Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Andrei Năstase, Președintele Platformei DA: Mă refer mai ales la prietenii mei de pe facebook, la cei de pe pagina oficială-Andrei Năstase. Urmăriți-ne pe site-ul nostru, urmăriți-ne peste tot unde aveți posibilitate. Începem? Mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Bună ziua celor care ne privesc de acasă, celor care ne vor privi diseară la știrile de la mai multe posturi de televiziune, sperăm noi. Vă mulțumim că ați dat curs acestei invitații de a fi prezenți la această Conferință de presă. Tema acestei conferințe de presă sau subiectul acestei Conferințe de presă, vizează situația în domeniul funciar, la nivelul întregii țări, dar și cele din municipiul Chișinău. Iată de ce am ales această temă, înainte de a intra într-o campanie electorală, municipală, care se anunță a fi una destul complicată.
Mai înainte de asta, voi da citire unei declarații, ca mai apoi să o comentăm și dumneavoastră să ne puneți întrebări atît la subiectul anunțat, cît și la alte subiecte de importanță mare pentru cetățenii noștri, pentru țară.

Declarație:
"Analizînd modul de gestionare a proprietății publice centrale și a proprietății unităților administrativ-teritoriale, inclusiv a municipiului Chișinău, Platforma DA atrage atenția opiniei publice asupra uneia dintre multiplele sheme frauduloase, de această dată puse în aplicare sub paravanul neglijenței în serviciu, nesancționate în mod premeditat. Este vorba de gestiunea frauduloasă a proprietății publice centrale și a proprietății unităților administrativ-teritoriale. În prezent, în Moldova sunt atestate 442 mii de hectare-proprietate publică centrală și peste 706 mii de hectare-proprietatea unităților administrativ-teritoriale, dintre care doar peste 25% din terenuri proprietate publică centrală și 15-16% proprietate a autorităților locale sunt identificate și înregistrate în registrul bunurilor imobiliare. Situație atestată și în rapoartele Curții de Conturi. Gravitatea situației constă și în faptul că terenurile neînregistrate, nu pot fi transmise oficial și transparent, în locațiune sau arendă. Și pentru ele nu pot fi calculate impozite pe bunurile imobiliare în modul prevăzut de lege. În aceste condiții, Bugetul de stat și bugetele locale, pierd anual miliarde de lei, care adesea ajung în buzunarele unor grupuri de interese apropiate puterii. Tocmai pentru a comite nestingherit aceste și multe alte abuzuri, guvernarea nu permite în mod premeditat, crearea unei baze financiare, solide pentru descentralizarea țării. Mai mult decît atît, în asemenea circumstanțe create artificial, înflorește și fenomenul construcțiilor neautorizate, soldat cu ratarea la Buget a altor miliarde de lei.

Platforma DA consideră imperios necesară soluționarea problemei semnalate, ce nu necesită decît o bugetare nesemnificativă și operare tehnică digitală. Cerem Guvernului Republicii Moldova, puterii actuale, să dea dovadă de voință politică în vederea eradicării fenomenelor și schemelor criminale, pentru a nu rămîne și în continuare complice la ilegalitățile comise. În caz contrar, Platforma DA, se angajează ferm, ca după preluarea puterii, să asigure în foarte scurt timp înregistrarea și evaluarea tuturor terenurilor publice neidentifictae pînă în prezent, cu delimitarea clară a proprietăților unităților admnistrativ-teritoriale de cea centrală. Această acțiune va consolida esențial autonomia financiară a autorităților pubice locale, va micșora considerabil procesul de acaparare ilicită a terenurilor și va reduce simțitor corupția în cadrul administrației publice centrale și locale".

Asta am avut de declarat astăzi. Este o chestiune, din punctul nostru de vedere foarte importantă, care urma a fi soluționată încă mult timp în urmă de guvernările care s-au perindat și cu precădere de cele care s-au declarat pro-europene, transparente, democratice ș.a.m.d. Din păcate, observăm că un asemenea fenomen, face ca Republica Moldova, Bugetul național, municipale și locale să rateze miliarde, poate zeci de miliarde de lei, care ar fi ajuns în mod clar către pedagogi, către medici, către studenți, către pensionari, către păturile vulnerabile ale acestei țări, întrucît cunoaște toată lumea este foarte simplu, din bugetele naționale și locale se formează ceea ce înseamnă salarii, pensii, burse, sau indemnizații.

Asta am avut de spus. Am să rog colegii mei, domnul Alexandru Slusari vicepreședinte al Platformei DA, domnul Chiril Moțpan-secretar general al platformei, să comenteze, sau să vină cu suplimentare la ceea ce am declarat, ca mai apoi să ne puneți întrebări la temă și la alte subiecte.

Alexandru Slusari, vicepreședinte al Platformei DA: Bună ziua stimați cetățeni, bună ziua stimată presă. Eu vă propun, încă o dată să atrageți o atenție deosebită acestor cifre, enunțate de către președintele Platformei DA. 84% din terenurile unităților admninistrativ-teritoriale și 74% din terenurile publice, la nivelul central, nu sunt identificate și înregistrate. Sunt niște cifre groaznice. Situația este absolut gravă. Dacă să vorbim așa, mai pe înțeles, aproximativ 900.000 de mii de hectare din terenurile agricole, plus minus, nu sunt înregistrate în registrul bunurilor imobiliare. 900.000 de mii de hectare-proprietate publică.
Dacă să calculăm minimum 10.000 de lei anual plata de arendă pentru fiecare hectar din terenuri proprietate publică. 10.000 nu este cifră mare, eu aș spune o cifră minimală pe an. Făceți această aritmetică: 9 miliarde de lei ratate. Bine, nu toate terenurile pot fi închiriate, pot fi transmise în arendă, înjumătățim suma: 4,5 miliarde de lei pierderi minimale. 4,5 miliarde!

Pentru a majora toate pensiile pînă la minimum de existență, la toți pensionarii, e nevoie anual, suplimentar de 2 miliarde de lei. De 2 ori se poate de majorat pensiile cu această sumă. Nemaivorbind de posibiliatatea majorării salariilor pentru bugetari: pentru profesori, pentru medici. Nemaivorbind de problema descentralizării. Noi avem sute de primari care stau cu mîna întinsă la Chișinău și sunt nevoiți să-și schimbe culoarea politică pentru a primi măcar ceva pentru sate. Pe cînd o grămadă de terenuri stau neidentificate și nu pot fi folosite și nu este clar a cui este proprietatea și nu sunt înregistrate.

Noi vorbim despre descentralizare de zeci de ani și rămînem cu vorbe și cu terenuri neînregistrate și cu satele dispărute și cu sute de mii de oameni alungați și marea majoritate a acestor oameni provin din localitățile rurale. Noi cunoaștem că Moldova este cea mai săracă țară, cu 57 de milioane de lei datorie de stat: externă și internă. 57 de miliarde și ratările de zeci de miliarde din cauza unor politici criminale, sub toate aspectele. De corupție și transparență nici nu vreau să vorbesc. Evident că cifrele despre care noi am vorbit, miliardele de lei, ele sunt încasate de la aceste terenuri, doar că nimeresc în buzunarele unui grup îngust de funcționari apropiați puterii sau chiar în buzunarele puterii, putem să presupunem, dar nu în trezorăria statului. Și toate lucrurile se fac absolut netransparent. Noi cunoaștem că una din cele mai grave probleme ale municipiului Chișinău sunt construcțiile neautorizate. Sunt foarte curios, iată toate terenurile, toate scandalurile care au fost cu aceste construcții samovolnice. Dacă aceste terenuri măcar au fost înregistrate, dacă sunt înregistrate în organul cadastral. Dar cîte terenuri, sute de hectare de terenuri municipale au fost în mod fraudulos atribuite și sunt ferm convins că aceste terenuri, marea majoritate nu au fost înregistrate în bunurile cadastrale, în registrul cadastral și prejudiciul a fost de 6 miliarde de lei pentru mun. Chișinău.

Andrei Năstase, Președintele Platformei DA: A situației din 2015.

Alexandru Slusari, Vicepreședinte al Platformei DA: Numai situația din 2015. Iată ce avem noi în țară. Pentru Platforma DA este absolut clar că la capitolul gestionării Fondului funciar public, este o politică de stat antipopulară, premeditată, menită să conserveze sărăcia, corupția și centralizarea excesivă a țării. Și pentru a soluționa problema, nu este nevoie de multe alocări de bani, surse bugetare suplimentare. Este nevoie doar de voința politică și niște operațiuni de tehnică digitală. Dacă noi ne considerăm că suntem în sec. XXI și să facem acest lucru cît mai transparent.
Platforma DA are voință politică mai mult decît suficient, pentru a face ordinea în procesul gestionării proprietății publice. Întîi de toate, la nivelul municipiului și mai apoi în toată țara. Și cu siguranță vom face acest lucru în foarte scurt timp.

Chiril Moțpan, Secretar general al Platformei DA: Fără îndoială, acest subiect prezintă interes pentru toată lumea, Este, de atfel și un motiv pentru care ne-am adunat astăzi cu dumneavoastră aici. Aș vrea să remarc că terenurile, deja avem și exemple, terenurile care nu sunt luate la evidență, au devenit, în ultimul timp cel puțin, pentru că avem și niște informații de acest gen, o marfă de schimb pentru acei care doresc să devină părtași ai PD.
Nu mai tîrziu decît ieri, am avut în vizită aici, la partid, 2 tineri, 2 frați-frații Vrabie din Căușeni. Care avînd titlurile asupra unor terenuri, au fost deposedați de aceste terenuri fraudulos, iar proprietățile lor: 15-20 de ari, pe care le aveau anterior, au dispărut în genere. Au rămas doar cu titlurile. Preluînd acele terenuri care le aparțineau anterior niște reprezentanți sau niște suținători ai PD. Iată că pămînturile neluate la evidență, au devenit o marfă de schimb pentru a racola noi membri, noi susținători.
Este în stilul PD, în stilul principalului diriguitor în această țară-Plahotniuc, de a găsi modalități cît mai multe de corupere, de atragere prin diferite modalități de acestea ilegale-susținători, astfel încît astăzi, să poată spune că are cel mai mare număr de primari în țară, că are cel mai mare număr de membri de partid-peste 50.000. În felul acesta o face.
Riscăm, dacă nu stopăm acest proces ilegal de înstrăinare a terenurilor, nu doar să nu aducem bani în Bugetul statului, dar să ne trezim într-un anumit moment că cele mai multe terenuri au fost înstrăinate ilegal și va fi foarte dificil în perspectivă, să le recoleze înpoi statului. Ele aparțin astăzi statului. Este important să vă pătrundeță și dumneavoastră de importanța acestei teme, acestui subiect, așa cum o fac și reprezentanții Platformei DA.

Andrei Năstase, Președintele Platformei DA: Da. Acum vă rugăm la această temă, dar și la alte subiecte să ne puneți întrebări și noi să vă răspundem.

Jurnalist: (Indescifrabil)

Andrei Năstase, Președintele Platformei DA: O secundă vă rog.

Jurnalist: Am vrut să ne spuneți de unde aveți date că sute de terenuri nu sunt înregistrate? De unde aveți această informație?

Andrei Năstase, Președintele Platformei DA: Bine. O să vă spun. O să găsiți și în declarația noastră. Aceste date sunt parte a raportului Curții de Conturi. Noi am încercat să le verificăm în mod, cum să spun, aleatoriu. Ne-am convins că totuși datele în mare parte coincid, pentru că noi nu avem posibilitățile Curții de Conturi, nu avem posibilitățile procuraturii, noi nu avem posibilitățile CNA, nu avem posibilitățile puterii, dacă putem vorbi la modul general. Dar ne bazăm pe cifrele oferite de Curtea de Conturi. Poate dumneavoastră veți pune la îndoială și eu uneori pun la îndoială cifrele care sunt enunțate în spațiul public, chiar de instituțiile publice.
Avem cazul Curții de Conturi, cînd în raport erau scrise 20 de miliarde gestionate fraudulos în 2016, iar de la tribuna Parlamentului, președintele acestei instituții a enunțat cifra de 11 miliarde. Deci, o diferență pe care noi, mai apoi, am depistat-o și am expus-o în spațiul public. Acuma am văzut, de obicei, că aceste diferențe sunt făcute în minus, să zic așa, da? Cifre mai mici se dau. Noi ne bazăm pe aceste rapoarte și dacă ar fi doar atît.
Este foarte și foarte grav, că doar un sfert din terenuri la nivelul central și doar 15% la nivel național sunt terenuri înregistrate. Vă dați seama ce discrepanță, cînd, în mod normal, după o perioadă atît de îndelungată, nu sunt înregistrate în registrul bunurilor imobile, asta este grav și deja consecințele vi le-am expus. Asta înseamnă ratare de miliarde de lei, care ar fi ajuns la salarii, la pensii, la indemnizații, de ce nu la drumuri, de ce nu la necesitățile locale, pentru că în marea lor parte, aceste venituri se duc și la Bugetul local, la Bugetul municipal.

Alexandru Slusari, Vicepreședinte al Platformei DA: Apropo, dacă să analizăm cum sunt înregistrate terenurile proprietate privată, din raportul Curții de Conturi, reiese că aproximativ 98% din toate terenurile private, sunt identificate și înregistrate. Adică aici statul are nevoie să încaseze impozitele, să urmărească, să vadă ce se întîmplă, dar iată gestionarea proprietății publice: aici se admite haosul coordonat și organizat, astfel încît să fie posibile mai multe scheme criminale, pentru a scoate mai mulți bani în buzunarul unui grup îngust și, totodată să nu nimerească acești bani în Bugetul public național.

Jurnalist: Ați menționat faptul că pentru rezolvarea acestei probleme, este nevoie de voință politică.

Andrei Năstase, Președintele Platformei DA: Exact.

Jurnalist: Dar la modul practic, cum dumneavoastră vedețoi soluționarea acestei probleme? Ce ar trebui de întreprins?

Andrei Năstase, Președintele Platformei DA: Am spus, instituțiile statului, au tot cadrul normativ necesar, pentru a rezolva această problemă. Deci, instituțiile statului trebuie să aibă aprobarea, dacă pot spune așa, deși n-ar trebui s-o ceară, de la putere, spunînd că se apucă să facă acest lucru. Nu necesită foarte bani, am spus: cu o bugetare nu atît de costisitoare, cu voință politică, cu aplicarea mecanismelor digitale, pentru că asta ar însemna și transparență. Acest lucru se poate rezolva, eu cred că într-un an de zile se putea rezolva lesne, fără nici un fel de probleme.

Alexandru Slusari, Vicepreședinte al Platformei DA: Cu certitudine. Noi avem cadastru, cadastru funciar. Este clar cîte hectare sunt proprietate publică, este nevoie doar de aplicarea tehnologiilor moderne de înregistrare, așa cum au fost înregistrate toate terenurile private, să fie delimitate, să fie delimitate cu act: terenurile la nivelul central și terenurile unităților administrativ-teritoriale și aici e mare problema, că foarte multe sate și localități au terenuri, care aparent le aparțin, dar nu sunt identificate și înregistrate și nu pot fi folosite, transmise în arendă și bugetele locale sunt lipsite de bani. Este nevoie doar ca să fie un program de identificare, înregistrare și evaluare. Sunt și mai multe programe internaționale. Noi știm că Banca Mondială, alte guverne, sunt disponibile să ajute și într-adevăr, mi se pare că 1 an este termenul maiximal în care se poate de făcut ordine.

Jurnalist: Ați menționat faptul că în cazul în care le luați puterea, veți soluționa această problemă. Ieri a fost făcut public un sondaj, în care se arată că dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri (indescifrabil). Este vorba de PSRM, PAS, PD și PCRM. Dumneavoastră cum comentați rezultatele acestor sondaje?

Andrei Năstase, Președintele Platformei DA: Noi nu suntem sociologi. Dar cred că dumneavoastră ați omis ceva: să spuneți că acest sondaj, în mod cît se poate de liber, a fost prezentat de PD. De data asta, chiar dacă ei sunt beneficiarii acestui sondaj, cum erau și pînă acum, de data asta le-a prezentat chiar PD-ul. Și, în acest sondaj, PD-ul ne dă totuși trecere, cu 7,3% în Parlament. le mulțumim de pomană, dar așa cum am spus-o, și cu sprijinul lui Plahotniuc la municipale, să-și țină mărul otrăvit lor. Trebuie să spunem în spațiul public și oamenii trebuie să înțeleagă. Din punctul nostru de vedere, într-un stat capturat, cu instituții capturate, din păcate, cu o justiție capturată și poate și mai din păcate, cu o presă capturată, nu putem vorbi despre sondaje libere. Noi am avut această experiență în prezidențiale. Noi am văzut ulterior, cum ni-l prezentau în prezidențiale pe Lupu: că era în vîrful vărfurilor și, într-o bună zi, l-au retras de acolo.

Haideți să fim serioși, oamenii noștri nu mai sunt atît de naivi, încît să nu înțeleagă că tot ce se spune la televizor, iar la televizor se spune exact ceea ce vrea să audă Plahotniuc. 90% din presă este monopolizată de Plahotniuc și Dodon. Chiar mă gîndesc uneori, cum rezistați dumneavoastră, cei de la Protv, cei de la Jurnaltv, cei de la TV8, cei de la alte posturi de televiziune și portaluri, care nu aparțineți acestui holding. Știu cît vă este de greu. De asta, rugămintea noastră este să aduceți lumii adevărul și să spuneți exact: iată acest sondaj este asumat de PD. Păi ei se dau în momentul de față, fiind la guvernare, rețineți acest lucru, că este foarte important, fiind la guvernare, nefăcînd absolut nimic care ar fi schimbat în bine viața oamenilor, pentru că oamenii înțeleg foarte bine. Poți să spui la televizor de 100 ori că îți mărește mărește pensia cu 37%, dar în buzunar nu îți vin nici măcar 7%, nici măcar acea indexare nu s-a produs pînă la capăt. Am vorbit ieri cu cineva, am ieșit în teritoriu, și vorbesc cu oamenii, cu oricine mă întîlnesc, vorbesc la această temă. Oamenii sunt consternați de modul cinic, în care guvernarea vrea să le demonstreze că le-a mărit pensia. Și el spune: "Domnule, tot aștept, am deja vreo 7 luni de zile și tot aud la televizor că o să ne mărească pensiile cu 37% și nu ni se întîmplă nici măcar această indexare.

Deci, repet: oamenii nu sunt naivi. Noi avem sondajele noastre și cel mai bun sondaj în Republica Moldova, credeți-mă pe mine, este contactul cu oamenii la piețe-acolo unde nu vin neapărat simpatizanții tăi, acolo vin oamenii care vînd ceea ce mai au pe acasă. Oamenii care vin să cumpere ceea de ce au nevoie, deci, fie că sunt de la PD sau simpatizanți ai PD, ai PSRM-ului, ai Platformei DA, ai altor partide, noi intrăm în contact cu oamenii și oamenii ne spun exact ceea ce simt. Și noi avem garanția că uniți cu forțele pro-europene, cu forțele anti-oligarhice, avem capacitatea de a schimba această guvernare, iar odată schimbată guvernarea la nivel local și central, vom outea schimba în bine lucrurile în țară și calitatea vieții oamenilor.

Jurnalist: (Indescifrabil)

Andrei Năstase, Președintele Platformei DA: Da. Este un subiect important. Noi am venit cu această inițiativă și avem certitudinea că a fost cea mai bună soluție pe care am ales-o. Am forțat, dacă vreți, în mod democratic, în mod legal această Comisie electorală centrală aservită puterii, să ia o decizie cu privire la procesul electoral, la nivelul municipiului Chișinău și a Bălțiului, Platforma DA este în acțiune. Ea nu stă în expectativă să aștepte ce fac autoritățile, ce fac instituțiile aservite politic și mafiotic. Am venit cu această ofertă, cu această candidatură. AM reușit să discut în mod neprogramat cu reprezentanți ai cîtorva partide, ne-am adresat colegilor noștri de la PAS, am comunicat chiar ieri cu importanți exponenți ai societății civile, oameni profsioniști, oameni integri, capabili să facă parte din această echipă a noastră. Noi îi avem și în interiorul partidului, dar am vrea să extindem această echipă și la nivelul energetic și la nivelul juridic și la nivelul securității oamenilor. Deci, vorbim cu foarte multă lume. Acum așteptăm, cum bine știți, așteptăm un răspuns de la colegii noștri de la PAS, orice decizie va fi luată, vom respecta această decizie. Noi suntem determinați să mergem să cucerim această primă redută-Primăria capitalei, ca mai apoi, să reușim împreună la parlamentare, iar în 2019 să putem să avem și un Consiliu municipal democratic, anti-oligarhic, un Consiliu municipal care ar lucra împreună cu primarul Chișinăului, în interesul cetățenilor.

Jurnalist: Ați menționat că ați vorbit cu partide. Cu ce partide ați discutat?

Chiril Moțpan, Secretar general al Platformei DA: Dar nu ați vrea să le permiteți și altora să adreseze întrebări?

Andrei Năstase, Președintele Platformei DA: O secundă. Noi avem timp. Și rămînem la discreția dumneavoastră încă mult timp. Mai avem încă 1 oră pînă la următoarea noastră întîlnire cu un important ambasador.
Da. Am spus deja și noi ne vom ține în permanență de angajamentele făcute în scris și public. Discutăm întîi de toate cu cetățenii Republicii Moldova în speță cu locuitorii municipiului Chișinău, cu partenerii noștri de la PAS, cu exponenți ai partidelor anti-oligarhice, democratice, pro-europene, cu exponenți ai societății civile. Iată asta facem și, eu cred că este mai mult decît suficient pentru toată lumea să înțeleagă. Acesta este angajamentul nostru ferm și noi ne vom ține de el, indiferent de evoluțiile în ceea ce privește alianțele formale sau informale cu aceste entități.

Alexandru Slusari, Vicepreședinte al Platformei DA: O mică remarcă referitor la alegeri. Eu am observat a trecut așa, cu vederea acest lucru, dar luni, noi am asistat la ședința CEC-ului și am realizat, am observat cîteva momente foarte importante, care au fost vociferate de către unii membri ai CEC-ului, independenți, care nu depind de GBC și de la ei noi am aflat că, în cadrul CEC-ului s-a făcut tot posibilul și imposibilulul să fie tergiversată stabilirea datei alegerilor. Noi știm că deja din 16 februarie erau toate premisele legale, CEC-ul să facă acest lucru și CEC-ul, în mod arbitrat, a reacționat și nu a făcut nimic, nu a acționat corespunzător. Comunicatul de presă din 27 februarie, care a fost trimis de către CEC și care a fost interpretat de mai multe mass-media, că alegerile pot să nu aibă loc. A fost o inițiativă personală a conducerii CEC-ului, neconsultată cu ceilalți membri și, acest context, noi am realizat de la Comisia Electorală Centrală, de la mai mulți membri de acolo, că dacă nu ar fi existat o reacție promptă a societății, dacă nu ar fi fost făcut acest anunț din partea Platformei DA, cu particiapre fermă în alegeri, fără ca să așteptăm ce va spune CEC-ul lui Plahotniuc, cu un mesaj foarte tranșant, că în cazul în care legea va fi încălcată flagrant, puteți să vă așteptați la revoltă populară. Dacă nu ar fi fost făcuți acești pași, noi credem și au confirmat și cei de la CEC, cu care noi am discutat, că era foarte probabil ca alegerile locale în Chișinău și în Bălți, nu ar fi avut loc. Să fie amînate cu alegerile parlamentare, sau peste 1 an, nu știu care era ideea socialiștilor și democraților care au negociat acest lucru. Dar, iată asta denotă încă o dată, cînd tu vii cu agenda ta și nu ești retroactiv, ești activ și nu depinzi de voința instituțiilor publice capturate, atunci lucrurile pot să se schimbe chiar și în această țară a lui Plahotniuc.

Andrei Năstase, Președintele Platformei DA: Mulțumesc.

Jurnalist: Dacă tot ați vorbit despre terenuri. Cum comentați anunțul de ieri al PD, privind construcția unei arene în Chișinău?

Andrei Năstase, Președintele Platformei DA: Sunt ridicoli. Ia-ți văzut și dumneavoastră. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem cu toții și o întrebare legată și de conferința noastră de astăzi. Cum de s-a reușit, spre exemplu, de a înregistra cele 98% din terenurile private și nicidecum nu se reușește în toată această perioadă să se înregistreze terenurile din proprietatea publică centrală și locală? Iată o întrebare și o întrebare, dacă îmi permiteți, o întrebare la întrebarea dumneavoastră. Ce le-a încurcat celor de la guvernare? Și mă refer acum la cei care au deținut în permanență Ministerul Economiei, urmăriți de PD, nu-i așa? N-au lipsit nici măcar o zi la guvernare. Ce le-au lipsit acestor oameni, ca pe parcursul a cîți ani? 8 deja, 8 ani de zile să fi venit cu acest proiect și să-l fi realizat deja.

Iată ei ne spun că într-un an de zile vor realiza acest proiect. Este fals. Nu poți într-un an de zile să faci o arenă, mai ales în condițiile Republicii Moldova. Nu vorbim acuma despre state care au experiența asta. Dar nu asta ne interesează. Întrebarea este de ce totul se produce înainte de campania electorală. Au terminat-o cu drumurile, pe care le-au promis în cîteva cele 8 sau 10 sate, pe care "le-au cucerit" la alegerile locale?
Au rezolvat cu drumurile? Au rezolvat cu problemele acelor comunități? Ne-au promis acuma drumuri. Și a pus problema cineva: cît costă aceste drumuri, 1200 de kilometri a promis, nu?

Alexandru Slusari, Vicepreședinte al Platformei DA: Kilograme.

Andrei Năstase, Președintele Platformei DA: Deci, este o cacealma. Oamenii trebuie să înțeleagă că sunt mințiți, că sunt prostiți. Întrebarea este cînd? Dacă ei au spus că într-un an de zile vor să facă 1200 de kilometri. Întrebarea este cînd o să-i facă? Și de ce acum? De ce nu ați făcut, oameni buni, aveți toată puterea, dar absolut toată puterea: legislativă, executivă, judecătorească. Aveți și cea de-a 4-a putere, presa. Poate îi luați și pe cei pe care îi folosiți la holdingul vostru, să vă ajute să faceți drumuri:
Nimic. Deci, este o minciună sfruntată. Ei au intrat în campania electorală și ați văzut cît de mîrșav deja au intrat, cu atacuri la persoană, cu manipulări, cu trolli, cu tot felul de informații false în spațiul public. Deci, oamenii trebuie să înțeleagă: PD poate face campanie electorală cît vrea, poate să facă atîtea promisiuni. Ei și-au demonstrat, în toată perioda cît au guvernat Republica Moldova, de unii singuri sau în alianță cu socialiștii, sau cu așa-zișii democrați. Au demonstrat de ce sunt în stare: să fure idei, să fure terenuri, să fure bani, să fure bănci, să fure companii de asigurări, să fure din vistieria statului. Să transforme Republica Moldova într-un recipient de spălare a zecilor de miliarde ale mafiei rusești. Au demonstrat că în ultima perioadă de timp, elimină toți ambasadorii, dar absolut toți ambasadorii care au militat și militează pentru integrare europeană a țării. Iată cu se ocupă această guvernare.
Și încă o chestie foarte importantă pe care trebuie s-o rețină oamenii noștri, prostiți în tentativa de prostire din partea acestui partid.
Citiți-i statutul lui și veți vedea că nu este nici pe departe de dreapta. Întrebarea este, de ce se dau de dreapta?
1. Scrie acolo că sunt de stînga la fel ca și socialiștii.
2. De ce dau pro-europeni?
Dacă nu fac absolut nimic din ceea ce ar apropia valorile europene, aici, acasă. Din ceea ce ar produce modernizarea Republicii Moldova, democratizarea Republicii Moldova, eliberarea instituțiilor de drept și de reglementare din captivitate politică și mafiotică. Și mergeți și mai departe și veți vedea că, în fond, se pregătește o alianță dintre Plahotniuc-Dodon, vorbesc de o alință formală, după următoarele alegeri. În cadrul campaniei municipale, va fi încă un exercițiu în care: Plahotniuc și Dodon vor avea aceeași candidați. Și indiferent cine va fi: Silvia Radu sau oricare exponent al lui Dodon, lui Plahotniuc îi este totuna, pentru că și pe unul și pe altul îi are la discreția sa. Fie cu dosare penale, și aici vom reveni la subiectul ăsta mai tîrziu, inclusiv în campania electorală. Ca oamenii să știe cine este lider, cine este independent și cine este vulnerabil în fața acestui regim criminal.

Jurnalist: (Indescifrabil)

Andrei Năstase, Președintele Platformei DA: Da, am luat act, chiar mai înainte am luat act de poziția domnului Chirtoacă, care într-o emisiune a spus că liberalii consideră că trebuie să meargă la alegeri, indiferent cît ar lua. Din punctul nostru de vedere, fiecare dintre partide poate avea opțiunea sa, noi o s-o respectăm. Demersul nostru, adresarea noastră, solicitarea noastră, vine către toți locuitorii Chișinăului, indiferent cu cine au votat înainte. Fie că au votat cu Chirtoacă, fie că au votat cu Greceanîi, fie că au votat cu alții, toți suferă la fel. Nu ne interesează în momentul de față alte aspecte sau alte chestiuni decît nevoile, suferințele chișinăuienilor. Și ele sunt multe. Ieșiți afară și vedeți gropile din asfalt. Mergeți noaptea prin cartierele mărginașe, sau mărginale și veți vedea lipsă de iluminare. Uitați-vă și la calitatea apei. Mergeți la calitatea aerului. Am fost duminică pe la Muncești, pe acolo. Nu am putut să stau cu geamul deschis. Și multe-multe alte probleme, ca să nu mă întorc la cele globale, de la nivelul administrației publice locale, la haosul din Primărie și la corupția endemică care s-a instalat la nivelul acestei instituții. Dacă mai aveți ceva de adăugat.

Ar fi multe de spus. Noi am așteptat că astăzi va veni și holdingul. Din păcate nu a venit. Îi ivităm altă dată, pot veni oricînd la sediul Platformei DA. Trebuie să vă spun că Platforma DA va avea în permanență o relație cît se poate de decentă cu presa din Republica Moldova, indiferent de culoarea acesteia, cu o simplă simplă simplă condiție: să avem reciprocitate în acest sens, să nu existe atacuri la persoană, așa cum se întîmplă deja în spațiul public.

Și un mesaj pe care vreau să-l transmit tuturor, mai ales celor de la guvernare: "Să renunțe la a-mi încerca nervii. Să renunțe la chestia asta. Am niște nervi de oțel și orice tentativă de a lor, de a-mi trimite tot felul de trolli să mă provoace, nu au nici o perspectivă. Pot face filme, am înțeles că mai fac iarăși un filmuleț. Au adus în discuție situția de la 4 octombrie, dacă vă amintiți, cînd eram la Parlament și cînd am spus cuiva să se dea la o parte. Ei îmi spun că eu nu știu ce i-am făcut acolo, am spus că nu este răul mare, deci tot felul de filmulețe. Amintiți-vă de campania prezidențială. Amintiți-vă de peste 1 milion de pliante denigratoare la adresa mea, la adresa platformei, la adresa familiei mele și vă veți da seama."

Oameni buni. Înțelegeți că tot ce s-a spus în spațiul public, a fost fals, dar absolut fals. M-au făcut și mi-au pus etichete de tot felul. Uitați-vă că nu s-a prins nimic de mine. Și tot așa vorbesc și despre colegii noștri. Toți dintre noi, am trecut prin acest calvar, suntem rezistenți și facem garanția faptului că nu ne vom vinde ca vinetele la piață, așa cum au făcut-o mai mult decît jumătate din membrii actualului Parlament.
Avem garanția, aveți garanția că prin noi și împreună cu dumneavoastră prin noi înșine, aducem schimbarea în bine a Republicii Moldova! Vă mulțumim foarte mult și vă așteptăm și la alte Conferințe de presă cu drag!

Chiril Moțpan, Secretar general al Platformei DA: Mulțumim, o zi bună!

Alexandru Slusari, Vicepreședinte al Platformei DA: O zi bună!