Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2012
Ședința din ziua de 16 februarie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Declararea deschiderii sesiunii de primăvară. (Intonarea Imnului de Stat
al Republicii Moldova şi onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova).
3. Dezbateri asupra ordinii de zi şi aprobarea ei.
4. Alocuţiunea domnului deputat Valeriu Streleț – preşedintele Fracţiunii
parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova.
5. Alocuţiunea domnului deputat Dumitru Diacov – preşedintele Fracţiunii
parlamentare a Partidului Democrat din Moldova.
6. Alocuţiunea doamnei deputat Corina Fusu – vicepreşedinte al Fracţiunii
parlamentare a Partidului Liberal.
7. Alocuţiunea domnului deputat Igor Dodon.
8. Alocuţiunea domnului deputat Mihai Godea.
9. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2765 din 14 decembrie
2011 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de
reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011 – 2016. Prioritate legislativă a
Guvernului Republicii Moldova.
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2388 din 31 octombrie 2011 pentru completarea Legii
nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut
de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (art.7, 9, 22).
11. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.303 din 14 februarie
2012 privind numirea în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție.
12. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.304 din 14 februarie
2012 privind numirea în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție.
13. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.312 din 15 februarie
2012 pentru modificarea art.2 din Hotărîrea Parlamentului nr.204 din 20 octombrie
2011 privind constituirea unei comisii de anchetă a Parlamentului în legătură cu
vînzarea armamentului din dotarea Forțelor Armate.
14. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului Legii
insolvabilităţii. Proiectul nr.2576 din 23 noiembrie 2011. Prioritate legislativă a
Guvernului Republicii Moldova.
2
15. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.43 din 10 ianuarie 2012 privind importul unor autovehicule.
16. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 2714 din
9 decembrie 2011 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate.
Comasarea proiectului nr.2714, ca proiect de bază, cu proiectul nr.1487, ca proiect
de alternativă.
17. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 1487
din 28 iunie 2011 privind prevenirea şi combaterea crimei organizate. Planul
„Republica Moldova – Uniunea Europeană”, liberalizarea regimului de vize.
Prioritate legislativă a Guvernului Republicii Moldova.
18. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.112 din
17 ianuarie 2012 pentru modificarea unor acte legislative (Legea asigurării cu
pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de comandă și din trupele
organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23.06.93; Legea nr.45-XIII din
12.04.94 privind activitatea operativă de investigații – art.11; ș.a.).
19. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.328 din 16 februarie 2012 privind
stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova. Transferarea adoptării
proiectului de Hotărîre nr.328 pentru o ședință ulterioară.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful D
...