Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

1
DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a III-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2011
Ședința din ziua de 27 decembrie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi şi aprobarea ei.
3. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2582
din 24 noiembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova.
4. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2688
din 7 decembrie 2011 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia privind
statutul apatrizilor. Planul „Republica Moldova – Uniunea Europeană”,
liberalizarea regimului de vize.
5. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2558
din 22 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte – art.33;
Legea cu privire la taxele consulare – art.4). Planul „Republica Moldova –
Uniunea Europeană”, liberalizarea regimului de vize.
6. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2097
din 26 septembrie 2011 privind modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei – art.17, 18; Legea privind
Codul de conduită a funcţionarului public – art.121, 13; ş.a.). Planul „Republica
Moldova – Uniunea Europeană”, liberalizarea regimului de vize.
7. Dezbaterea şi adoptarea în lectură a doua a proiectului de Lege nr.2534
din 18 noiembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.125-XVI din
11 mai 2007 privind cultele religioase şi părţile lor componente (art.1, 2, 3, ş.a.).
Planul „Republica Moldova – Uniunea Europeană”, liberalizarea regimului de
vize.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2728 din 12 decembrie 2011 pentru ratificarea
Memorandumului de înțelegere dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană
privind asocierea Republicii Moldova la al şaptelea Program-cadru al Comunităţii
Europene pentru cercetare, dezvoltare tehnologică şi activităţi demonstrative
(2007 – 2013).
9. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1602
din 12 iulie 2011 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.
10. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2707
din 8 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea alineatului (2) al
2
articolului 4 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru
incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.
11. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 2734
din 12 decembrie 2011 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.
12. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2836 din
23 decembrie 2011 cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2012.
13. Dezbaterea şi adoptarea în lectura a treia a proiectului Legii bugetului de
stat pe anul 2012. Proiectul nr.2595 din 28 noiembrie 2011.
14. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1865
din 22 august 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi – art.10; Legea taxei de stat – art.6;
Legea cu privire la bani – art.2, 3, 6; ş.a.). Acordul de comerţ liber „Republica
Moldova – Uniunea Europeană”, ZLSAC.
15. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2544
din 18 noiembrie 2011 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică.
16. Ora interpelărilor.
17. Răspunsul domnului Marian Pocaznoi, președintele Consiliului
Coordonator al Audiovizualului, la întrebarea domnului deputat Alexandr Petkov.
18. Răspunsul domnului Iurie Leancă, ministrul afacerilor externe și
integrării europene, la interpelarea domnului deputat Sergiu Stati.
19. Întrebări.
Ședința începe la ora 9.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
P
...