Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2011
Ședința din ziua de 8 decembrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1483 din 5 noiembrie
2009 privind Raportul Curţii de Conturi asupra modului de gestionare a resurselor
financiare publice din exerciţiul bugetar 2008.
4. Prezentarea Raportului asupra administrării și întrebuințării resurselor
financiare publice și a patrimoniului public pe anul 2009. (Raportor – Serafim
Urechean, preşedintele Curţii de Conturi.)
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2613 din 29 noiembrie
2011 privind Raportul Curţii de Conturi asupra administrării și întrebuințării
resurselor financiare publice și a patrimoniului public din exercițiul bugetar 2009.
6. Prezentarea Raportului asupra administrării și întrebuințării resurselor
financiare publice și a patrimoniului public pe anul 2010. (Raportor – Serafim
Urechean, preşedintele Curţii de Conturi.)
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2614 din
29 noiembrie 2011 privind Raportul Curţii de Conturi asupra administrării și
întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public din exercițiul
bugetar 2010.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2699 din 8 decembrie
2011 pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 204 din
20 octombrie 2011 privind constituirea unei comisii de anchetă a Parlamentului în
legătură cu vînzarea armamentului din dotarea Forţelor Armate.
9. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1695
din 21 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie
2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (art.8, 18,
anexa nr.2).
10. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2073
din 22 septembrie 2011 privind importul unor autovehicule.
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2264
din 18 octombrie 2011 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici.
2
12. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2090 din 26 septembrie 2011 pentru aderarea Republicii
Moldova la Convenţia privind reducerea cazurilor de apatridie.
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2097
din 26 septembrie 2011 privind modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei – art.17, 18; Legea privind
Codul de conduită a funcţionarului public – art.121, 13; ş.a.).
14. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.3465
din 16 decembrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.220-XVI din
19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a
întreprinzătorilor individuali (art.7, 12, 17, 18, 21).
15. Întrebări.
16. Răspunsurile domnului ministru al educației Mihail Șleahtițchi la
întrebările mai multor deputați în Parlamentul Republicii Moldova cu referire la
procesul de optimizare a şcolilor.
17. Răspunsurile doamnei ministru al muncii, protecției sociale și familiei
Valentina Buliga la întrebările mai multor deputați în Parlamentul Republicii
Moldova cu referire la măsurile de protecţie socială, în legătură cu majorarea
tarifelor în perioada rece a anului.
18. Adresarea întrebărilor de către domnii deputați instituțiilor solicitate.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de domnul Artur Reșetnicov, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Bună dimineața.
Vă rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința plenului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența deputaților în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șe
...