Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Ion Ceban, candidatul PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Bună dimineața. Putem începe? Sunteți, sper că cel puțin alții au avut o mică vacanță, pentru că ieri am văzut că foarte multă lume care este prezentă aici. Înțeleg că vacanță nu prea a fost.
Așa. Săptămîna trecută mai multe organizații, peste 20 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile au lansat un apel către candidați, cu privire la semnarea a 2 documente: unul se numește Acord Memorandum privind angajamentele viitorului primar în fața societății civile și al doilea ține de Codul de comportament corect al candidaților în timpul alegerilor la funcția de primar al municipiului Chișinău 2018.
Sunt două documente, cred eu importante. De asta, am decis să dăm primii curs acestei solicitări din partea diferitor organizații specializate din mediul societății civile. Aici mă refer la ubaniști, cei care se ocupă de construcții legale, ilegale, cei care se ocupă de ecologie, arhitecți, etc.
Deci, s-o luăm cu primul: „ Acord Memorandum privind angajamentele viitorului primar în fața societății civile”. Eu o să dau citirii și o să comentez cîteva teze din tot ce este expus aici:
„ Candidatul la funcția de primar al municipiului Chișinău, se obligă să implementeze următoarele măsuri pentru buna guvernare a orașului propuse de societatea civilă:

1. Renunțarea la restricții ilegale privind accesul liber al cetățenilor în incinta primăriei, eliminarea interdicțiilor unor persoane privind accesul în clădirea primăriei și al subdiviziunilor municipale, eliminarea procedurii de lăsare a buletinului de identitate la gardian.
Eu vreau să zic că noi, toată această perioadă, ultimii 3 ani de zile, am ajutat pe oricine vrea să intre în clădirea primăriei să se adreseze unui sau altui funcționar, să o poată nemijlocit face. Și vreau să vă zic că sîntem foarte deschiși în acest sens. Eu cred că nu trebuie să existe bariere în primărie, nu trebuie să existe la fiecare oficiu polițiști, sau la oficiile de bază, este suficient, pentru a menține ordinea publică, minimum necesar în acest sens și o vom face în continuare. Eu personal pledez pentru înlăturarea a oricărei bariere de intrare în insistuția primăriei, a subdiviziunilor primăriei. Institiuția este publică și trebuie să lucreze pentru cetățeni. Deci, funcționarii nu trebuie să se blocheze în interiorul cabinetelor.

2. Interacțiune deschisă cu societatea civilă și cu cetățenii în baza unor principii clare, inclusiv în baza unei înțelegeri după modelul acordul de colaborare dintre primărie municipiului Chișinău și Consiliul Național al ONG din Republica Moldova, încheiat în 2011, acord care nu prea a funcționat, dar vreau să știți toată lumea, că noi suntem inițiatorii procesului de creare a Consiliului municipal de participare în acest sens și ne-am dori ca acest lucru să fie definitivat cît mai curînd posibil. Este și în platforma noastră electorală ca pînă în toamnă vom crea comisii și consilii de experți, pe fiecare domeniu de importanță pentru municipalitate, fie asta gospodăria comunală, fie transport, fie ecologie, fie urbanizare în general, ca să discutăm cu oamenii care au experință în aceste domenii și să elaborăm politici împreună.

3. Organizarea direcției privind colaborarea cu societatea civilă și inițiativele civice. Aceasta urmează să fie direcții separate, care va avea sarcini de coordonare a activităților de comunicare și colaborare cu societatea civilă și organizațiile acesteia.
Da, suntem pentru acest lucru, chiar dacă, eventual, consiliul nu va dori să modifice organigrama ca să existe o astfel de direcție, că s-ar putea să se întîmple și acest lucru, au mai fost blocaje de acest gen. Eu vreau să zic că acest lucru va funcționa în cadrul direcției relații cu publicul și separat vom merge pe acestă cale pentr a susține toate eforturile societății civile.

4. Întîlniri deschise și regulate în diverse formate cu societatea civilă și cu jurnaliști, desfășurarea întîlnirilor publice regulate de comunicare și colaborare cu reprezentanții societății civile și a experților din domeniul urban și în mediul urban.
Eu vreau să zic că noi suntem practic singurii care, o dată pe săptămînă, practic regulat, pe parcursul ultimelor cîteva luni, ani, organizăm dezbateri publice. Noi sîntem gata să participăm la cele la care ne cheamă pe noi, sîntem gata să avem aceste întîlniri regulate, am zis că cel puțin o dată pe lună putem organiza aceste dezbateri.
Mai mult decît atît. Vreau să vă zic că acest lucru este prevăzut și în platforma noastră electorală.

5. Elaborarea unui regulament clar privind consultările publice. Asigurarea respectării tuturor procedurilor privind organizarea dezbaterilor publice.
Revenind la subiectul cu dezbaterile publice. Deci, noi avem subiecte care sînt puse pe tapet săptămînal. Chiar săptămîna trecută am desfășurat, de asta suntem absolut gata să dăm curs acestei invitații.

6. Organizarea concursurilor de angajare pe bază de competență și de merit. Asigurarea transparenței angajărilor persoanelor cu răspundere publică, organizarea transparentă a procesului de selectare al candidaților, formarea cerințelor și chestionarelor și competențelor comisiei de selectare.
Da, eu vreau să zic că iarăși este parte componentă a programului nostru electoral și întotdeauna am zis că în funcțiile, în special cele de conducere, dar și în alte funcții, la primărie trebuie să se afle oameni care corespund criteriilor profesionale în primul rînd. Nu ne interesează ce opțiuni politice împărtășesc acești oameni, de la cei mai de dreapta și finalizînd cu cei mai de stînga. Ne interesează, în exclusivitate, ca aceste manifestări, acțiuni ale persoanei care se află în funcție, să nu fie cu caracter politic, iar corespunderea trebuie să fie cu criteriile profesionale. Și am pledat pentru concursuri publice întotdeauna în acest sens și este o prioritate pentru noi ca anume concursurile publice, dar nu „băieți buni” din orice partid care va veni, să ocupe aceste funcții, fie în calitate de smotreașie, fie în calitate de souceastniki, fie în calitate de ( indescifrabil), avem de tot soiul, începînd cu colegi de clasă și terminînd cu membri de partid.

7. Implementarea bugetului electronic și respectarea procedurilor privind procesul bugetar, inclusiv desfășurarea consultațiilor publice cu publicarea în format electronic deschis al bugetului la capitolele venituri și cheltuili, cu posibilitatea de acces online de către experți și activiști civici ai principalelor capitole de cheltuieli și venituri.
Eu mi-am propus în general, ca o dată pe lună, absolut toate rapoartele să fie făcute publice, fiecare leu cheltuit, care urmează în acest sens, conform oricărei destinații: fie drumuri, fie spații verzi, să fie publicat în detaliu. Planul, indicatorii, responsabilii și cît costă orice acțiune a primăriei. Și acest lucru îl vom face în decurs de maxim 1 lună de la preluarea funcției de primar.

8. Publicarea rapoartelor anuale de activitate și rapoartelor de audit pentru întreprinderile municipale și direcțiile primăriei, orgnaizarea rapoartelor publice în ședințe deschise accesibile și prezentate în cadrul unor dezbateri organizate conform regulamentului de dezbateri publice.
Da? Mai mult decît atît, am zis că și parte componentă a programului nostru electoral este un audit complex a tuturor instituțiilor și subdiviziunilor din cadrul primăriei, începînd cu întreprinderile municipale și finalizînd cu durecțiile. Eu cred că acest lucru este absolut necesar și da, trebuie să publicăm și să discutăm aceste rapoarte în mod public, absolut cu accesul tuturor celor interesați, începînd de la experți și finalizînd cu mass-media. Astfel și doar astfel putem să asigurăm transparență maximă în activitatea primăriei. Și să nu ne mai întrebăm de ce unele surse sînt cheltuite aiurea, unii bani ajung și nu știm unde au fost direcționați, etc.

9. Plasarea pe pagina primăriei și a subdiviziunilor acestiea și pe portalul guvernamnetal al datelor deschise, a datelor privind activitatea subdiviziunolr municipale în format deschis, toate datele ce țin de activitatea direcțiilor importante, alocarea terenurilor, licitații publice ale primăriei și întrepriderile municipale să fie disponibile în format electronic.
La fel, dacă veți deschide programa noastră electorală, este o prioritate și am luptat pentru aceste lucru toți acești 3 ani de zile, astfel ca primăpria să devină cît mai deschisă față de cetățeni, față de cei interesați, fie ei de peste hotare, sau din interior și o vom face și este regretabil că pînă în momentul de față acest lucru nu este făcut în cadrul primăriei.

10. Elaborarea și adoptarea planului urbanistic general cu participare largă a diverselor categorii de cetățeni, experți, activiști, etc., la adoptarea acestui plan să fie luate în considerare toate interesele orașului, inclusiv propunerile experților din societatea civilă, da?
Deci, dacă ați văzut, în top 10 priorități, prima dintre ele este Planul general urbanistic care urmează să fie actualizat, elaborat unul nou, inclusiv harta investițională a primăriei municipiului Chișinău. Acest scop, ni l-am propus pînă în aprilie 2019 să fie realizat, avem înțelegeri cu mai multe capitale care sunt gata să ne ajute în această direcție. Ziceam, este vorba și de Moscova și de Minsk, Budapesta, mulți alții, grupuri de experți atît din interior cît și de peste hotare și, începînd cu prima zi, sîntem gata să organizăm acest lucru.
M-au întrebat oamenii de ce nu este pînă în momentul de față, pentru că la numeroase demersuri pe care le-am realizat pînă acum, nu am primit suficiente informații.
Vreau să vă zic că nici proprietatea municipală nu este delitimitată, nu sunt granițele, sau liniile roșii pentru zonele verzi, pentru multe alte lucruri și toate aceste chestiuni, deși au fost aprobate de către Consiliul municipal Chișinău, pînă la momentul de față nu sunt realizate.
Dacă este de o invitație pe verticală și pe orizontală, o vom face în mod obligatoriu și nu înțeleg de ce pînă la momentul de față acest lucru nu a fost făcut.

11. Organizarea unei comisii privind construcțiile legale în municipiul Chișinău. Această comisie urmează să examineze toate construcțiile în desfășurare și construcțiile legale, care au apărut în municipiu și urmează să dea o apreciere juridică a acțiunilor primăriei, în urma căreia vor fi luate măsuri legale și să fie sancționate persoanele vinovate.
Bine, cu sancționarea persoanelor vinovate putem să discutăm în ceea ce ține de aspectele administrative, vorbesc de cei care eliberează autorizații la direcțiile de arhitectură, etc. Aici, cu siguranță vom interveni în mod prompt. Ceea ce ține de ceea ce a fost anterior, eu cred că oamenii trebuie să cunoască. La momentul de față avem aproximativ 2000 de construcții ilegale pe teritoriul municipiului Chișinău, dintre care, aproximativ 300 sunt în faza activă, unde există certuri între locatari, unde există și implicarea zonelor verzi, unde există intrare pe spațiile publice. Dumneavoastră cunoașteți foarte multe din aceste cazuri, dar suntem gata să susținem un astfel de demers.”
Iată față de dumneavoastră, ăsta este primul document „ Acord Memorandum privind angajamentele viitorului primar în fața societății civile.”
Eu îl semnez. Asta este și invit absolut toată lumea, toți candidații să semneze un astfel de demers, eu cred că ar fi foarte util. Îl semnez și în limba rusă. Iată, este și în limba rusă.

Acuma, în ceea ce ține de „ Codul de comportament corect al candidaților în timpul alegerilor la funcția de primar al municipiului Chișinău 2018 ”:
1. Să nu refuze participarea la dezbateri publice, de televiziune sau online.
Vreau să vă asigur că, de acum încolo, începînd cu ziua de mîine, voi participa la toate acele dezbateri publie atît în online cît și la cele de televiziune. Au fost unele cazuri cînd nu mi-a reușit să fac acest lucru anterior din diferite motive, eu le-am expus public, dar, începînd cu ziua de mîine, vreau să vă asigur că voi participa la absolut toate dezbaterile, fie ele organizate la televiziune sau în mediul online. Și, în acest sens, vreau să vă comunic că un singur impediment care poate să existe în cazul în care vor exista dubluri. Spre exemplu: la o televiziune și la altă televiziune la aceeași oră, de asta rog și jurnaliștii să încerce să delimiteze cumva aceste dezbateri. Știu că este posibil. S-au mai făcut anterior, mai ales că nu toate televiziunile și-au arătat disponibilitatea de a organiza astfel de dezbateri.
 Mai departe.
2. Să nu refuze să participe la dezbaterile publice inițiate de societatea civilă.
Iarăși, în măsura posibilităților în care am avut acest timp anterior disponibil, am participat maxim posibili, voi participa și în continuare.
3. Să nu refuze participarea la emisiuni și interviuri unde sunt discutate diverse direcții ale activității primăriei, inclusiv transportul, educația etc.
Repet, începînd cu ziua de mîine, voi încerca să găsesc timp în agenda mea personală, pentru a da curs fiecărei invitații în această privință.
4. Să nu discute despre geopolitică în această campanie electorală. Concetrați-vă pe aspectele urbane, problemele de transparență, drepturi civile.
Am mai menționat-o și a fost primul mesaj cu care am venit, imediat după desemnarea în calitate de candidat la funcția de primar al municipiului Chișinău, că nu voi accepta să dezbatem subiecte cu caracter politic, geopolitic, pentru că în oraș este vorba despre canalizare, drumuri, transport, spații verzi, gospodării comunal-locative, orice numai nu subiecte cu caracter politic.
Apropo, reiterez ceea ce am spus anterior, faptul că în cadrul Consiliului municipal Chișinău, ne-am concentrat în ultimii 3 ani de zile, chiar dacă cineva a vrut să intervină cu subiecte cu caracter politic sau geopolitic, ne-am adus înapoi la subiectele legate de activitatea municipală și invit și alți candidați să termine retorica legată de „mîna lui Putin”, „mîna lui Băsescu”, Bucureștiul, NATO, orice. Deci, în Chișinău, este vorba despre activitatea municipalității.
5. Să răspundă la orice întrebări legate de activitățile anterioare și actuale ale candidatului.
Eu încerc să fiu foarte deschis, în măsura în care îmi reușeste parcă. Parcă, parcă este bine. Dacă e nevoie de ceva suplimentar, îmi spuneți și eu voi face referință la toate aceste întrebări.
6. Să nu blocheze accesul la informații pentru toți jurnaliștii, inclusiv pentru cei neloiali.
Ok, nu știu ce înseamnă loial sau neloial, eu încerc să răspund tuturor jurnaliștilor, dacă nu sunt la întrevederi sau nu sunt în dezbateri, ridic receptorul parcă și în zilele de odihnă, atunci cînd sînt solicitat, discut.
7. Să nu prezinte programe electorale complicate și neclare.
Noi am prezentat primii programul electoral. Eu apreciez că foarte multă lume s-a inspirat, începînd cu primarul interimar și finalizînd cu cei de dreapta: Andrei Năstase-salutări tuturor!
Nici o problemă, haideți să facem Chișinăul să fie mai bun pentru toată lumea. Dacă e să vă inspirați de la noi, noi suntem gata. Avem foarte multă experiență în acest sens. Eu cred că programul nostru electoral este unul foarte simplu, foarte accesibil, cu indicatori foarte clari, în mare măsură și cu termeni. Pînă la momentul de față nu sunt responsabili, pentru că atunci cînd vom prelua primăria, vom nominaliza și responsabilii de aceste acțiuni.
8. Să respingă promisiunile care sunt realizabile numai în cazul în care candidatul va fi ales în calitate de primar.
Nu prea am înțeles care este mesajul aiciea, dar, pînă la urmă cred că este acceptabil. Dumneavoastră ați înțeles?
9. Să respingă promisiunea în care sunt realizate numai în cazul în care candidatul va fi ales în calitate de primar.
În fine, dacă nu sunt realizabile, probabil că va fi mai complicat să le realizăm, dar noi ne orientăm să realizăm pe deplin programul nostru electoral, noi știm pe ce am pus acolo și chiar în pofida eventualelor posibilități de blocaje cu unele direcții, noi, în schimb, o să facem așa ca toate lucrurile să se întîmple.
10. Să nu utilizeze metodele de PR negru.
Nu le vom utiliza. Eu am încercat să fiu foarte deschis, repet, în această campanie sînt absolut sincer cu toată lumea. Nu am atentat la persoana cuiva și nu o voi face în continuare. Deci, am zis că toți candidații sunt egali în acest sens. Probabil doar corectitudine reciprocă în această privință.
11. Să nu utilizeze limbaj ofensator în emisiunile televizate.
Parcă nu utilizăm. Sper să păstrăm acest calm și buna dispoziție și corectitudinea, în raport cu candidații și repet, invit și ceilalți candidați să o facă.
12. Să nu utilizeze metodele de mituire directă sau indirectă a alegătorilor.
Parcă noi nu le utilizăm în această privință.
13. Să refuze publicitatea ascunsă, inclusiv cu utilizarea resurselor admninistrative.
Resursă admninistrativă nu prea avem. De asta și cred că nu se referă la mine, cel puțin acest caz.
14. Să nu utilizeze surse financiare de proveniență dubioase, pentru a tipări materialele pre-electorale.
Toate rapoartele sunt prezentate acolo unde trebuie să fie prezentate conform destinației. Toate datele de ieșire sunt pe aceste materiale informaționale, astea le știți.
15. Să participe la monitorizarea corectitudinii în procesul electoral.
Noi sîntem primii interesați să participăm la monitorizarea procesului electoral. Vom avea membri de comisie, observatori, absolut la fiecare secție de votare. Paralel, departamentul nostru juridic examinează tot ce se întîmplă la momentul de față în campania electorală. Depunem sesizări, dacă considerăm că există încălcări a legislației și așa o vom face și în continuare. Sper să avem alegeri cu adevărat corecte și libere, să nu avem în casa lui Ghimpu cîte vreo 700 înscriși eventual, sau în altă parte, într-un garaj. Am avut cazuri de acest gen. Invit toți candidații să fie corecți în această privință.
16. Să continue să lucreze sistematic asupra problemelor orașului, chiar și în caz de înfrîngere la alegeri.
Evident, noi nu ne propunem să pierdem aceste alegeri, dar repet, noi am muncit și muncim chiar și în prezent, asupra diferitor proiecte de decizii, strategii locale. Am zis că și dezbaterile publice pe anumite subiecte se desfășoară în pofida faptului că există campania electotală. Deci, noi nu ne-am oprit și nu ne oprim, în continuarevom munci în această privință.
Deci, astea ar fi revendicările privind ” Codul de comportament corect al candidaților în timpul alegerilor la funcția de primar al municipiului Chișinău 2018 ”.
Iată, îl semnez în fața dumneavoastră. Și în limba rusă tot.
Iată, sunt ambele semnate.

Deci, dacă eventual, ceva din ceea ce s-a menționat aici, că noi suntem un partid foarte mare, nu putem să urmărim chiar pe fiecare. Dacă există ceva, eu sunt accesibil pe rețelele de socializare. Mulți au telefonul meu mobil personal. Rog să fiu atenționat și vom încerca să intervenim pentru eventual a repara unele lucruri, dacă ele se vor întîmpla.
Am zis, sîntem un partid foarte mare, avem foarte mulți activiști. Nu e vorba de sute, e vorba de mii de oameni. Evident, poate să existe și o scăpare în această privință, dar rog sa fiu atenționat personal și voi lua atitudine în această direcție. Exact, mă telefonați, sau îmi scrieți pe pagina de facebook, orice altă posibilitate, e-mail, care este plasat, sau pe pagina mea personală.
Asta am vrut să vă spun. Deci, am semnat aceste documente. Din cîte înțeleg, la această etapă sînt primul care le semnez. Eu invit absolut toți candidații, toți cei înscriși în cursa electorală, să semneze și ei la rîndul lor aceste documente. Vrem să fim mai deschiși, mai transparenți, mai corecți în toate privințele, atît unul față de altul, cît și în raport cu cetățenii, locuitorii municipiului Chișinău.
Asta am vrut să vă spun pentru moment.
Dacă sunt întrebări, vă răspund la ele.

Jurnalist: Ați spus că Andrei Năstase s-a inspirat din programul dumneavoastră?

Ion Ceban, candidatul PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Dar toată lumea s-a inspirat, așa că Andrei tot.

Jurnalist: La ce vă referiți, puteți să ne spuneți?

Ion Ceban, candidatul PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Sînt foarte multe. Dacă le comparați, cam 60 la sută au fost scoase din programul nostru, din foaia volantă pe care am văzut-o. Pentru că noi am detailizat lucrurile, iar în cealaltă parte nu am văzut detailizare pe subiecte cu toate componentele. O fi, nu e problemă. Dacă-i lipsește inspirația sau experiența, noi nu avem o problemă. Ajungem în dezbateri, le discutăm toate aceste lucruri, începînd de la costuri și finalizînd cu strategiile exacte, cum ar trebui să fie implementate.

Jurnalist: Credeți că vă ajunge 1 an ca să îndepliniți toate punctele din acordul memorandumului?

Ion Ceban, candidatul PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Da, absolut, îmi ajung chiar 3 saptămîni de zile, ca fie foarte clar.

Jurnalist: Ca să realizați toate punctele?

Ion Ceban, candidatul PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Cu excepția (în rusă), asta e singura care nu poate fi realizată în decurs de 1 lună, pentru că acolo există un proces, chiar dezbatem acum cu foarte mulți experți. Ei zic că și 1 an ar putea să fie insuficient, dar am zis, ne orientăm pe ajutorul din exterior și pe cei intern, începînd cu urbaniștii, arhitecții, mulții alții. Ăsta este singurul punct, care n-ar putea să fie din toată treaba asta implementat în decursul unei singure luni, dar va fi ințiat, exact ca și auditul. Auditul ar avea nevoie de 3-6 luni de zile, restul, restricțiile: leger, din prima zi, dacă vreți a doua zi.
Interacțiune deschisă cu societatea civilă: am zis, absolut nici o problemă.
Organizarea direcției, am spus, dacă nu putem reorganiza propriu zis organigrama primăriei, atunci o includem cele existente, ca și competență, vom extinde instrucțiunile funcționale.
Întîlniri deschise-am zis, o dată pe lună, cel puțin.
Regulamentul clar privind consultările publice. El, apropo, procesul a fost inițiat și nu văd o problemă.
Concursurile de angajare. Repet: nici o funcție nu va fi de conducere în baza unor numiri pe criterii politice. Toate funcțiile de conducere le vom expune concursurilor publice, așa ca oamenii să vină, cei care adevărat au nevoie de respect față de competențele profesionale și noi avem nevoie de astfel de oameni.
Implementarea bugetului electronic, da? Am zis, e o prioritate pentru noi. În general, tot ce ține de digitalizarea proceselor, pentru că eu cred că și minimizarea corupției care este una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă primăria, achiziții publice electronice, documentul electronic, ședințele online, propriu zis ghișeul unic electronic. Toate aceste lucruri pot fi începute. Unele deja funcționează. Vam zis, cu excepția la cele care durează în timp. Nu văd nici o problemă să le implementăm în prima lună.

Jurnalist: Ce se va întîmpla în cazul în care veți încălca codul de conduită, spre exemplu în cadrul dezbaterilor electorale?

Ion Ceban, candidatul PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Haideți să facem în felul următor: Eu cred că aprecierea oricum o vor da concetățenii, cei care ne-au propus să semnăm acest lucru, dar eu sincer vă spun, că totul o să fie bine.

Jurnalist
: Domnule Ceban, ați spus că sînteți deschiși pentru dezbateri publice.

Ion Ceban, candidatul PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Da.

Jurnalist: Asta deși acum, asta astăzi spuneți, acum cîteva zile, într-o postare pe facebook, ați spus, citez: „ Că veți accepta doar dezbateri cu un candidat de dreapta, care este vizibil în sondajele sociologice ”. Ce va făcut atît de repede să vă schimbați...?

Ion Ceban, candidatul PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Haideți să facem în felul următor: aceste documente care au fost plasate în spațiul public, nu au existat la momentul în care a fost această invitație. Eu am zis că au fost unele lucruri motivate anterior. În ceea ce ține, am expus foarte clar, începînd cu ziua de mîine, voi participa la absolut toate dezbaterile, fie ele în online, sau la televizor. Exact ceea cu ce am început această conferință de presă, anume la acest compartiment, codul de comportament și voi participa, cu excepția celor care se dublează. Ori voi merge într-o parte, ori voi merge în altă parte, dacă se vor dubla ca și...

Jurnalist: Repet, ce va determinat să vă schimbați atît de repede?

Ion Ceban, candidatul PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Este o invitație făcută din partea organizațiilor societății civile și eu vreau să dau curs acestei invitații și vreau ca toată lumea să dea curs acestei invitații.
Altceva?
Vă spun o săptămînă reușită. Toate bune. Numai bine.

Jurnaliști: Mulțumim.