Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Ceban Eugenia, consilier municipal al PSRM: Aici e totul în ordine, putem începe?
Stimați reprezentanți ai mass-media, ca de obicei, de fiecare dată, fie că a început de an, la finele anului, sau la finele unui trimestru, ne facem unele totalizări pe activitatea din Consiliul municipal. Astăzi, cu dumneavoastră, am vrea să vorbim despre problemele din sectorul social și la concret, ce am reușit. Vrem să vă zicem că cea mai mare problemă a fost că astăzi, în municipiul Chișinău, nu putem acorda nici la o persoană, ajutoare materiale, am în vedere financiare, deoarece activitatea Fondului municipal de susținere socială a populației, a fost sistat, prin Hotărîre de Guvern și această hotărîre prevede o neclaritate în acordarea ajutoarelor materiale. Și iată prin decizia Consiliului municipal 2/5 din 27 februarie, puteți să o luați, a fost aprobat de către Consiliul municipal regulamentul și comisia nominală, componența nominală a comisiei, privind stabilirea și repartizarea ajutorului material.
În acest regulament, sunt specificate toate categoriile care pot beneficia: persoanele în etate, invalizi cu diferite maladii de gradul 1, 2, 3 indiferent de care dizabilitate suferă. Mai mult ca atît, acest regulament prevede acordarea de ajutoare materiale și în baza listelor, iată suntem în ajunul degrabă, chiar peste 1 lună de zile, a sărbătorilor de Paști, cînd tot timpul Societatea Orbilor, alte societăți, persoane țintuite la pat beneficiau de aceste ajutoare și iată prin această decizie, Consiliul municipal, practic a dislocat în mun.Chișinău această problemă privind acordarea ajutoarelor materiale.
Orice persoană, poate depune cerere la fiecare Direcție teritorială de asistență socială din sectoarele: fie Botanica, Centru, Buiucani, Direcția generală din strada București 53. La Primăria mun.Chișinău, se pot adresa la fiecare consilier din fracțiunile Consiliului municipal, pot depune aceste cereri și la preturile de sector, fiindcă pînă acum erau purtați pe drumuri și nu le era clar, tot timpul li se spunea că nu mai activează Fondul municipal și nu primesc cererile de la dumnealor. Necătînd la aceste situații, avem peste 1000 de cereri, care eu cred că, cel tîrziu săptămîna viitoare, s-a dat indicație Direcției generale asistență socială și sănătate, după ce a fost reorganizată și absorbită Direcția sănătății și fondului municipal, ca să pregătească toate aceste cereri, care au fost depuse începînd cu 2 ianuarie, 2018, la primă ședință a comisiei nominale, unde vor fi examinate absolut toate în cadrul ședinței, pe urmă vom vedea modalitatea mai departe care va fi. Cele mai suspecte, cele care sunt cu probleme mai grave vor fi examinate în continuare în cadrul comisiei, celelalte vom delega, ceea ce prevede și regulamentul. Conducătorului instituției pe care am menționat-o, prin ordinul direcției, să fie acordat, să nu aștepte cetățeanul 1 lună și mi mult.
Acest regulament, practic vreau să vă zic, are foarte multe facilități și a fost aprobat acest regulament, în favoarea cetățenilor, fiindcă înainte, chiar cînd depuneau cererile la Fondul municipal, erau purtați pe drumuri. Depuneau cererile la Fondul municipal, ancheta socială o perfecta la Direcția generală asistență social. Ce ținea de certificatul medical, era trimis la Direcția sănătății să-și expună avizul și iată așa, umblau oamenii purtați luni întregi. Dar acuma, vreau să vă zic că practic fracțiunea Partidului Socialiștilor și acele fracțiuni care au votat, în afară de PL, pentru această problemă, să știți că a fost în favoarea cetățenilor, fiindcă dumnealor nu vor mai fi purtați de la o Direcție la alta și eu cred că această situație și mai departe trebuie problema în cauză ridicată, fiindcă trebuie să lucrăm pentru cetățeni și eu mă bucur că am avut 26 de consilieri, chiar 27 care au votat pentru acest regulament și crearea acestei comisii nominale. Cetățenii nu vor mai fi purtați pe drumuri, cererile vor fi date și mai departe vor lucra acele persoane angajate, care sunt: funcționarii publici, asistenți sociali, lucrători sociali pentru cei țintuiți la pat, care vor perfecta celelalte documente și oamenii, conform legislației, vor primi aceste ajutoare.
Ceea ce ține de ajutorul material.

Altă problemă arzătoare, vreau să vă spun că a fost, care niciodată în Republica Moldova, nu au fost auziți acei beneficiari, acele categorii, care suferă de deficiențe de văz și deficiențe de auz. Fracțiunea partidului Socialiștilor, asta a fost inițiativa noastră, am aprobat, atît proiecte de decizii, cît și modalitatea, regulamentul privind repartizarea tonometrelor sonorizate, termometrelor sonorizate și aparatelor auditive pentru persoanele din aceste categorii.
Au fost procurate, la moment sunt deja repartizate 600 de tonometre sonorizate, 600 de bastoane speciale, pentru persoanele cu deficiență de văz, ca ele să poată traversa strada. Au fost protezați pentru prima dată pe gratis, din Bugetul municipal, 45 de persoane care practic au fost cu deficiență complete de văz, vă dați seama ce înseamnă asta. Și iată acum iarăși este încheiat și pentru acest an 2018, contract cu Institutul Oncologic, numai acolo se fac aceste proteze oculare și vor fi protezați și în acest an. Listele beneficiailor au fost perfectate de conducerea Societății Orbilor, ne gîndim, fracțiunea PSRM, în anul următor, sau în acest an, să facem operări de modificări ca să putem cuprinde și pensionarii, fiindcă sunt unii pensionari care, practic știți, toți suferă de tensiune arterială și de diferite maladii și au nevoie de aceste tonometre sonorizate.
Am repartizat 378 de aparate auditive, persoanelor care suferă de deficență de auz și vă dați seama dumneavoastră că unii reprezentanți din mass-media, ați fost prezenți la repartizarea acestor aparate, cu cîtă bucurie acești oameni au primit aceste aparate, fiindcă vă dați seama, pentru prima dată în Republica Moldova a fost iată acest serviciu, practic pe gratis, aprovizionați acești beneficiari. Și eu îmi amintesc cînd eram chiar la repartizare la medicul surdolog a acestor aparate auditive, cînd beneficiarii din Asociația Surzilor, vorbeau că iată acum, dacă pînă în prezent eram însoțiți la policlinică de traducător, fiindcă nu puteau nici traversa strada, nici urca în troleibuze, nici a se prezenta în policlinici. Acum ei pot merge la orice specialist, fiindcă avem numai 6 translatori. Nici o instituție nu pregătește, nu știm ce va fi în viitorul apropiat, căci translatorii tot sunt de vîrstă de acum inaintată și vă dați seama, iată numai aducîndu-le această bucurie, acest aparat auditiv, noi le putem crea lor o viață mai bună și a le da o șansă ca să fie egali cu toții.

Anul acesta, eu vreau să spun că iată, la inițiativa fracțiunii PSRM, cel mult la sfîrșitul lunii aprilie, începutul lunii mai, vor fi instalate în Asociația medicală teritoriale Centru, 5 ascensoare, dintre care 1 va fi de așa diametre ca să poată intra în el orice persoană cu căruciorul, fiindcă intrați în policlinica 1, în policlinica 8 la Docuceav, persoanele în cărucior nu pot intra în ascensoarele astea foarte înguste. Și necătînd ca chiar și ascensoarele din interior, nu s-a ținut cont, cînd au fost instalate, de persoanele cu dizabilități locomotorii și mai ales celor în cărucioare, iată noi deja avem procurate aceste ascensoare, le vom instala și mai mult ca atît, ați fost martori la ședința consiliului, cînd s-a aprobat Bugetul în lectura a 2-a, am planificat pentru anul acesta, procurarea a 10 ascensoare, pentru persoanele în cărucior, care vor fi instalate în toate asociațiile medicale-teritoriale, privind ridicarea lor din stradă la primul etaj. Căci sunt pantele astea instalate, dar pantele sunt instalate doar de formă. Încercați să ridicăm cu dumneavoastră vreo persoană.

Vreau să vă spun că ani de zile, au fost adresări din partea Societății Orbilor, pentru a li se permite și a-i aproviziona cu glucometre sonorizate. Printre ei sunt tot persoane care suferă de diabet zaharat și iată pentru prima dată, la 27 februarie iarăși, Consiliul municipal, am inclus din sală, am propus fracțiunii Socialiștilor ca, pe lîngă acele glucometre cu care sunt aprovizionate acele persoane care suferă de diabet zaharat, în instituțiile medicale, să fie incluse și glucometre sonorizate pentru Societatea Orbilor și, desigur, acest serviciu va fi început anul acesta pentru a aproviziona acești beneficiari.
Noi cu dumneavoastră am fost martori la foarte multe servicii sociale, care practic le-am început și mă bucur că iată, prin reorganizarea aceasta, dacă noi cu dvoastră am fiost martori, cînd am aprobat în lectura a 2-a și 2000 de lei, la nașterea celui de al doilea copil, următorilor și celor din familii social-vulnerabile. Și acest serviciu în 2017 a fost, necătînd că noi am aprobat în noiembrie, dar la 665 de familii, copiii cărora s-au născut pînă la 1 noiembrie au primit deja această indemnizație, din neglijența Direcției Sănătate, care urma pentru luna noiembrie și decembrie să prezinte listele, pînă la 15-20 decembrie, celor născuți în noiembrie. Banii au fost alocați, dar ceea ce am avut în Direcția Sănătății, oamenii noi au primit și iată reorganizînd Direcția Sănătății și Fondul municipal astăzi, noi putem mai departe lucra și la acest capitol, adică acordarea în continuare a 2000 de lei pentru nașterea copiilor în mun.Chișinău, începînd cu al 3-lea copil și ceilalți, în baza listelor perfectate de asociațiile medicale teritoriale, în continuare.
Această alocație, acest ajutor, se numește ajutor material unic, va fi acordat prin intermediul Direcției generale, asistență socială și sănătate. Deja nu mai trebuie să aștepte oamenii, listele le vor perfecta asociațiile medicale, fiindcă bonul de la maternități pleacă direct la medicul de familie. Mai mult ca atît, noi, serviciile pe care ni le-am propus, practic 50 %, care noi considerăm că este puțin, acel ajutor material acelor bucătari, personal auxiliar, instituțiile preșcolare, va continua și în acest an și eu cred că deja puteți verifica la fiecare instituție preșcolară pentru luna ianuarie, eu cred că deja au fost ridicați acești bani, fiindcă la salariu îl primesc. Eu cred că nu este puțin, că se primește undeva 500-600 de lei la fiecare persoană care activează.

Mai departe, noi ne propunem la aprobarea Bugetului, lectura a 2-a, să venim chiar pentru toți asistenții sociali, lucrătorii sociali, celor din sfera bugetară, care au un salariu de pînă la 4000 de lei, ca ei măcar 3000, să vedem, ori le-om da un proiect de decizii în procente, sau 500, pînă la 1000 de lei de persoană. Vedem care vor fi sursele pe care le vom putea gestiona, ca într-adevăr să fim cu fața spre aceste categorii de oameni.
Cu dumneavoastră am fost martori și astăzi am mărit fracțiunea PSRM, în afară că s-au deschis acele cantine sociale, am mărit astăzi, zilnic se alimentează 700 de persoane: fie persoane în etate, cu dizabilități, șomeri, la cantine-pe gratis ei primesc prînzul, la acele cantine care au cîștigat achizițiile publice din mun. Chișinău.

Nemaivorbind de familiile care astăzi, necătând că legea nu le-a permis scutirea la cotă-parte, noi, fracțiunea, am înaintat și dumneavoastră sunteți martori, că, necătînd la volumurile suplimentare care sunt incluse în facturile beneficiarilor, sau cetățenilor din mun.Chișinău, astăzi avem peste 35.000 de apartamente, care sunt scutite la agentul termic, la deșeuri, la tariful care s-a mărit la cota-parte la apă, automat, mai departe, la încălzirea cu lemne, cărbune și energie termică. Toate 35.000 de apartamente primesc. De aceea, eu cred că fracțiunea PSRM, am făcut ceea ce am putut și am ținut cont de solicitările locatarilor din mun.Chișinău, practic, la maximum am încercat să elaborăm aceste Proiecte de decizii, să fim auziți, să fim susținuți în Consiliul municipal, fiindcă, practic, noi am venit nu să ținem cont de apartenența politică, dar, de aceea că cetățeanul ne-a dat votul de încredere și să lucrăm pentru ei, să le facem la maximum viața mai ușoară și, în viitor, cred că aceste proiecte vor derula și mai bine și vom avea poate și alte propuneri în favoarea cetățenilor.

Silvia Grigore, consilier municipal al PSRM: Vreau să spun doar 2 cuvinte. Tot la inițiativa fracțiunii PSRM și la insistența lor, s-a mărit numărul de asistenți personali sociali - la Direcția Dreptului municipală a copiilor și la Direcția socială, la Direcția Copilului, pînă la 180, la Direcția Socială, pîna la 460 de persoane.
Ce înseamnă asistent personal social? Asta înseamnă atunci cînd este un copil, sau un matur cu handicap grav în familie, cînd persoana nu poate să se angajaze la un serviciu, fiindcă trebuie să aibă grijă de dimineață pînă seara de el, poate să se aranjeze ca și asistent personal, adică să aibă și cărticică de muncă și o leafă cît de cît bună, să înțelegem că acestea nu sunt lefe așa de serioase, dar cum ar fi, este un ajutor foarte bun pentru așa familii cu copii gravi, sau cu oameni bolnavi în familie. În afară de asta, tot la insistența fracțiunii noastre, s-a ridicat numărul asistenților profesionali parentali, care tot este un lucru foarte bun, fiindcă orice copil de la noi din țară trebuie să aibă o familie și o familie care ia tutela asupra unui copil care este într-o casă comunitară, sau stă pe drumuri, Doamne Ferește, ajunge într-o familie care îi dă căldură părintească pe care trebuie s-o primească.
În afară de asta, la ultimul (indescifrabil) a Consiliului municipal, în sfîrșit, Direcția municipală a drepturilor copilului, a venit cu regulamentul centrului teritorial adolescenților, fostul centru Vatra, de care s-a vorbit foarte mult, pe care fostul primar Chirtoacă ne spunea că-l deschide într-o lună de zile, încă în 2016 și în sfărșit a trecut 1 an și ceva ca să vină cu acest regulament. Noi l-am votat, fiindcă noi ne gîndim la persoanele care au noie de ajutorul nostru, în primul rînd la copii. Dar, acest regulament și acest centru, trebuie să fie foarte bine monitorizat, ceea ce noi o să facem, fiindcă acolo sunt foarte multe probleme și știți că ultima dată a fost o situație foarte complicată cînd un copil a decedat în acest fost centru Vatra. Pînă la urmă este un dosar penal, care se duce acum în judecată și șefa Direcției Drepturilor Copilului, trebuie să răspundă după lege, dar noi trebuie să facem așa ca copiii să se simtă bine. Așa că noi o să monitorizăm cum acești copii o să locuiască acolo, cum o să fie alimentați, fiindcă acolo încă nu este nici clar cine o să-i alimenteze și fiindcă nu sunt condiții pentru asta. Adică este mult de lucru și fracțiunea noastră ține sub control orice activitate pe care noi am început-o și o să ne străduim să facem numai bine.

Noi vorbim astăzi mai mult despre ceea ce am făcut și ce vom face, fiindcă totuși suntem în ajunul unei sărbători frumoase, vrem să felicităm toate doamnele și nu vrem să vorbim de lucruri mai triste. Vrem să felicităm toate doamnele din municipiul nostru Chișinău, să vă dorim sănătate, multe bucurii, multă dragoste. Să avem numai lucruri frumoase în acest an, iar noi o să vă fim alături de toate doamnele.

Ceban Eugenia, consilier municipal al PSRM: Și aici, în acel context, vreau să mai adaug că atunci cînd fracțiunea Socialiștilor a fost lîngă cetățeni, vreau să știți că practic în sistemul de sănătate a fost o tragedie chiar bine pusă la punct, fiindcă dacă numai se făceau reparații curente și capitale, noi, cînd am încercat să aprovizionăm cu aparate auditive, vă dați seama că în asociația medicală Centru, era un audiometru, care avea uzura de 100% și am fost nevoiți să procurăm și acest aparat audiometru, am fost nevoiți să procurăm și utilaj pentru laboratorul acestei instituții și noi suntem tot timpul pentru renovarea utilajului instituțiilor medicale, fiindcă nimic nu este mai scump decît sănătatea.
Și ceea ce a spus doamna Silvia Grigore, încă o dată vă doresc și dumneavoastră răbdare și vă mulțumim pentru tot ce faceți și desigur că din numele fracțiunii PSRM, aș vrea astăzi să le aduc un mare mulțumesc tuturor mamelor, fiindcă nu este nimic mai sfînt pe lume decît cea care ți-a dat viață. Să le dorim tuturor doamnelor, domnișoarelor, domnițelor sănătate, răbdare, pace în familiile lor, pace în țara Republica Moldova și noi cu dumneavoastră o conlucrare fructuoasă. Vă mulțumim. Dacă nu aveți întrebări. Suntem în opoziție greu, dar ne străduim.

Jurnalist: (Indescifrabil)

Ceban Eugenia, consilier municipal al PSRM: Aveți în vedere asistenții personali, practic, am început de la zero, fiindcă cînd noi am venit în Consiliul municipal, fracțiunea PSRM, era un rînd și astăzi încă avem, după ce am aprobat 460 de unități. Cînd PL striga din sală "de unde o să luați bani?" Și le-am spus că bani o să găsim, o să luăm de acolo de unde ați scos 9 milioane de la compensațiile la pensionarii pe vîrstă (70 de lei), 4 milioane au fost luate în anul cînd noi, de la invalizii de gradul 1 și noi atunci am aprobat 460 de unități, asistenți personali la Direcția generală asistență socială. Astăzi, în așteptare aici sunt angajarea a încă 200 de asistenți personali numai la asistența socială pentru maturi. Aceeași problemă este la Direcția pentru protecția drepturilor copilului, fiindcă conducerea direcției nu s-a gîndit că noi nu venim astăzi la aprobarea unităților, ceea ce avem numai în rînd. Dar gîndiți-vă că astăzi i-am aprobat aceste 50 de unități, dar de mîine încep depunerile altor cereri și noi trebuie să mergem, nu suntem împotrivă, fiindcă bani la acest serviciu avem, putem găsi. Aprobarea în plus, a 50, a 100 de asistenți personali, inclusiv ceea ce a vorbit doamna Silvia Grigore și parentali profesioniști, fiindcă la acei parentali profesioniști, practic sunt dați părinții care sunt lipsiți de drepturile părintești, pe care îi găsesc poliția în stradă. Este o situație tristă și, de aceea noi credem că aceste unități niciodată nu trebuie să le punem exact la exact. Trebuie să le aprobăm în plus, ca niciodată să nu fie cineva în așteptare de a fi angajat o mamă care ea nu poate pleca cu 1 copil, fie cu orice dizabilitate și cu copilul în cărucior sau țintuit la pat și îl hrănește cu sonda.

Silvia Grigore, consilier municipal al PSRM: Cel mai trist este că noi am venit cu inițiativa, dar nu ei. Ei ar trebui de la Direcție să vină la consiliu și să ne ceară asta. Dar noi am venit în întîmpinare cu inițiativa, ei foarte mult s-au bucurat, dar asta trebuie s-o facă ei, ca noi numai să aprobăm aceste lucruri.

Ceban Eugenia, consilier municipal al PSRM: Dacă vă amintiți, cînd am început cu proiectul a 50% adaos la suplimentul salariilor pentru bucătari și personal auxiliar, Fleaș era pe atunci ascuns, nimeni nu dădea cifrele: cîți bucătari avem, cît personal auxiliar. Noi am găsit metoda noastră și am luat cifrele concrete, fiindcă mai sunt oameni prin aceste instituții care își doresc să activeze și sperăm că după plecarea lui Fleaș, în fruntea acestei instituții va veni o persoană profesionistă și eu cred că în fruntea tuturor direcțiilor urmează să fie profesioniști, angajați prin concurs, fără apartenența politică, fiindcă, în cele din urmă suferă atît angajații tuturor acestor instituții, cît și executivul. Executivul, practic nu a venit nici cu un proiect de decizie social.

Silvia Grigore, consilier municipal al PSRM: Vă mulțumim.

Ceban Eugenia, consilier municipal al PSRM: Cu sărbătoarea, fetelor!

Jurnaliști: Mulțumim, de asemenea!