Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Alocuțiunea Președintelui României, domnul Klaus Iohannis, susținută în cadrul seminarului „Abordarea celui de-al treilea obiectiv de dezvoltare durabilă: asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării pentru toți la toate vârstele - dialog asupra politicilor

„Stimată doamnă Director Regional al Organizației Mondiale a Sănătății,
Doamnă ministru,
Stimați invitați,
Doamnelor și domnilor,

În septembrie 2015, la Summitul Națiunilor Unite, mi-am luat angajamentul de a contribui la implementarea Agendei 2030 și a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, prin revizuirea Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă.

Aceasta trebuie să pună accentul pe susținerea incluziunii persoanelor cu dizabilități, a tinerilor și a femeilor în politicile de dezvoltare, prin cooperare intersectorială la nivel național și prin cooperare cu statele membre în vederea schimbului de bune practici.

În iulie 2016 am creat la Palatul Cotroceni cadrul de dialog și dezbatere asupra politicilor de sănătate și mediu din România, pornind de la premisa că sănătatea individului și cea a ecosistemului nu trebuie separate.

Poluarea aerului, serviciile necorespunzătoare de apă și canalizare, schimbările climatice sunt exemple de factori de mediu care pot provoca îmbolnăvire.

Este, așadar, nevoie de o abordare integrată și multidisciplinară, de armonizare a eforturilor, de angajamentul comun al regiunilor, al tinerilor și al publicului larg, în vederea prevenirii și reducerii bolilor sau a deceselor cauzate de factori de mediu.

Cred cu tărie în continuitate și perseverență, ca atribute ale succesului unui demers de o asemenea anvergură.

Iată-ne astăzi, așadar, reuniți în jurul aceluiași obiectiv, acela de a promova dialogul privind mediul, sănătatea și sustenabilitatea, alături de Organizația Mondială a Sănătății și de toți actorii relevanți.

Nu întâmplător, obiectivul dedicat Sănătății este obiectivul cu numărul 3 de dezvoltare durabilă, fiind poziționat după cele care vizează eradicarea sărăciei și a foametei. Mai mult, și celelalte obiective din Agenda 2030 au legătură, direct sau indirect, cu domeniul sănătății.

Așa cum am afirmat de fiecare dată, sănătatea este generatoare de bunăstare și prosperitate, iar sănătatea și dezvoltarea durabilă nu pot fi disociate.

Trăim într-o lume globalizată, dominată de schimburi comerciale internaționale, de turism accentuat, de circulație a bunurilor și a persoanelor, de migrație, ceea ce favorizează atât răspândirea unor epidemii, cât și o intensificare a preocupării și a cooperării interstatale pentru combaterea ori prevenirea focarelor.

Fiecare stat reprezintă o verigă în acest parteneriat global pentru dezvoltarea durabilă. Fiecare an reprezintă o etapă, cu un obiectiv secundar, a cărui atingere ne duce, pas cu pas, mai aproape de obiectivul vizat pentru anul 2030.

Unele state au reușit deja să îndeplinească o parte dintre țintele prevăzute în Agenda 2030, altele încă depun eforturi considerabile în acest sens.

Pentru a veni în sprijinul atingerii țintelor asumate, tema aleasă pentru campania dedicată Zilei Mondiale a Sănătății pentru anii 2018 și 2019 o reprezintă acoperirea universală cu servicii de sănătate.

Țara noastră se confruntă în continuare cu provocări precum tuberculoza, hepatitele, rata de acoperire vaccinală, accesul inegal la serviciile de sănătate, domenii în care trebuie să avem politici clare, implementare și monitorizare.

Să nu uităm că amenințările la adresa sănătății publice sunt tot mai multe și, dincolo de a rezolva problemele cu care ne confruntăm deja, trebuie să avem capacitatea de a anticipa și de a fi pregătiți pentru a face față noilor provocări, în vederea asigurării unei vieți sănătoase și, implicit, a bunăstării pentru toți cetățenii, indiferent de vârstă.

Tocmai de aceea, este atât de important ca sănătatea să fie o prioritate pentru orice guvernare.

Vă mulțumesc și vă doresc succes la dezbateri!”