Maia Sandu, Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate: 25 noiembrie este Ziua Internațională a Combaterii Violenței față de femei. Din păcate în Republica Moldova violența în familie, în special violența împotriva femeii, este un fenomen urît, pe larg răspîndit. Statisticile recente arată că peste 60 % din femei și fetițe, au fost expuse la o experiență de violență, de abuz cel puțin o dată în viață. La fel de grav, peste 40 % din bărbați consideră că e firesc să-ți bați femeia. Iar 20 % din bărbați consideră că femeile trebuie să tolereze aceste experiențe urîte pentru a păstra familia. Doar 12 % din cazurile de violență în familie sînt raportate și foarte puține dintre acestea sînt soluționate sau abuzatorii sînt pedepsiți.

De ce femeile nu raportează aceste cazuri, explicațiile sunt simle : pentru că nu cred în sistemul de protecție oferită de stat, pentru că le este frică de abuzatori, că aceștia vor recidiva. Pentru că le este frică de stigmatizarea societății. Din cele cîteva mii de cazuri care sunt raportate anual, se ajunge la mai puțin de 10 condamnări a abuzatorilor. În special cei care sunt mai puțin interesați sau mai puțin serioși în atitudinea lor, cînd examinează un caz de violență împotriva femeii este procuratura și judecătorii. Aceștia se conduc mai mult de propriile prejudecăți atunci cînd examinează aceste cazuri. Mecanismul de referire lucrează la fel de prost, chiar dacă trebuie să admitem poliția este un pic mai atentă la aceste cazuri decît cele 2 instituții despre care am vorbit mai devreme - procuratura și sistemul judecătoresc.
În țară există foarte puține centre de reabilitare a victimelor abuzului și există doar 2 centre de corectare a comportamentului abuzatorilor. Partidul Acțiune și Solidaritate lansează Campania de Sensibilizare a Societății și de solidare cu femeile care se fac victime ale abuzului. Campania va dura pînă la 10 decembrie, Ziua Internațională a Drepturilor Omului. În continuare colegii mei vor oferi mai multe detalii despre această campanie.

Angela Munteanu-Pojoga, președintele Organizației de Femei Chișinău a Partidului Acțiune și Solidaritate: Organizația de femei a Partidului PAS se solidarizează cu femeile-victime ale violenței și participă anul acesta în cadrul campaniei 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen. Este o acțiune foarte amplă care se desfășoară în întreaga lume și care se desfășoară în perioda 25 noiembrie - 10 decembrie. În acest context, organizație de femei a Partidului Acțiune și Solidaritate debutează cu această conferință de presă, prin care ne manifestăm adeziunea față de campanie și în cadrul căreia vrem să venim cu o serie de acțiuni concrete, destinate eliminării abuzului față de femei. Pe 25 noiembie, cînd în întreaga lume se marchează Ziua Internațională de luptă Împotriva Violenței Asupra Femeii, vom desfășura un flashmob pe strada pietonală cu genericul „Seara de veghe antiviolență”.

Această acțiune are ca scop: informare, sensibilizare și creșterea conșientizării opiniei publice cu privire la gravitatea consecințelor violenței asupra femeii. Credem că este foarte important să ne unim forțele și să încurajăm cît mai multe femei să spuna Nu abuzului și violenței. Să informăm cît mai multe femei despre posibilitatea de a cere ajutorul, de aceea în cadrul acțiunilor noastre, vom oferi materiale informative menite să le vină în ajutor. Vom realiza un spot social pentru a scoate în evidență cifrele care vorbesc despre realitatea la acest capitol în țara noastră și, prin el, vom distribui un mesaj care va contribui la înțelegerea fenomenului și a riscurilor grave a acestuia asupra femeilor și-n ansamblu asupra societății noastre. O altă inițiativă pe care o vom desfășura pe parcursul celor 16 zile de activism civic va fi organizarea unor întîlniri cu experți în domeniu, în rezultatul căruia vom veni cu amendamente foarte clare ce țin de legislația în Drepturile Omului în special legislația ce vizează drepturile femeii.

Din păcate, în localitățile rurale de la noi, acest fenomen este mult mai amplu și femeile au mai puțin acces la informație, dar și la ajutor. De aceea vom desfășura campania și în localitățile rurale, ne vom vedea cu femeile, le vom oferi fly-ere cu date de contact ale instituțiilor care trebuie și sunt menite să le ajute. Tot aici vom solicita autorităților locale date statistice despre felul cum sunt gestionate cazurile de violență în familie în special violența domestică și vom cere responzabilizarea factorilor de decizie. Pentru că fenomenul violenței asupra femeii este destul de răspîndit în societatea noastră. Noi considerăm că asemenea acțiuni trebuie să aibă continuitate, de aceea vom veni cu inițierea unor traing-uri de informare și pregătire în domeniul drepturilor femeii la care vor participa membrii organizației teritoriale PAS Chișinău și care ulterior vor merge în școli și licee pentru a informa adolescenții. Prin aceste acțiuni noi venim cu un apel clar către toate instituțiile de stat naționale dar și internaționale să promoveze cît mai activ politicile de combatere a violenței asupra femeii.
Mulțumesc.

Igor Grosu, Secretarul General al Partidului Acțiune și Solidaritate: Stimați colegi, cîteva gînduri. Vorbesc aici nu doar sau mai puțin în calitate de secretar general al Partidului Acțiune și Solidaritate, dar ca fiu, ca frate, ca soț și nu în ultimul rînd ca tată a două fetițe. și sunt preocupat ca cetățean de acest fenomen, fenomen care din păcate este dominat de prejudecăți. Este foarte trist că în secolul 21 avem astfel de statistici alarmante, persoane care consideră că violența poate fi justificată, persoane care sunt gata să nu vorbească să nu raporteze vicitme, care să nu raporteze aceste cazuri. Deci este o statistică tristă, tocmai de aceea noi încurajăm colegele noastre de partid, dar și toată lumea bună să vorbească despre acest fenomen, să-l mențină în agenda publică. Bineînțeles nu doar în ajunul acestei date de 25 noiembrie, dar anul împrejur. Astfel vom putea pe de o parte a duce în prim plan cazurile de violență împotriva femeii, dar cred eu, cel mai important este aspectul de prevenire. Pentru că atît timp timp cît vom vorbi, vom face presiune pe intituțiile publice responsabile să ducă la bun sfîrșit, să înregistreze aceste cazuri, să le investigheze și să le ducă la un bun sfîrșit. Dar și să se gîndească și să promoveze politici de prevenire, sau noi vom contribui plenar la acest lucru nu doar prin raportare, dar și prin elaborarea politicilor de prevenire a abuzurilor.

Și aici avem un teren foarte vast - de la dimensiune educație, unde iarăși este cel mai propice domeniu, trebuie să vorbim despre acest lucru. De la alte domenii platforma politică care iarăși ne oferă această posibilitate. și aici un detaliu foarte important - dacă observați nu am face complimete gratuite doamnelor din societatea noastră, dar observați că cele mai active pînă la urmă sunt doamnele. Cele mau prezente chiar și atunci cînd vorbim de participarea la vot sau participarea în activitățile comunitare. Cine dacă nu doamnele sunt cele care sunt mai sensibile la problemele societății, problemele copiilor, problemele adolescenților, tinerilor și așa mai departe.

Și îndemn toți bărbații să fie alături, să se alăture acestei campanii, pentru că numai prin prezența noastră vom putea combate, dar cel mai important vom putea preveni fenomenul violenței împotriva femeilor. Vă mulțumesc.

Maia Sandu, Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate: Bineînțeles că instituțiilor statului le revine cel mai important rol și noi o să punem presiune, o să continuăm să punem presiune pe aceste instituții, dar știm cu toții că aceată guvernare nu ia în serios drepturile omului, drepturile noastre. De aceea trebuie să ne îngrijim și să ne ajutăm unii pe alții pînă ajungem să avem o guvrnare care funcționează în interesul cetățeanului. Nu este o rușine să spui că ți s-a întîmplat un act de violență, că ai fost supus unui abuz, este o rușine ca noi cu toții să nu vorbim despre acest subiect și să nu ne solidarizăm. Invităm pe toți cei care cred în drepturile omului, care cred într-o societate sănătoasă să se alăture acestei campanii și să o transformăm într-o campanie pe întreaga țară, astfel încît tot mai multe femei sau poate chiar toate femeile care se confruntă cu această situație să afle de acestă campanie, să înțeleagă cum se pot proteja, unde se poat adresa pentru a obține spijin. Vă mulțumesc.

Jurnalist: Ați vorbit anterior de politici. Să ne spuneți vă rog care ar fi cîteva politici în acest sens, cele mai relevante care ar preveni acest fenomen?

Maia Sandu, Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate: Prevenirea presupune multă educație, începînd de la școală continuînd cu ce se întîmplă la televizor și în altă parte, deci ca lumea să vorbească ca să scăpăm de aceste prejudecăți atunci cînd avem 40% din bărbați care spun că violența în familie este ok și în special violența impotriva femeii. Trebuie să existe o claritate să funcționeze sistemul de sancționare, pentru că atunci cînd va fi foarte clar că aceste acte de abuz sînt sancționate dur, așa cum merită să fie sancționate, atunci la fel s-ar preveni aceste cazuri. E foarte important să avem un mecanism de referire a acestor cazuri care să funcționeze și mecanismul de referire începe de la raportarea la polițist, deci trebuie să existe încredere atunci cînd merge femeia sau cineva din apropiați ei să raporteze un caz de abuz. Cei supuși abuzului trebuie să fie siguri că statul îi va proteja pentru că astăzi obținerea unei ordonanțe de protecție este extrem de dificilă în continuare și în aceste cazuri femeile sunt mai degrabă speriate să raporteze și încearcă să se protejeze, sau să lase lucrurile să se treacă fără mare zarvă. Deci, politică de educație în general care evident va da, va avea efecte pe tremen mediu și lung și o politică de protecție care poate fi aplicată imediat, dacă ar exista voința gunernării. și o politică de sacționare la fel de dură care ar corecta într-o anumită măsură comportamentul abuzatorului.

Jurnalist: Da, mulțumesc

Maia Sandu, Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate: Pentru puțin, vă mulțumim și noi.

Igor Grosu, Secretarul General al Partidului Acțiune și Solidaritate: Merci.