Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Ion Ceban, candidatul PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Bună ziua și bine vam găsit. E o nouă săptămînă, un nou început. Vă doresc ca această săptămînă să fie cît se poate de reușită.
Astăzi aș fi vrut să începem printr-o conferință de presă, așa cum am zis anterior, orientată spre diferite grupuri distincte și azi am fi vrut să vorbim despre medici, asistentele medicale și tot personalul care lucrează sau activează în instituțiile medicale.
Primul lucru pe care am vrut să vi-l comunic, este faptul că în aceste cîteva săptămîni am avut zeci de întrevederi cu mai multe colective medicale, personal medical din diferite instituții, atît cu caracter republican cît și cele municipale. Vreau să vă spun că, în mod categoric, condamn orice atac la adresa medicilor și, atît guvernarea la nivel central, cît și mediul jurnalistic, trebuie să înțelegem un singur lucru. Pe lîngă faptul că avem un deficit acut de cadre în acest sens, la momentul de față există și un exod foarte mare al medicilor peste hotare. Statul sau persoana fizică nemijlocit, investește foarte mult, începînd cu studiile, rezidențiatul, practica și pierdem specialiștii care pleacă pentru alte condiții de muncă. Atît din punct de vedere a atitudinii care este față de personalul medical, slab salarizări, cît și din urma acestor atacuri care îi fac să nu să se simtă confortabil pe marea majoritate a celor care activează.
Eu invit absolut toată lumea să încercăm să stopăm aceste lucruri. Evident că în ceea ce ține de salarizare, trebuie să intervină parlamentul, guvernul, dar, în urma acestor discuții vreau să detailizez acele lucruri pe care le considerăm importante și vreau să le mulțumesc pe această cale tuturor medicilor absolut, pentu ceea ce fac în fiecare zi.
Stimați jurnaliști, dragi locuitori ai muncipilui Chișinău! Calitatea serviciilor medicale, dar și condițiile în care activează medicii, sînt indicatori direcți ai calității vieții, în general, în orice țară și în orice oraș. De aceea, pentru mine și pentru echipa mea, acest domeniu va fi unul prioritar, cu atît mai mult că el are incidență directă asupra vieții tuturor categoriilor de locuitori ai capitalei. Sînt perfect conștient de faptul că în condițiile în care există un organ al Administrației publice centrale ce administrează acest domeniu, atribuțiile primăriei capitalei sînt, pe de o parte reduse, dar totuși consider că și în aceste condiții, se pot face multe lucruri pentru a îmbunătăți atît situația medicilor, cît și calitatea serviciilor medicale prestate în Chișinău.
O primă măsură pe care o vom întreprinde imediat după preluarea mandatatului de primar, va fi instituirea unei comisii în comun cu factorii decizionali din cadrul ministerului de profil, care să facă o amplă inventariere în toate instituțiile medicale din raza municipiului Chișinău.
Vreau să vă spun că acest demers a fost inclusiv discutat cu foarte mulți medici cu care m-am întîlnit și este ca și o necesitate. Avînd rezultatele acestei inventarieri, vom avea și o imagine clară ce trebuie și ce acțiune trebuie întreprinse în primul rînd, pentru a îmbunîtăți situația în mod imediat. Vom veni în detaliu cu un plan de acțiuni, pe lîngă cele planificate pe care le-am menționat în platforma noastră electorală, cu un grafic de lucru concret, în care se va prevedea clar ce unde și cînd vom face la nivel de intervenție.
Părerea mea, dar și a echipei pe care o reprezint, este că pînă acum în această direcție, s-a acționat fie orbește, fără a exista o viziune clară privind necesitățile reale ale instituțiilor medicale din capitală, fie cu rea voință, sau pornind de la interese camuflate. Noi ne propunem să asigurăm o transparență maximă a acestui proces, astfel încît fiecare cetățean, să cunoască despre necesitățile reale ale fiecărei instituții medicale și să poată urmări cîți bani, ce utilaj, ce mobilier, cînd și cui i s-a dat.
Vom identifica banii necesari din bugetul capitalei, în primul rînd ca urmare a luptei reale cu corupția, pe care o vom da, iar în al doilea rînd, ca urmare a eficientizării și administrării mult mai bune a mijloacelor existente deja și predestinate domeniului respectiv.
Stimați jurnaliști, nu este un secret că una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă medicii, este lipsa spațiului locativ. În calitate de primar, mă angajez să demarez acțiunile de rigoare, pentru a întoarce în proprietatea municipiului, terenurile înstrăinate fraudulos, iar unele din aceste terenuri, pot fi ulterior utilizate pentru construcția locuințelor sociale pentru medici.
Vom merge pe viarianta parteneriatelor public-private, fiind coștienți că posibilitățile financiare ale primăriei sînt destul de reduse, însă aceste parteneriate se vor realiza în condiții de maximă transparență, începînd de la selectarea partenerului și finalizînd cu etapa finală a proiectului și înmînarea cheilor de la locuințele beneficiarilor, adică medicilor.
Această problemă poate fi soluționată, trebuie doar să vrei și să știi cum să acționezi. Noi știm și vrem, de aceea, suntem siguri că vom reuși în realizarea acestui viitor program municipal. Eu vreau să spun că pe viitor, sînt absolut, așa cum am fost și anterior, categoric împotriva comasării, înstrăinării terenurilor, comasării instituțiilor medicale, lichidării instituțiilor medicale din capitală. Or, acest lucru, a fost și este pe tapetul unor funcționari.
Nu, avem nevoie de instituțiile sociale capabile să facă față și nici un argument nu mă face astăzi să fiu de părerea că o instituție medicală, o școală, o grădiniță poate să fie închisă.
   Vreau să vă spun că pe data de 7 februarie 2018 și vreau să arăt aici decizia Consiliului municipal Chișinău a fost aprobată „Decizia cu privire la alocarea în valoare de 10 milioane lei pentru locuințele sociale a acestor sume de bani”.
Vreau să vă spun că din informația pe care o am la momentul de față, administrația, inclusiv primarul interimar care a fost ilegal în acea etapă, a decis să distruibuie banii altfel. Noi vom verifica aceste subiecte suplimentar, dar eu vreau să știți cu toții că fiecare achiziție, fiecare tranzacție în acest sens, fiecare alocare în acest sens, trebuie să fie transparentă pe de o parte, pe de altă parte, trebuie să vizăm în mod cert, acele categorii de cetățeni care cu adevărat trebuie să beneficieze de spațiu locativ. Și aici, în primul rînd, vreau să pun accent pe medici și pedagogi. Nu pe secretarele primarului, primarului interimar sau nu știu cui, așa cum s-a întîmplat pînă la momentul de față.

Onorată asistență! O altă mare problemă, este salarizarea sub nivelul cuvenit al medicilor. E o problemă mult prea complicată, iar soluționarea ei necesită un efort comun al Admninistrației centrale și locale. Totuși, analizînd situația, am ajuns la concluzia că și aici putem veni cu o contribuție substanțială. Astfel, în calitate de primar general, voi veni cu inițiativa instituirii unui fond special, destinat medicilor, care va fi parte a bugetului capitalei. Acest fond va fi admninistrat de un consiliu din care va face parte atît reprezentanți ai municipalității, cît și ai medicilor. Anume acest consiliu, va decide modalitatea concretă a utilizării mijloacelor din fondul respectiv, astfel încît impactul benefic să fie resimțit de fiecare medic.
De asemenea, voi veni cu inițiativa instituirii unui consiliu consultativ al medicilor pe lîngă primarul general al municipiului Chișinău. Acest consiliu se va întruni periodic și va lua în dezbateri cele mai grave probleme cu care se confruntă sistemul medical.
Apropo, în premieră, în acest an am dat posibilitatea instituțiilor medicale să facă acele achiziții publice ca să nu fie tărăgănare la nesfărșit, pe de o parte și să nu existe această centralizare, am dat posibilitate instituțiilor medicale să facă achizițiile publice de sinestătător și acest lucru este foarte important.
Împreună vom identifica soluții și vom întreprinde acțiunile ce se vor impune pentru a soluționa problemele depistate și sînt sigur că vom reuși. Or, astăzi, mai multe probleme nu se soluționează pentru că despre ele nu se cunoaște în detalii și pentru că nu există o minimă comunicare între reprezentanții breslei și factorii decizionali. Eu nu vreau să mă refer la cetățeanul care a fost pînă acuma în funcție și mai este, din cîte înțeleg eu. Iată cît dezastru a adus în sistemul medical municipal, cred că trebuie să avem concursuri publice foarte transparente, iar funcțiile să fie ocupate de oameni profesioniști, exact ca și în celelate domenii, anume acest lucru ne propunem și considerăm că așa este corect. Eu vreau să vă zic că dacă astăzi municipalitatea, deopotrivă cu parlamentul și guvernul nu se gîndește și nu se va gîndi foarte concret la salarizarea, creșterea salariilor pentru medici, mîine putem să rămînem fără foarte mulți medici în țară și acest lucru trebuie să trezească atenția absolut a tuturor factorilor de decizie, pentru că oamenii pleacă pentru posturile de oportunitate în alte părți, începînd cu Uniunea Europeană, dar și în spațiul CSI, în Federația Rusă, sînt cu totul diferite de ceea ce avem la momentul de față în Republica Moldova. Oamenii primesc salarii mult mai mari, oamenii au garanții sociale mult mai mari și trebuie să intervenim. Dacă vreți, poziția mea, atît în cazul pedagogului cît și în cazul medicului, am expus în repetate rînduri - acest statut trebuie să fie echivalat cu statutul funcționarului public, cu toate garanțiile sociale care reiese din acest condiții.
Mai mult decît atît, vreau să vă spun că în această privință am lucrat intens și cred că anume așa ar trebui să fie și trebuie să revenim. Bine, pînă la urmă e un subiect mai mult legat de parlament, dar pentru că ne concentrăm pe această conferință de presă pe domeniu, vreau ca toată lumea să știe că avem nevoie de intervenție în regim urgent în ceea ce ține de salarizare. Bani pot fi găsiți și trebuie să fie găsiți, iar aceste categorii trebuie susținute și nici într-un caz să nu admitem acel exod sau să încercăm să-l stopăm, pentru că de altfel, vom rămîne că nu va avea cine să ne lecuiască, începînd cu copiii și finalizînd cu cei bătrîni.
Stimați jurnaliști! În nod deosebit, vreau să menționez că în sfera preocupărilor mele prioritare în calitate de primar va fi și situația tinerilor medicilor, a studenților care-ți fac studiile la instituțiile de profil. Astfel, celor mai dotați studenți, celor care vor înregistra performanțe deosebite în procesul de studiu, le vor fi oferite burse din partea primăriei. Vreau să vă spun că în pofida faptului că astăzi și așa contractele sînt enorm de mari la instituțiile medicale, eu, în general, cred că și așa cum am propus în anul 2008 și a fost posibil să facem ca medicina generală să fie trecută în exclusivitate la buget și rămînea doar Facultatea de Farmacologie și Stomatologie la contract, noi trebuie să revenim treptat la acest lucru, iar în această perioadă de tranziție, trebuie să asigurăm, cel puțin pe cei mai buni studenți, cu un suport care să vină din partea municipalității, sau a statuilui, pentru a achita aceste studii.
De asemenea, vom identifica posibilități pentru a contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai în cămine, dar și a condițiilor de studii. Nu în ultimul rînd, vreau să menționez că voi veni cu un demers oficial către legislativ și executiv, ca tinerii specialiști din medicină să fie scutiți de orice impozite și taxe în primii 3 ani de muncă. Aceasta le va da posibilitatea să stea mai bine pe picioare și va fi totodată un stimulent în plus pentru ei ca să rămînă să muncească în siste, dar să nu prefere alte locuri de muncă sau în genere, să plece din țară.
Eu vreau să vă spun că din acel scandal cu floricelele de 2 milioane de lei, de exemplu, o alternativă pe care o vedem și deja am pregătit proiectul de decizii și am găsit soluția cum să oferim acest lucru, imediat după ce preluăm funcția de primar, un 1.200.000 de lei ne-ar fi suficient ca să oferim tuturor medicilor de familie și asistentelor medicale, un abonamnet gratuit pentru 1 de zile în transportul public, astfel ca ei să-și poată realiza, conform instrucțiunilor funcționale, acele obligațiuni pe care le au transcrise în aceste instrucțiuni funcționale. Deci, să meargă la oameni, așa cum este prevăzut. Cred că e o mai bună utilizarea a astfel de sume decît florile care sînt ofilite.
Onorată asistență! Aceste sînt doar cîteva din propunerile noastre pentru a îmbunătăți situația din domeniul medical. Programul pe care îl avem în acest sens și pe care intenționăm să-l punem în aplicare în cel mai scurt timp, este mult mai complex, dar concluzia generală ce se impune este că acționînd în vederea îmbunătățirii situației medicilor și a situației în instrucțiunile medicale, noi obținem un efect major, condiții mai bune pentru cetățeni, pentru pacienți, un acces mult mai larg la servicii de calitate de care trebuie să beneficieze oamenii și acest lucru este cel mai important.
Eu vă mulțumesc pentru atenție și, pe această cale, vreau încă o dată să mulțumesc tuturor celor care lucrează în sistemul de sănătate din țară, dar și din municipalitate și să le spun și eu la rîndul lor, multă sănătate, pentru că nu doar ei ne doresc sănătatea, chiar și pun în aplicare zi de zi acest lucru, au grijă de sănătatea noastră.
Întrebări, dacă sînt!

Jurnalist: (Indescifrabil)

Ion Ceban, candidatul PSRM la funcția de Primar al municipiului Chișinău: Da, eu cred că noi trebuie să înțelegem cu toții că acest lucru se întîmplă oricum și în ceea ce ține de România și în ceea ce ține de alte state din Uniunea Europeană, am zis și din Federația Rusă, pentru că vedem statisticile care sînt. Noi trebuie să ne preocupăm de aceea ca medicii noștri să rămînă să lucreze aici, să se simtă confortabil aici, acasă la ei, începînd cu salarizarea și finalizînd cu atitudinea. Începînd cu condițiile în care lucrează și finalizînd cu aparatajul, echipamentele care sînt necesare pentru tot felul de intervenții, dioagnostic etc.
Eu pledez pentru aceea ca să facem tot posibilul ca aici, acasă, să-i ținem pe cei care ne fac viața mai sănătoasă, să zicem așa.
Alte întrebări? Nu sînt?
Vă spun o zi bună și o săptămînă cît mai reușită să aveți. Numai bine!

Jurnaliști: Mulțumim!