extinși și pe alte domenii, care sunt interesante și car, considerăm noi, că necesită suport pentru a obține o dezvoltare mai atrăgătoare.
Ceremonia oficială de deschidere a Infoinvent va avea loc pe cinsprezece noiembrie, ora unsprezece, în pavilionul central Moldexpo. La festivitatea de inaugurare se așteaptă participanți din diferite sectoare, cu participarea membrilor Guvernului, cu invitați din cadrul parlamentului, reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, reprezentanți ai mediului de afaceri, reprezentanți ai organizațiilor internaționale și naționale din domeniul proprietății intelectuale, instituții de cercetare, învățămâmt superior, inventatori, creatori și cercetători.

În cadrul expoziției se va desfășura și un program adițional de manifestări, care cuprinde conferințe, seminare și se ateliere de lucru. Astfel, în perioada cinsprezece, șaisprezece noiembrie, la casa vinului, va avea loc lansarea, va avea loc Conferința inoațională internațioanlă cu genericul „Proprietate intelectuală. Inovații - calitate a vieții.”. Evenimentul este organizat de AGEPI cu... în cooperare cu organizația mondială a proprietății intelectuale și cu sprijinul proiectului de asistență tehnică al Uniunii Europene, suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova.

Aflată la cea de a treia ediție, Conferința va aborda subiecte ce țin de politicile și strategiile naționale în domeniul inovațiilor și a proprietății intelectuale, importanța acestora pentru dezvoltarea economică a țării, rolul inovațiilor în proprietatea intelectuală etc. Deschiderea conferinței va avea loc pe datat de cinsprezece noiembrie, la ora treiprezece treizeci. Joi, șaisprezece noiembrie, la ora paisprezece, în Pavilionul central al Moldexpo, va fi organizat un masterclass în domeniul împletitului din fibre vegetale, din pănuș, prezentate de meșterul popular, Natalia Cangea, cu participarea copiilor din cadrul centrului de creație și agrement al copiilor din Criuleni.

Vineri, șaptesprezece noiembrie, la ora zece, în sala de conferințe a Pavilionului Central Moldexpo, va avea loc bursa invențiilor, iar despre acest eveniment va vorbi mai mult domnul Director. Tot pe șaptesprezece noiembrie, cu începere de la ora unsprezece, în Pavilionul Central al Moldexpo, va avea loc un atelier de lucru privind informația de brevet și sistemul de validare, iar acest eveniment este organizat de către AGEPI în parteneriat cu Oficiul European de Brevete

Conform programului expoziției, pe data de șaptesprezece noiembrie, la ora cinsprezece, în incinta pavilionului central, va avea loc festivitatea de premiere a laureaților expoziției internaționale specializate Infoinvent. Iar printre cele mai importante distincții care vor fi acordate, menționăm premiul Guvernului Republicii Moldova -„Inventator remarcabila”, distincții ale Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, Medalii și trofee ale AGEPI, mențiuni și diplome ale partenerilor. Sâmbătă, optsprezece noimebrie, la ora unsprezece, în incinta pavilionului central al Moldexpo, AGEPI în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, organizează un follow-up cu genericul „Industrii creative-de la idee la business”. În cadrul evenimentului așteptăm mai mulți speakeri din domeniul industriilor creative, care își vor împărtăși experiența proprie și care ne vor vorbi despre po0tențialul substanțial al acestui sector, care ar putea fi un atu important în dezvoltarea socială, dar și economică a Republicii Moldova.

Așa cum spuneam... Bună ziua, domnule Director. Așa cum spuneam, expoziția internațională Infoinvent este un mediu ideal pentru conexiuni de afaceri, pentru conexiuni între inventatori din diferite țări, pentru cercetători și reprezentanți ai sectorului investițional. Este un eveniment major pentru întreaga comunitate științifică și inovațională a Republicii Moldova. Și, bineînțeles că urmează să invit toți interesații, toate persoanele care vin din sectorul cercetare, din sectorul inpvațional, toți tinerii și maturii, și copiii, care sunt interesați de creații, de soluții noi, de abordări tehnologice inovative. Vă așteptăm la acest eveniment, astfel, încât inventatorii noștri să simtă suportul nostru, interesul cetățenilor față de ceea ce fac ei. Cu atât mai mult că acest eveniment sau eveniment de asemenea textură și cu asemenea participanți este... găsim și în alte țări, doar că în alte țări expoziții inovaționale, de obicei, sunt suportate și organizate de către Asociația... diferite asociații a inventatorilor. Țara noastră este unicală în acest sens, în regiune. Atât timp cât în Republica Moldova Guvenrul este cel care organizează și care oferă acest sprijin important pentru inventatori și oameni de creație.

Mulțumim și vă așteptăm la această expoziție, care se așteaptă a fi una foarte interesantă în acest an. Domnul Director?

Roman Chirca, director general al AITT: Da. Vă mulțumesc, doamna directoare. Eu am să mă strădui să fiu succint principalele deziderate ale acestui eveniment. În primul rând, este o oportunitate atât pentru soceitate, pentru reprezentanții mediului de cercetare de afaceri, să facem o evaluare a nivelului actual de dezvoltare al invoațiilor și mă bucur că acum tot mai mult se atrage atenția acestui compartiment important. Republica Moldova s-a dezvoltat haotic de la proclamarea independenței și această oază inovațională, care fiind Infoinvento, a găzduit și a mențiut flacăra chiar în perioada când inovațiile erau nepopulare. În continuare, suntem departe de ceea ce ne dorim, însă, cu certitudine, există o dinamică pozitivă. Poți să constați că acum patru-cinci ani în urmă, nu exista niciun document oficial în care să fi fost utilizat cuvântul „inovație”, nici în strategiile principale de dezvoltare a țării. Acum, acest cuvânt apare tot mai frecvent. Acest... face parte din documente oficiale, din strategii și, în perspectivă, suntem în deplină desfășurare a procesului de cercetare, inovare, prin care vă aducem cercetătorii mai aproape de ceea ce înseamnă implementarea eficientă. De multe ori cercetătorii aveau realizări interesante, curioase, însă ele erau departe de a fi realizate pe piață. În conlucrarea cu agenții economici nu xista un feedback, nu se plăteau acele royalty, nu era apreciată la justa valoare proprietatea intelectuală și, de multe ori, domeniile de cerectare nu erau legate de necesitățile societății, industriilor, altor sectoare ale economiei. Acest lucru se va schimba esențial. Noi ne propunem să trecem de la o societate consumatoare de tehnologii, pentru că toți suntem consumatori de tehnologii. De fapt, ceea ce urmează în următorii cinci-zece ani pe glob, va schimba esențial modul în care societatea se va dezvolta, cum vor interacționa membrii acestei societăți, cum vor interacționa guvernele, modul nostru de viață va fi esențial schimbat. Acest lucru se datorează implementării în următorii trei-patru ani, maxim , a unor tehnologii fără precedent, care nu mai sunt în faza de testate. Mă refer, în primul rând, la automobilul electirc. Și eu vă asigur că în cinci ani de zile peste jumate din automobilelel din Chișinău vor fi automobilelle electrice. Conectarea la surse alternative de energie, iarăși, se vor reglementa mult mai rapid decât credem noi și, de aceea, noi, Republica Moldova, trebuie să jucăm și să ne aderăm la acest de schimbarea a societății și să ne schimbăm esențial din consumatori în generatori de tehnologie.

Acest lucru este posibil datorită conectării la spații inovaționale de cercetare și de afaceri mari, cum este Uniune Europeană. Republica Moldova este pe deplin asociată la Programul Uniunii europene de cercetare Orizont 2020, deci un cercetător din Republica Moldova este în aceleași șanse potențiale de a fi finanțat de proiectele Comisiei europene ca și un cercetător spaniol, german, britanic încă, francez. Asta este una din direcțiile în care trebuie să ne mișcăm. să revizuim, să orientăm domeniul de cercetare spre implementarea de soluții necesare sectoarelor economiei. Identificarea cererii cercetarea, constatăm de multe ori că agenții economici declarativ, formal nu recunosc că au necesități de cercetare. Pentru că nu știu cum să le formuleze. În fiecare companie există procese tehnologice care pot fi și trebuie optimizate. Din păcate investițiile companiilor private în cercetare-dezvoltare este sub orice nivel și de acea în aceste circumstanțe statul trebuie să-și asume rolul de finanțare și de stimulare, de încurajare, chiar provocare a agenților economici să coparticipe la proiectele inovaționale de transfer tehnologic, să-i inciteze în formarea departamentelor de cercetare-dezvoltare și transformarea treptată a acestor companii în companii care de la început modest, pe urmă mai sigur implementează tehnologiile. La sigur că o altă cale nu există. Nu există nicio țară în lume care va supraviețui în afară spațiului de generare și de implementare a tehnologiilor informaționale. Societățile și noi republica Moldova, nicio țară în lume deja nu mai este în frontierele sale convenționale. Suntem toți un spațiu global unic și frontierele devin tot mai formale și formale. Economia globală crește dinamic, depățind cu mult deja economiile naționale. Din acest punct de vedere, nu există alternativă. nu există abordare de business tradiționale. Nu există dezvoltarea cel puțin naivă și emoțională pe baza unei agriculturi tradiționale. Deci lucrurile se schimbă și se vor schimba esențial în următorii ani. De aceea pentru noi este improtant să ne repoziționăm în acest sector. Să începem a coagula acele elemente care încă sunt posibile de a fi atrase în procesul de generare a inovațiilor și implementare a acestora. Prin asta, în permanență, prin asta se face diferența într-o țară dezvoltată și o țară din lumea a treia. Țările dezvoltate punct accentul exclusiv pe dezvoltarea inovațională, pe dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere. Acest lucru va necezita la o etapă ulterioară revizuirea esențială și a sistemului de educație.

Deci acestea sunt toate elemente pe care noi le vom aborda în cadrul seminarelor din cadrul workshopurilor în acest info-event. Pentru că această ediție a 15-a vine într-o perioadă când suntem în profundă reflecție cum să organizăm și cum să construim un sistem de inovare-cercetare eficient, cu costuri minme să obținem efecte maxime, să menținem aceste comunități care au fost în cvasiilegalitate toți acești ani. Și infoeventul din 2019 sper deja să aibă elemente noi. Noi în cadrul Agenției acum examinăm posibilități, ne-am dat seama că nu mai are sens să finanțăm sau să evaluăm proiecte curioase, interesante cu nuanțe pedagogică unde cercetătorii să se învețe și am decis dramatic să schimbăm și să ridicăm plafonul cerințelor. Acuma de exemplu vorbim despre un proiect și există potențial de producție, vrem să formăm o dronă care să prelucreze terenul agricol la nivel automatizatși nu de aceea că vrem să fim inovatori sau să venim cu ceva deosebit, pur și simplu în următorii 10-15 ani nu vor mai exista tractoare, nu vor mai exista acele semănătoare, cultivatoare în formatul tradițional pe care noi l-am utilizat. De aceea trebuie să depunem efort și în acest sens. cum spuneam, mașinile electrice, mașinile autonome, implementarea tehnologiilor informaționale, tehnologiile care s-au dezvoltat în acest sens, analiza datelor masive, vor schimba esențial, credeți-mă, ceea ce am avut până acuma evoluția și progresele tehnologice a fost doar o preîncălzire la ceea ce ve-ți vedea și toți vom fi martori ai acestor schimbări esențiale.

Vom prezenta în cadrul workshopurilor și mecanismele actuale de finanțare. Nu cred că statul trebuie să finanțeze sută la sută, el trebuie să joace rolul de provocator în sensul bun al cuvântului, să cofinanțeze o parte din proiectele inovaționale pentru a atrage tot mai mulți actori în implementarea acestor proiecte. De altfel proiectele inovaționale eficiente, bine gandite, cu o arhitectură detaliată și o previziune de dezvoltare are o caracateristică importantă - supraprofitabilitatea. Deci un proiect inovațional corect gândit din start este are o rată de profitabilitate de peste 100 de procente, de aceea și dinamica de dezvoltare economică în proiectele inovaționale eficiente este una mult mai rapidă și se poate atinge nivelul de dezvoltare economică mult mai rapid decât în economia tradițională.

Asta doar o mică parte a ceea ce vrem să spunem la aceste seminare, la aceste evenimente și acțiuni din cadrul info-eventului, un fel de teaser, pentru a vă atrage interesul și vă invităm să participați activ, să participați la dezbateri, să puneți întrebări, să găsim soluții pentru cum spuneam, suntem acest info-event, ediția a 15-a 2017 este exact în mijlocul procesului de reflecție asupra întregului nostru sistem de inovație și cercetare.
Vă mulțumesc.

Lilia Bolocan: Și noi vă mulțumim. Domnule director, MoldExpo întotdeauna fost partenerul...

Arcadie Andronic, director CIE MoldExpo: Perspectiva optimistă a domnului director m-a pus pe gânduri, că nu vor fi tractoare, ce vom face atunci cu MoldAgroteh-ul, expoziția cea mai mare din Republica Moldova. Este o glumă...

Roman Chirca: Apropo, MoldAgroteh-ul este parte la proiectul ăsta de formare dronelor agricole, așa că...

Arcadie Andronic: În cazul de față noi MoldExpo... sigur expozițiile noastre proprii în cazul de față noi suntem parteneri tehnici la această expoziție, mai puțin chiar defel nu răspundem de conținut dar luând cunoștință cu pres releasul acestei expoziții am văzut că expoziția este foarte serioasă. Peste o sută de participanți din 11 țări și ne bucură faptul că pe platforma noastră expozițională există așa parteneri acre organizează așa expoziții. Că tot MoldExpo rămâne în față, unde a fost expoziția, la MoldExpo? Cu așa expoziția nu ne este rușine nouă. Ne bucurăm și este o măiestrie, iar pe domeniul măiestriei există constanță în performanță, da? În fiecare an expoziția aceasta este performantă, tot mai performantă și mai performantă. Eu vă doresc vizitatorilor expoziția ca atare este un element de contact, de creare a contactelor. Vă doresc contacte fructuoase, vizitatori-țintă la cei care inventează, care au inovații.

Lilia Bolocan: Mulțumim, întrebări? În cazul în care aveți?
Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm într-adevăr să vizitați această expoziție deoarece ediația 15 este o dată, următoarea ediție o să fie deja 16, o să aibă alt profil, alt content.

Arcadie Andronic: Expoziția este bienală, o dată la doi ani se organizează așa că nu ratați ocazia să vizitați această expoziție. Iar din partea noastră noi MoldExpo suntem organizatorii expoziției 2020 din Dubai asta este o expoziție mondială care se organizează o dată în 5 ani. O expoziție la care participă statul, nu e o expoziție de agenți economici și chiar ne este foarte interesant adică tema acestei expoziții este „Conecatarea gândirii și crearea oportunităților” și ne este foarte interesant să cercetăm noi din partea noastră managerii care se ocupă nemijlocit de această expoziție au să viziteze foarte atent toate standurile pe toți care se expun acolo, poate ceva va fi pentru Moldova care se va expune la această expoziție mondială.

Lilia Bolocan: Mulțumim. O zi frumoasă să aveți în continuare.