Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Ion Ceban, candidatul PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Schimbăm tribuna? Dacă le aranjez așa mai, Protv cade. Ăsta nu e semn bun. Ce faceți? Cum Paștele Blajinilor?

Jurnalist: Dumneavoastră ce faceți?

Ion Ceban, candidat din partea PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Eu bine. Am mers prin țară și în capitală mult timp. Am distribuit ziare.

Jurnalist: Și rezultatele?

Ion Ceban, candidat din partea PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: O să le vedem la alegeri, dacă ne referim la alegeri. Restul, discutăm pe parcurs. Putem începe? Toată lumea este gata? Vă mulțumesc mult pentru că ați dat curs invitației noastre și sînteți atît de mulți astăzi. Mai mulți ca de obicei. Merci mult.

Tema conferinței este „Deschidere și transparență în activitatea Primăriei capitalei”. Chiar în vîltoarea ultimelor evenimente, cred că e un subiect foarte important.
Stimați jurnaliști, onorată asistență, astăzi voi continua prezentarea detaliată a platformei electorale cu care eu și echipa din care fac parte, mergem în alegerile pentru Primăria capitalei din 20 mai 2018, cu ferma determinare de a soluționa prolblemele Chișinăului.
De data aceasta vă voi vorbi despre una dintre cele mai grave probleme-lipsa de deschidere și transparență în activitatea Primăriei și cum vedem noi soluționarea ei.
Am mai spus-o și în conferințele anterioare: lipsa de transparență creează condițiile ideale pentru corupție și multe din actele de corupție, cu implicarea factorilor de decizii din Primăria capitalei, au avut loc anume pentru că nu a existat un minim de vizibilitate în acțiunile administrației și nemijlocit a Primăriei.
De aceea, noi ne propunem ca soluțiile pentru cele mai importante probleme să fie discutate în coordonare strînsă cu societatea civilă. Pentru a atinge acest obiectiv, pînă la începutul lunii octombrie 2018, ne propunem să creăm consilii de experți pe toate domeniile de importanță majoră pentru municipalitate și activitățile nemijlocite care sunt legate de viața cotidiană a capitalei.

De asemenea, pentru a asigura transparența necesară, dar și accesul cetățenilor la informația ce ține de Chișinău, toate transcrierile ședințelor Consiliului Municipal, a oricăror grupuri de lucru, ședințele executivului, toate aceste subiecte care se află astăzi la secretariat, vor fi publicate online împreună cu arhivele video.
Este foarte important ca fiecare cetățean să poată urmări pas cu pas, secundă cu secundă orice acțiune, orice frază spusă de aleșii locali sau de funcționari. Aceasta va descuraja abuzurile, ilegalitățile, protecționismul, alte manifestări, care, din păcate se simt foarte des ca la ele acasă în Primăria municipiului Chișinău.
Mai mult ca atît, toate documentele curente și de arhivă ale Primăriei, vor fi digitalizate într-o arhivă unică online, pe site-ul Primăriei, astfel ca oricine să poată consulta arhiva respectivă în orice moment pentru a se documenta ce decizie și în ce condiții a fost adoptată.

Stimați jurnaliști, cu siguranță ați auzit, iar unii dintre voi poate chiar vați confruntat direct cu factorul corupției și birocrației, care însoțește circuitul documentelor în Primăria capitalei. Pentru cel mai neînsemnat document de care are nevoie, cetățeanul este nevoit să piardă luni, sau chiar ani întregi pe coridoarele puterii locale, dar și să plătească, în foarte multe cazuri, sume exorbitante care, pînă la urmă, le asigură o viață de lux funcționarilor, ce ar fi trebuit să fie în serviciul cetățenilor și nemijlocit a locuitorilor muncipiului Chișinău.
Pentru a elimina această situație anormală, ne propunem să inițiem crearea unui singur centru pentru furnizarea de servicii municipale, care va funcționa pe princpiul „ghișeului unic”, inclusiv în vatiantă electronică.
O persoană care a despus o cerere la Primărie sau la pretură, trebuie să aibă posibilitatea să urmărească, în cadrul direcțiilor, precum și să monitorizeze executarea acestei solicitări.
Se vor pune în aplicare termeni limită de eceutare pentru fiecare petiție și cerere, pe lîngă ceea ce este prevăzut și transcris expres în legislația Republicii Moldova.
Oamenii pur și simplu așteaptă ani ca să li se rezolve o problemă sau alta. Am mai amintit ceva mai înainte de petiție. Nu cred că voi șoca dacă vă voi zice cum sunt tratați cetățenii ce depun petiție la Primărie.
Să zic că sunt tratați cu formalitate ar fi să nu zic nimic. Oamenii sunt umiliți în foarte multe cazuri, batjocoriți și oricine a depus măcar o petiție în adresa organului Admnistrației publice locale, vă poate confirma acest lucru.
În calitate de viitor primar, vă promit că oamenii nu vor mai aștepta luni de zile pentru a primi răspuns la petițiile lor. Va fi creat un Centru electronic de adresări, la baza căruia va sta experiența de lucru cu cetățenii, pe care o avem la momentul de față și pe care am acumulat-o în cadrul proiectelor petiția.md, pe care o implementăm în cadrul partidului și, inclusiv cu subdiviziunile legate de Consiliul Municipal, deputați, secțiile de juriști, alți experți care vin să asiste cetățenii în diferite probleme cu care se confruntă ei, indiferent de unde, sau cum apare această problemă. Dar, totodată și propunerilor pentru buget, mă refer aici la bugetarea participativă, am avut un proiect și îl realizăm în continuare. Este vorba despre decide.md, prin care sute de oameni au transmis propunerile lor și noi le-am formulat în cadrul acelor direcții de activitate pe care le vedem în Primărie, pentru bugetul anului 2018 și așa va continua pe viitor.
Direcția Relații Publice a Primăriei va supraveghea această activitate și va fi responsabilă direct pentru aplicarea strictă e termenilor, precum și pentru identificarea motivelor întîrzierilor. Va fi un proces pe care primarul îl va avea la control personal, iar fiecare abuz, va fi sancționat dur.
Stimați jurnaliști, dragi locuitori ai municipiului Chișinău!
(Limba rusă)

Eu nu știu ce fel de capitală europeană. Repet, chiar nu există măcar minimum de informație în limba engleză. Ce fel de deschidre aveți voi și față de cine? Cine vă sunt partenerii în acest sens?
Toate aceste măsuri, eu le văd ca o parte foarte importantă a procesului de asigurare a deschiderii și transparenței în activitatea Primăriei. Limba nu mai trebuie să fie un impediment pentru buna informare și pentru liberul acces al cetățeanului la informație. Știu că administrația de pînă acum a Primăriei capitalei, a jucat cinic sensibilul aspect lingvistic, inclusiv și pentru a camufla anumite procese, pentru a ascunde de o parte din cetățeni, fărădelegile ce se făceau. Am văzut că unii exponenți ai forțelor ce au făcut acest joc cinic la Primărie ani de-a rîndul, acum se arată deranjați de faptul că eu vin cu această nouă abordare. Nu mă miră că se simt deranjați, pentru că am menționat deja care este interesul lor, dar pe mine nu mă preocupă interesele lor înguste, ci interesele locuitorilor capitalei, interesele Chișinăului în ansamblu. Și sunt convins că obiectivul pe care l-am stabilit și pe care l-am enunțat mai sus, va asigura un nivel mult mai înalt de deschidere și de transparență la Primărie, ajutînd cetățenii să-și exercite plenar dreptul la informație, dar și dreptul la implicare în admninistrarea treburilor publice.

Tot în acest context, țin să menționez că va fi revizuită funcționalitatea site-ului Primăriei. Acesta va fi îmbunătățit, cu implicarea societății civile și activiștilor civili. Site-ul Primăriei chișinău.md, va fi tradus și întreținut în 3 limbi: de stat, rusă și engleză. Astfel încît să asigure o bună informare a tuturor categoriilor din societatea noastră și nu numai. E o măsură absolut necesară și nimic nu mă va putea opri de la realizarea ei.
În spiritul deschiderii, transparenței și implicării, împreună cu echipa vom lansa sistemul „Casa Electronică”, în cadrul căruia ne propunem ca să fie posibilă desfășurarea de adunări, sondaje, informarea chișinăuienilor despre orice informație recentă și actuală, despre locuința lor, despre blocul în care locuiesc, cartier etc. De asemenea, prin acest sistem, fiecare locuitor va putea să afle informații despre lucrările de reparație, sistarea apei calde, a încălzirii. La rîndul lor, Asociațiile de locatari, vor putea să utilizeze acest sistem pentru a coordona, a informa și a organiza întîlniri ale proprietarilor de locuințe. Este o abordare nouă, dar care, pot să vă asigur, va genera eficiențe.
Stimați jurnaliști, dragi locuitori ai municipiului Chișinău. Acestea sunt reperele de bază ale viziunii noastre privind asigurarea deschiderii și transparenței în activitatea Primăriei capitalei. Ele vor crea acel cadru general, care va permite ca Primăria Chișinăului să arate exact așa cum trebuie să fie o Primărie de capitală modernă. Voi implementa această viziune începînd cu primele zile după preluarea mandatului de primar și sunt sigur că, în scurt, timp fiecare locuitor al capitalei, inclusiv fiecare dintre dumneavoastră, va simți efectele respective.
Vă mulțumesc pentru atenție și dacă sunt întrebări, sunt gata să vă răspund la acestea!

Jurnalist: Ați calculat cît va costa traducerea tuturor documentelor în limba rusă și engleză?

Ion Ceban, candidat din partea PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Da, noi avem aceste calcule. Mai mult decît atît, eu vreau să vă spun că există și o decizie a Consiliului Municipal, prin care s-a decis ca aceste traduceri să fie realizate. Cu regret, Primăria dintotdeauna ne-a spus că nu există state de personal, în acest sens. Noi suntem gata, atît din bani bugetari, cît și din bani extrabugetari, dacă va fi nevoie.
Mai mult decît atît. Vreau să vă spun că este și un proiect al societății civile, un proiect de participare bugetară, care urmează să fie finanțat în acest sens. Noi vom asista, toată lumea care va veni cu:
a) voluntariat,
b) inclusiv din mijolacele Bugetului municipal, ca să asigurăm aceste lucruri.

Jurnalist: Cam cît costă?

Ion Ceban, candidat din partea PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Bine. Pînă la urmă sînt 3 nivele de documentație care urmează să fie traduse:
1. Sunt documentele de bază care nu costă prea scump,
2. Sunt documentațiile care vin de la nivelul 2 și 3, deci toate regulamentele, ordinele etc. Asta urmează încă să verificăm suplimentar, dar vă zic că vom asigura acest lucru indiferent. Avem și suport de voluntariat foarte esențial în acest sens și vom merge pe această cale.

Jurnalist: Totuși estimați despre ce sume de bani este vorba și de unde o să luați acești bani?

Ion Ceban, candidat din partea PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Este mai puțin decît 2 milioane de lei aruncate pe niște flori ofilite în scuarul catedralei.

Jurnalist: L-am văzut aici pe domnul președinte Igor Dodon. Vine des pe la partid? Are discuții cu dumneavoastră, cu altcineva?

Ion Ceban, candidat din partea PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Da. Domnul președinte foarte des vine la partid. Dumneavoastră știți care au fost situațiile legate de calitatea sa de membru, dar discută sigur, pentru că există o fracțiune care înaintează proiectele sale în Parlament și multe alte lucruri.

Jurnalist: Discutați și campania dumneavoastră?

Ion Ceban, candidat din partea PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Păi, normal că discutăm. De ce să nu discutăm?

Jurnalist: Și ce spune, cum vă descurcați pînă acum?

Ion Ceban, candidat din partea PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Da voi ce ziceți?

Jurnalist: Ce zice președintele?

Ion Ceban, candidat din partea PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Este important că președiuntele ne oferă acest suport și toată încrederea, în acest sens. Eu cred că campania merge bine.

Jurnalist: Am văzut multe panouri prin oraș, ziare împărțite, spoturi publicitare. Nu prea bate la buzunar? De unde bani? Mai ajung bani pentru restul campaniei?

Ion Ceban, candidat din partea PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Deci, vam zis. Toate subiectele legate de bani le adresați Departamentului Financiar. Toate rapoartele, ca de obicei, urmează să fie făcute publice, în termeni legali. Noi suntem, în acest sens, cei mai transparenți și dacă ne găsiți pe cineva care ar putea să combată acest subiect, discutăm.

Jurnalist: Analizînd ceea ce a fost în trecut, schimbați limba de pe site-ul Primăriei în moldovenească?

Ion Ceban, candidat din partea PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Haideți să nu revenim la acest subiect. Eu am zis că este important să adăugăm acolo limba rusă și limba engleză. Acest lucru ne va preocupa în primul rînd. Alte întrebări?

Jurnalist: Dar care direcții sau subdiviziuni ale Primăriei este cea mai netransparentă în prezent?

Ion Ceban, candidat din partea PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Dar eu cred că toate sunt netransparente. Dacă dumneavoastră găsiți, acum chiar să vorbim la propriu, informații despre planuri, despre indicatori, despre bugete care sunt oferite, cum sunt cheltuite, cine sunt responsabilii? O informație simplă, care trebuie să fie foarte accesibilă, ea nu există pur și simplu și asta este o problemă.

Jurnalist: Așa se întîmplă că și Silvia Radu, eventual contracandidat al dumneavoastră, vorbește foarte mult despre transparență și că îi reușește să ridice nivelul de transparență la Primărie. Dumneavoastră ce spuneți? Îi reușește? Nu o faceți mai bine?

Ion Ceban, candidat din partea PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Eu cred că toate subiectele legate de investigațiile din ultima perioadă ne demonstrează absolut contrariul în acest sens.

Jurnalist: Ce demonstrează?

Ion Ceban, candidat din partea PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Începînd cu numirile în funcții și finalizînd cu cheltuirea banului public. Începînd cu procesele care sunt lansate și finalizînd cu rezultatele care sînt obținute. Eu cred că pe lîngă vorbe trebuie să existe fapte. Noi am demonstrat că în perioada cît ne-am aflat la Consiliul Municipal, am pus accent pe aceste subiecte legate de transparență: achiziții publice electronice, camerele online în fiecare comisie, votul electronic și multe alte lucruri care astăzi sunt în proces de implementare, sau urmează să fie implementate, dar deciziile sunt luate în acest sens.
Deci, este important să vedem faptele și nu vorbele. Cea mai mică bună intenție, contează, sau cea mai mare bună intenție, contează mult mai puțin decît cea mai mică bună faptă.
Eu cred că acest postular, trebuie să-l luăm ca și bază în acest sens.
Alte întrebări? Dacă nu sunt, eu vă doresc multă sănătate, o săptămînă cît mai reușită, cît mai frumoasă. E primăvară, e extraordinar! În sfîrșit Chișinăul înverzește și nu se mai văd toate lucrurile care arată mai mult sau mai puțin urît în acest sens. Vă doresc o zi bună! La revedere!

Jurnaliști: Mulțumim, la revedere!