Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

D U P Ă P A U Z Ă
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Vom audia raportul Comisiei privind organizarea alegerii Șefului Statului la
capitolul „Rezultatele exercițiului de vot”.
19
Domnule Deliu,
Vă invit la tribuna centrală.
Domnul Tudor Deliu:
Stimați deputați, onorată asistență,
Voi da citire procesului-verbal numărul 6 de totalizare a rezultatelor votării
pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 16 decembrie 2011.
În temeiul articolului 8 din Legea nr. 1234 din 22 septembrie 2000 cu privire
la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova și în urma votării
efectuate în primul tur de scrutin al alegerilor pentru funcția de Președinte al
Republicii Moldova, Comisia specială de desfășurare a alegerilor pentru funcția de
Președinte al Republicii Moldova a stabilit următoarele:
Numărul total de buletine de vot elaborate de Comisia specială – 101.
Numărul total de deputați care au primit buletine de vot – 62.
Numărul total de buletine introduse în urnă – 62.
Numărul total de buletine declarate nevalabile – 1.
Numărul total de buletine neutilizate și anulate – 39.
Numărul total de voturi valabil exprimate pentru candidatul
Marian Lupu – 58.
În temeiul articolului 9 din Legea nr. 1234 din 22 septembrie 2000 cu privire
la procedura de alegere a Președintelui Republicii Moldova și în baza rezultatelor
obținute, Comisia specială constată că domnul Lupu Marian a întrunit 58 de voturi,
ce constituie mai puțin de 3/5 din totalul de voturi valabil exprimate.
Președintele comisiei. Semnătura.
Secretarul comisiei. Semnătura.
Membrii comisiei. Semnăturile.
Domnul Marian Lupu:
Da, vă mulțumesc.
Întrebări pentru președintele Comisiei? Nu sînt.
Domnule Deliu,
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
În condițiile acestui proces-verbal al Comisiei pentru organizarea alegerii
Șefului Statului, constatăm cu dumneavoastră că astăzi acest tur de scrutin este
considerat valabil, pe care motiv, potrivit și prevederilor Constituției, și normelor
regulamentare legislative, Parlamentul va trebui să decidă în timpul apropiat
stabilirea datei alegerilor repetate pentru alegerea Șefului Statului.
La acest subiect vom reveni în scurt timp.
Eu vreau să mulțumesc personal… Procesul-verbal, pe cîte înțeleg eu, nu se
votează. Se votează de către Parlament?
Noi n-am votat nici un proces-verbal al acestei Comisii. (Rumoare în sală.)
Bine. Stimați colegi,
Dacă aceasta-i situația, fiindcă văd că sînt două opinii: o opinie – că se
votează, altă opinie – că nu se votează, ca să… (Rumoare în sală.)
20
Da, Direcția juridică.
Microfonul nr.1.
Domnul Ion Creangă – șeful Direcției juridice a Secretariatului
Parlamentului:
Stimate domnule Președinte,
Stimați deputați,
Parlamentul trebuie să ia act de procesul-verbal al Comisiei.
Domnul Marian Lupu:
Simplu. În aceste condiții, Parlamentul a luat act de procesul-verbal al
comisiei.
Vreau să mulțumesc personal tuturor celor care mi-au acordat votul de
încredere în cadrul acestui scrutin și să facem de o manieră consolidată absolut
totul necesarul și posibilul pentru a realiza această sarcină în cadrul turului de
alegeri repetate care, repet încă o dată, potrivit legislației, trebuie să aibă lor într-un
termen nu mai tîrziu de 30 de zile din ziua de astăzi.
Cu aceasta, vreau să declar ședința specială a plenului Parlamentului închisă
și să vă readuc aminte, stimați colegi, că ședința ordinară a plenului Parlamentului
va avea loc luni, 19, dacă nu greșesc, da, luni 19 decembrie, la orele 10.00.
Vă mulțumesc și vă doresc o seară bună!
Ședința s-a încheiat la ora 17.40.
Stenograma a fost pregătită în
Direcția documentare parlamentară
a Secretariatului Parlamentului.