Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Viorel Ciubotaru, Președintele Partidului Liberal Democrat: Domnilor, stimați reprezentanți ai mass-media, dragi concetățeni. Vreau să anunț deschiderea conferinței de presă și vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre.Și, în primul rînd, permiteți-mi să ne prezentăm:
Eu sunt Viorel Ciubotaru, președintele Partidului Liberal Democrat și astăzi, în conferința noastră de presă, participă:
Domnul Tudor Deliu, vicereședintele Partidului Liberal Democrat, președintele fracțiunii Partidului Liberal Democrat în Parlamentul Republicii Moldova,
Domnul Gheorghe Răileanu, primar al or.Cimișlia, vicepreședintele Congresului Aleșilor locali din Republica Moldova și delegat al Congresului Autorităților Locale a Consiliului Europei de la Strasbourg,
Ion Terguță, membru al Biroului Politic Național, membru al Consiliului Național al PLDM, Purtător de cuvînt al PLDM.
Dorim astăzi să ne exprimăm în această conferință de presă, să aducem opiniei publice îngrijorarea noastră, față de distrugerea continuă a Administrației Publice Locale din Republica Moldova, aceasta fiind un ultim bastion al democrației din țara noasatră, în condițiile uzurpării puterii de stat și capturării instituțiilor, practic tututror instituțiilor din Republica Moldova.

PLDM este reprezentat în autoritățile publice locale, prin primari consilieri raionali și municipali, consilieri sătești, comunali și orășănești, aleși în cadrul alegerilor locale din 14-28 iunie, 2015.
Aș fi vrut să vă aduc aminte că la aceste alegeri, PLDM, a obținut 235430 de mii de voturi, ceea ce constituie cca 18% în Consiliile Raionale și Municipale și a obținut 259 de mandate de primari. Voturile în consiliile orășănești și sătești, și-au exprimat 236746 de mii de alegători, ceea ce constituie 22% din rezulatele alegerilor locale și partidul a obținut 2765 de mandate și mandate de primari 287, ceea ce a constituit cca 32% din întregul cadrul de primar, care au fost aleși pe listele diferitor partide, în cadrul alegerilor locale.
În cadrul Forul Aleșilor Locali ai PLDM, care s-a desfășurat în iulie anul trecut, am constatat că, din acest număr, în PLDM au rămas fideli cca 60 de primari, alții fiind racolați prin diferite metode de către partidul de guvernămînt, Partidul Democrat. Acest lucru se referă și la alte partide de opoziții. În primul rînd, ne referim aici la PL, la PCRM, PN. Într-o măsură poate mai mică, aici mai trebuie să constatăm, posibil și PSRM cîțiva deputați.
PLDM, în repetate rînduri a reafirmat atașamentul nostru, pentru o bună guvernare locală, în interesul cetățeanului și a conștientizat cu îngrijorare că starea economico-socială a comunităților, degradează constant. Ca o concentrare fără precedent în mîinile unui singur partid a puterii legislative, executive și subordonarea celei judiciare, conduce în mod evident, la erodarea normelor democratice și instaurarea dictaturii.
Vreau să vă aduc aminte că PLDM a declarat permanent, că, în lipsa unor viziuni clare de dezvlotare a localităților, puterea centrală mimează reformele pro-europene și se concentrează pe o agendă politică falsă, în mod deliberativ, schimbînd accentele-de la nevoile reale ale populației, la dezbateri și confruntări sterile, pe teme de legislație electorală.

În locul unor proiecte reale de atragere a investistițiilor, de dezvoltare a bunelor practici în administrația publică locală, de centralizarea administrativă și financiară, actuala guvernare se ocupă de intimidare, șantaj și corupere a aleșilor locali, din partea formațiunilor de opoziție.

Cunoașteți mai multe cazuri de aceste tipuri de șantaj. La aceste cazuri au fost (indescifrabil) mediatizate. M-aș referi doar la ultimele două cazuri, care se referă la primăria orașului Chișinău și mun.Chișinău și mun.Bălți, dar și multiple cazuri anterioare, care s-au produs în cadrul PLDM și, acest fenomen a devenit unul catastrofal pentru Administrația Publică Locală.
Puținele resurse financiare, pe care ajung, din Bugetul de Stat, la aleșii locali, sunt distribuite exlusiv pe criterii politice și (indescifrabil). Comunități întregi rămîn în afara proiectelor de infrastructură, ia amploare fenomenul migrației, în special în rîndul tinerilor, care nu văd perspectivele clare, de angajare în cîmpul muncii. Banul public este distribuit în mod netransparent, iar acordarea investițiilor, a devenit monedă de schimb, pentru racolarea primarilor în rîndul partidului de guvernămînt.

Reprezentanții Partidului Democrat, au declarat, neoficial, că controlează astăzi nu mai puțin de 700 de primării, ceea ce înseamnă, de fapt, că peste 300 de primari, aleși pe listele altor partide, decît cel al PD, au fost racolați, prin diferite metode, la Partidul Democrat. Acest fapt, trebuie să fie calificat și noi îl calificăm ca uzurpare a puterii locale, ca furt al voturilor cetățenilor exprimate în ultimile alegeri și ca o pregătire a terenului, pentru alegerile generale din toamna 2018, ceea ce ar asigura perpetuarea la putere a PD.

În aceste condiții, PLDM atrage atenția partenerilor de dezvoltare, să nu admită alunecarea Republicii Moldova spre un regim totalitar, să intervină pe lîngă autoritățile așa-zis europene, pentru a stopa degradarea iremediabilă a situației social-politice și economice.
În această legătură facem apel și colegii mei o să vă aducă la cunoștință textul acestui apel către partidele politice în primul rînd. Partidele politice care au avut de suferit în acest atac raider asupra administrației publice locale.
Ne adresăm concetățenilor noștri, ne adresăm partenerilor noștri politici și, totodată ne adresăm și instituțiilor internaționale a Consiliului Europei, Uniunii Europene, să intervină de urgență în această situație, să trimită mențiuni de monitorizare a situației, să se documenteze pe teren, despre ceea ce se întîmplă astăzi în administrația publică locală și să condiționeze orișice sprijin pentru Republica Moldova, prin neadmiterea distrugerii în continuare a administrației publice locale și prin calificarea următoarelor alegeri ca fiind incorecte și nelibere.
Sperăm foarte mult că acest la acest apel al nostru, se vor alătura și alte partide, alte organizații și, acest mesaj vă ajunge inclusiv și la autoritățile Republicii Moldova, în primul rînd Partidul Democrat, care comite aceste fărădelegi.
Acestea fiind spuse, vreau să-i ofer cuvîntul domnului Tudor Deliu. Domnul Deliu, poftim.

Domnul Tudor Deliu, Vicereședintele Partidului Liberal Democrat: Da, mulțumesc. Stimați cetățeni, ceea ce se întîmplă astăzi în Republica Moldova cu referire la administrația publică locală, este o situație de nedescris. Trebuie să spunem că administrația publică locală, pe parcursul anilor, a fost " Mărul Discordiei" pentru cei de la guvernare. De la o legislatură la alta, partidele politice au fost antrenate într-o competiție cu genericul: "Cine mai mult, adică cine va acapara, sau va cîștiga mai multe consilii raionale, președinți de raion sau primari".

Însă nicidecum nu și-au pus întrebarea ce să facă și cum să facă ca să eficientizeze activitatea acestor autorități, deoarece, dacă pornim însăși de la necesitatea sau de la definiția administrației publice locale. Ea a fost constituită, dat fiind faptul că este cea mai aproape de cetățean, vede cel mai bine problemele cu care se confruntă cetățeanul și poate să propună cele mai bune soluții pentru rezolvarea problemelor.
Imixtiunea autorităților centrale în activitatea autorităților locale, este inadmisibilă. Fapt care este consfințit și prin articole constituționale, inclusi și prin legile organice, care reglementează organizarea și funcționarea administrației publice locale. Însă astăzi trebuie să constatăm, că principiul autonomiei locale și cel al descentralizării, consfințite prin articolul 9 din Constituție, rămîn a fi declarative. Administrației locale, rămînînd dependente de autoritățile centrale, am zis anterior chiar dacă între ele nu există relații de subordonare.

Însă ceea ce se întîmplăîn ultimul timp, ne demonstrează că PD, a pornit o luptă de distrugere totală a democrației locale, sau a democrației moldovenești. Șantajul, corupția, intimidarea, supunerea autorităților locale unui partid, ne duce la gîndul că aceste acțiuni concertate, nu fac decît anihilarea autorităților locale și uzurparea, nu mă tem de acest cuvînt, uzurparea puterii de stat.
Avînd un scor foarte modest, după alegerile locale din 2015, PD, astăzi, practic controlează, a venit domnul Cebotari cu cifre, controlează majoritatea autorităților, atît de nivelul 1, cît și de nivelul 2.
Din cele 897 de autorități de nivelul 2, mai mult de 2/3 sunt controlate astăzi de către PD, iar din cele 35 de autorități de nivelul al 2-lea, mai mult de 90% se declară tot PD-iști, am în vedere că cei care conduc. Vorbind de nivelul 2, eu mă refer la cele 32 de raioane, mun.Bălți și Chișinău cunoașteți situația, ne vom opri pe urmă și, respectiv, UTA Găgăuzia, cazul care demonstrează eficiența sistemului mixt în Republica Moldova, cînd PD a cîștigat în alegeri, doar un mandat de deputat în Găgăuzia, iar astăzi conduce adunarea populară a Găgăuziei. Lucruri pe care le-am relatat anterior.

Care este totuși miza PD? Eu o să încerc să tălmăcesc, sau să lămuresc.
Suntem într-un an electoral. Potrivit preferințelor alegătorilor, în toate sondajele, chiar și în cele plătite de PD, ei nu trec de 10% undeva. Și, dacă facem un calcul în actualul sistem mixt, aceste 10% vor obține 5 sau 6 mandate, fiindcă este vorba, pe listele electorale eu mă refer și, aici s-a pornit mașinăria Partidului Democrat de acaparare a puterii locale, știti de ce? Fiindcă, dacă vă aduceți aminte, este o frază: "Nu contează cum votează cetățeanul, contează cum se numără voturile, adică cei care le numără".
Și aici o să vin la niște prevederi legale, cureferire la organele electorale pentru toate tipurile de alegeri, dar pentru alegerile parlamentare sunt constituite consiliile electorale de circumscripție, la nivel de unitățile administrativ-teritotiale de nivelul 2. Aceste consilii se constituie din 7-11 membri. Dintre ei: 2 se propun de către consiliile de nivelul, 2 de către judecătorii, iar ceilalți din partidele care sunt prezente în Parlament, cîte o candidatură de la fiecare partid.

Dacă facem o mică aritmetică: 2+2 fac 4 și încă 1 fac 5. Din 9 persoane, este majoritatea, deci consiliile electorale de circumscripție vor fi acaparate de către PD, care va fi cel care va totaliza alegerile. Același lucru se întîmplă și la nivelul 1 și mă refer aici la birourile electorale ale secției de votare, care este organul care organizează nemijlocit alegerile și totalizează rezultatele alegerilor la nivel de secțiile de voatre. Potrivit Codului Electoral, birourile electorale ale secției de votare, se formează din 5-11 persoane. Și aici, iarăși, de unde vin aceste persoane? Trei persoane sunt numite de către consiliile locale, celelalte sunt cîte un reprezentant de la partidele prezente în Parlament.
Iarăși aritmetică: 3+1=4, de regulă, ele se formează 7, 8 nu e cifră pară, mai puțin de 11, fiindcă depinde de numărul alegătorilor din unitățile admnistrativ-teritoriale.
Și iată miza PD a fost acapararea autorităților locale, pentru a avea persoanele în consiliile electorale de circumscripție și birourile electorale, care, să le asigure un rezultat bun în urma alegerilor.

De aceea, aici aș vrea să mă adresez tuturor partidelor politice, tuturor reprezentanților străini, sau să zic așa, celor acreditați în Republica Moldova, cei care vor veni ca observatori în alegeri, să fie cu ochii în patru, deoarece neatragerea la timp a ceea ce se întîmplă în birourile electorale și în consiliile electorale, poate să aducă la falsificarea alegerilor, care, considre că s-a început de pe acum și la mutilarea rezultatelor pentru alegeri.

Revin la autoritățile locale. Îmi aduc aminte acum, la sfîrșitul lunii decembrie, a fost adoptat Bugetul de Stat. Chiar dacă există strategie de descentralizare a autorităților publice, unde se referă și la admnistrația publică locală, sunt sigur că domnul Răileanu o să continuie această idee, unde noi vornâbim despre mărirea veniturilor autorităților administrației publice locale, fiindcă posibilități sunt. S-a recurs iarăși la metodologie, dintr-o anexă la buget, le dă cîte 100.000, 200.000, le " le ung ochii", petru a-i menține pe ei, fapt ce nu poate vorbi despre o autonomie autentică. administrația publică locală nu trebuie luată "de suflet", administrației publice locale trebuie să i se creeze condițiile necesare pentru a activa în interesul cetățeanului, ea este aleasă de cetățean și nicidecum nu trebuie să fie supusă autorităților locale și " mîngîiată" cu 100.000 sau cu 50.000 de lei pentru a face ceva în această localitate. Dar, cu părere de rău, lucrul ăsta prinde.

De aceea, PLDM este îngrijorat de democrația locală și vom cei cum am zis și la nivel de Parlament, "clopotele" care vom bate alarmă, pentru a salva admnistrația publică locală din Republica Moldova.

Viorel Ciubotaru, Președintele Partidului Liberal Democrat: Mulțumim. Domnul Răileanu!

Domnul Gheorghe Răileanu, Primar al or.Cimișlia, Vicepreședintele Congresului Aleșilor Locali din Republica Moldova și delegat al Congresului Autorităților Locale a Consiliului Europei de la Strasbourg: Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a expune și părerea mea. Consider că într-adevăr este expus unei (indescifrabil) foarte dure și de lungă durată, democrația în Republica Moldova. La toate nivelel, cu toate neajunsurile prin care am trecut noi, totuși încet-încet, în Moldova pătrundeau elemente ale democrațeie, pătrundeau cunoștinșe noi, vizitam alte țări, se afirmau niște valori, am obținut careva rezultate.

Aș vrea să menționez pentru autoritățile publice locale un rol foarte important al calmului, asociația localităților, care a fost instituită fără implicarea autorităților centrale, a fost un act benevol, un act autorităților publice locale. Și această organizație a dat dovadă că are capacitatea de a consolida toți primarii, localitățile și are capacitatea de a a sigura expertiza proiectelor de legi, dar și a proceselor care au loc în Republica Moldova.
Acum, consider că suntem într-o fază de proces invers. Acest lucru este foarte ilustrativ. De 1 an de zile autoritățile sunt supărate pe calm, practic nu comunică. Chiar și acum, ne-am adresat, pentru 1 februarie, Ziua Autonomiei Locale, am focut o adresare cu propunerea de a face împreună, de a organiza evenimente, de a face ordinea de zi. Nu am primit pînă în ziua de astăzi nici un răspuns. Am pregătit acum o scrisoare prin care cerem CALM-ul să i se acorde posibilitatea să (indescifrabil) cîteva persoane reprezentative să aibă discursuri. Mă tem că răspunsul va fi același, adică nu va răspuns. Autoritățile Centrale au recurs la altă formulă, adică o întîlnire a prim-ministrului în direct, cu toți primarii. Ce înseamnă acest lucru?

Asta înseamnă că se atacă și această structură asociativă. Undeva deja se vorbește că partidul de guvernămînt are deja suficienți primari, pentru a nu mai ține cont de asociația localităților, adică ar putea face asociația atît de puternică, încît că asociațiile localităților nu maui sunt reprezentative pentru autoritățile publice locale.
Cred că este grav. Cu atît mai mult, că la orice pas se simte încercarea de a subordona absolut tot. Noi, prin intermediul CALM-ului, partidele politice, partidele de opoziție, adoptasem o poziție de a exercita presiune asupra autorităților centrale, pentru continuarea democratizării societății. Acum, practic suntem pedepsiți pentru această încercare, pentru participarea la foarte multe emisiuni, discursuri în diferite instituții, prin care am promovat democrația, am arătat neajunsurile societății. Practic suntem atacați și destul de categoric. Avem o situație foarte gravă. Am încercat să ne expunem părerea privind reforma autorităților publice de nivelul 1, unităților administrative-teritoriale de nivelul întîi. Suntem îngrijorați de faptul că lumea pleacă din sate. Foarte multe sate rămîn abandonate. Avem localități în care au rămas doar 10% din populația stabilă și, în rezultat, Guvernarea a anunțat foarte timid, dar a încercat să anunțe că vor să reducă numărul primăriilor de la 893, pînă la 211. Noi nu că ne-am opus, dar în primul rînd nu am vrut să acceptăm că discuția aceea a fost o consulștare publică. Nu am vrut ca să fie tratată ca o consultare publică, în care CALM-ul acceptă, sau toate partidele acceptă această reformă. Și iată, în rezultat, suntem pedepsiți. Adică guvernarea totuși vrea să meargă pe o cale dură, oficială, de a impune un număr anumit de primării în țară. La ce poate duce aceasta?

Nu știu dacă va fi chiar așa, dar poate să se întîmple să fie iarși localitățile unde sunt primarii loiali ai Autorităților Centrale, guvernării, acelea și să rămînă reședințe de comună.
Într-o stare foarte gravă sunt primăriile, privind veniturile proprii, deja s-a discutat aici și noi tot timpul pledăm pentru fortficarea veniturilor proprii și, totodată că să punem gestiona eficient aceste venituri proprii.
Vreau să mă refer la salarizarea absolut neadecvată, necorespunzătoare momentului, stării inflației din Republica Moldova: "salarizarea funcționarilor publici și angajaților primăriilor".
Este o salarizare absolut nemotivantă. Specialiști nu mai puetm angaja. Foarte mulți pleacă. Chiar și primari care își expun dorința de a abandona domeniul public și aici iarăși avem propuneri. Pînă cînd nu suntem auziți. Propuneri pentru modificarea legislației.
Și dacă presupunem că statul nu are bani să mărească salariile funcționarilor publici, primarilor, atunci, cel puțin să ne permită nouă, din veniturile noastre proprii să puetm remunera respectiv eforturile le depun specialiștii din primărie.

Vreau să confirm ceea ce s-a vorbit aici, ceea ce se conține în apel este scris destul de categoric, dar este corect.
Avem o situație alarmantă. Dacă nu vom întreprinde acum măsuri, poate fi prea tîrziu. Eu sunt un om care am ceva ani, sunt în politică din 1988, 1989. Am fost cînva președinte de raion, am urmărit foarte multe campanii electorale și m-am convis că de foarte multe ori, totul se rezolvă pînă la ziua alegerilor.
În ziua alegerilor nu prea ai ce monitoriza, totul se face mai înainte: se spală creierii din timp, se intimidează cine consideră necesar, partidul care ține cuțitul. Cine trebuie intimidat, sunt eliminați din cursă acei care
Din timp se intimidează cine consideră necesar partidul care ține cuțitul. Cine trebuiește intimidat, sunt eliminați din cursă din timp. Se fac dosarele penale ș.a.m.d.
Așa că noi avem prea puțin timp în față și cred că societatea civilă într-adevăr trebuie să fie alarmată de situația care s-a creat și să-și pună niște scopuri pur obiective, cred că primul scop este salvarea democrașiei, salvarea pluralismului politic. Noi am plecat de la idctatura unui partid și acum este real pericol pentru sistemul nostru pluripartiinic în Republica Moldova.

Cu toate problemele pe care le-am avut noi, repet, am avut corupție, nu acum s-a început corupția. Am avut politizarea banilor publici care nu s-a început acum, dar totuși mergea foarte timid, greu, dar mergea procesul democratic. Eu, ca reprezentant al CALMU-ului și ca delegat la Congresul Puterilor Locale, am avut posibilitatea să comunic cu reprezentanții din toate țările din fosta Uniune Sovietică și pot spune că dacă lăsăm la o parte țările baltice, noi suntem cei mai avansați în privința și a cadrului legislativ, dar și a perceperii și înțelegerii procesului democratic, a implicării autorităților publice locale, în ceea ce se numește admnistrarea statului, salvarea situației, chir și în perioadele de criză. Și acum poate să se întîmple să pierdem totul. Observ după foarte mulți colege de ai mei din CALM, care nu vor să se mai ridice, nu vor să spună nimic. Deja li se " închide gura " și poate să se întîmple ca numai partidele de opoziție să rămînă acelea care să continue această bătălie pentru democratizarea societății.
Societatea civilă trebuie să fie "trezită", trebuie să fie alertată. Poate fi prea tîrziu și poate lumea a considerat că are reprezentanți, puternici, curajoși, care să le poată apăra interesele, dar, dacă nu se va ridica toată națiunea, nu va avea o poziție matură poate să se întîmple ca aceste persoane să fie anihilate și să nu mai poată să-și exercite rolul pe care și l-au asumat în procesul democratic.

Viorel Ciubotaru, Președintele Partidului Liberal Democrat: Mulțumesc. Domnul Terguță!

Ion Terguță, membru al Biroului Politic Național, membru al Consiliului Național al PLDM, Purtător de cuvînt al PLDM: Trebuie să constatăm că atacul împotriva democrației locale este unul total și are forme dintre cele mai diverse și chiar agravante. Pînă să ajung să dau cititire apelului, vreau să vă atrag atenție asupra unui eveniment care s-a produs de curînd, dar care a scăpat opiniei publice și, în mod special presei. este vorba despre alegerile locale repetate în 10 localități, acolo unde Partidul Democrat a avut un scor de sută la sută. Din 10 primării, a cîștigat 10.
Ce a scăpat opiniei publice este că 6 din aceste primării, au aparținut PLDM, iar primarii acestor localități au fost forțați prin diferite metode: că este vorba de metode juridice, că este vorba de acțiuni polițienești, că este vorba despre tortură psihologică în mod particular. Au fost forțați să-și depună mandatele. Lucrul cel mai interesant este că acestor persoane, dar și altor din PLDM, li s-au interzis într-o formă categorică să participe la aceste alegeri.

Și drept exemplu o să vă dăm localitatea Lăpușna. Acolo unde PLDM are un electorat extrem de numeros, deci nimeni din Partidul Liberal Democrat nu a avut dreptul și subliniez DREPTUL, să participe în aceste alegeri locale. Drept consecință, s-a ales un primar democrat, care a încercat de mai multe ori să candideze în această localitate, dar niciodată nu a avut succes, nici acum nu l-a avut, dar, pentru că nu a avut concurență și Partidul Democrat a avut grijă de acest lucru, PD și această persoană, a cîștigat alegerile în această localitate.

Ce facem acest apel, este că la nivel local, Republica Moldova devine captivă la fel ca și la nivelul autorităților centrale. În Republica Moldova, ractic nu mai există statul Republica Moldova, ci Republica Moldova se transformă ușor-ușor într-un pseudostat, sau într-un stat capturat de Partidul Democrat.
Așa cum spunea și domnul Răileanu: am fugit de o dictatură a Partidului Comunist și ne pomenim cu dictatura PD în Republica Moldova, credem noi, democrată deja 20 și ceva de ani.

Deci, apelul PLDM-ului pentru "Salvarea administrației publice locale ca ultim basion al democrației":
Admnistrația publică locală este puterea unei națiuni. Anihilarea acesteia prin șantaj, presiuni de ordin politic, juridic și polițienesc este sinonimă cu lichidarea spiritului libertății acestui stat. Republica Moldova garantează prin Constituție, că unul din principiile de bază ale administrației publice locale, este autonomia. Aceasta presupune dreptul și capacitatea efectivă ale colectivităților locale de a rezolva și de a gira în cadrul legii, sub propria lor răspundere și în favoarea populației, o parte importantă din treburile publice. Fapt demolat acum totalmente de Partidul Democrat.
Uzurparea puterii în Republica Moldova, poartă un caracter concentrat și continuu, manifestat prin anihilarea tuturor instituțiilor statului și supunerea lor necondiționată, după preuarea prin corupere și șantaj a controlului asupra Parlamentului, desconsiderarea votului popular, demostrații deschise de păstrare a puterii prin modificarea legislației electorale, PD a pornit ultima ofensivă asupra democrației moldovenești-administrațiile locale.

Exemplele vorbesc de la sine: primarul Chișinăului este ținut captiv printr-un proces grotesc, de care a profitat Partidul Democrat și apreluat abuziv admnistrația capitalei, negînd orice prevedere legală și instaurînd în funcție o persoană care nici măcar nu a participat în alegeri. O altă acțiune fără precedent la adresa administrației orașului Bălți, a adus consilierii locali în greva foamei, fapt incalificabil într-o democrație. Șefii mai multor administrații locale au fost terorizați cu dosare penale inventate și obligați să părăsească țara, sau să ceară azil politic în Uniunea Europeană. Astăzi, practic nu există primar care să nu aibă întemeiate 2-3 dosare penale, pentru a fi șantajat în caz de nesupunere.
PD-ul a ajuns să controleze în mod fraudulos întreaga Republică Moldova, contrar voinței electoratului, atît la nivel central, cît și la nivel local. Statul Republica Moldova, s-a transformat într-un stat clan PD, partid care urăște democrația, libertățile individuale, libertatea de exprimare și proprietatea privată.
Este datoria noastră, a partidelor politice și a Societății Civile să ne opunem celui mai mare pericol din istoria Republicii Moldova, pseudo-statul PD.

Partidul Liberal Democrat din Moldova face apel către partidele politice, Societatea Civilă, Parlamentul European, Consiliul Europei și întreaga comunitate internațională, să se opună instituirii unei dictaturi cu pronunțate caracteristici mafiote în Republica Moldova.
Cerem Parlamentului European și Consiliului Europei să delege neîntîrziat un grup de monitori, pentru a evalua situația democrației la nivel local în Republica Moldova.
Este ultima noastră redută.
Ceea ce urmează este ca acest apel să-l subscrie și partidele politice din Republica Moldova.

Ne adresăm în mod special Partidului Liberal, care știm că a pierdut 40 din cele 50 de primării pe care le are.

Ne adresăm Partidului Nostru, care are problemele de la Bălți.

Și Partidului Comunist, care și el, din cîte știm și cunoaștem, a pierdut anumite primării.
Să subscrie acestui apel, dar și partidelor extraparlamentare, sau tuturor partidelor politice din Republica Moldova, ca printr-un efort comun, să convingem Parlamentul Uniunii Europene, dar și Consiliul Europei, să trimită la Chișinău misiuni de monitorizare.
Este, probabil, ultima noastră încercare de a salva democrația în Republica Moldova.
Vă mulțumesc.

Viorel Ciubotaru, Președintele Partidului Liberal Democrat: Mulțumim frumos. Dacă nu sunt întrebări, vă mulțumim și vă dorim doar succese și o zi plăcută!