Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MARTIE 2012
Ședința din ziua de 1 martie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 1835
din 12 august 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la tutun şi articolele din tutun – art.15; Legea cu privire la fabricarea şi
circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice – art.30; Codul
contravenţional al Republicii Moldova – art.91.)
4. Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.1922
din 5 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Codul civil – art.720; Legea privind protecţia consumatorilor – art.4; Codul de
procedură civilă al Republicii Moldova – art.245; Codul contravenţional al
Republicii Moldova – art.32, 344).
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2619 din 29 noiembrie 2011 privind modificarea anexei la
Legea nr. 668-XIII din 23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităţilor ale
căror terenuri destinate agriculturii rămîn în proprietatea statului.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.128
din 20 ianuarie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și
Republica Austria în domeniul securității sociale.
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1672
din 19 iulie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
despre statutul deputatului în Parlament – art.16; Legea pentru adoptarea
Regulamentului Parlamentului – art.129, 131; Legea cu privire la sistemul de
salarizare în sectorul bugetar – art.6).
8. Prezentarea raportului comisiei de profil asupra proiectului de Lege
nr.594 din 5 martie 2010 privind modificarea şi completarea anexei nr.6 la Legea
bugetului de stat pe anul 2010. Respingerea proiectului de Lege nr.594.
9. Prezentarea raportului comisiei de profil asupra proiectului de Lege
nr.1927 din 28 iunie 2010 cu privire la principiile, modul de organizare şi
desfăşurare a controlului de stat. Respingerea proiectului de Lege nr.1927.
10. Prezentarea raportului comisiei de profil asupra proiectului de Lege
nr.3776 din 30 noiembrie 2001 pentru modificarea Legii instituţiilor financiare
(art.38). Respingerea proiectului de Lege nr.3776.
2
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.264 din 8 februarie 2012 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative (Legea pentru punerea în aplicare a titlurilor I și II ale
Codului fiscal – art.24; Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012
– anexa nr.3).
12. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.76 din 12 ianuarie 2012 pentru completarea Codului de
executare al Republicii Moldova nr.443-XV din 24 decembrie 2004 (art.1751).
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2810
din 19 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la comerţul interior – art.2, 3, 5 ş.a.; Codul contravenţional –
art.273). Prioritate legislativă a Guvernului Republicii Moldova.
14. Prezentarea raportului comisiei de profil asupra proiectului de Lege
nr.2053 din 7 iulie 2010 pentru completarea articolelor 52 şi 271 din Codul de
procedură penală al Republicii Moldova. Respingerea proiectului de Lege nr.2053.
15. Prezentarea raportului comisiei de profil asupra proiectului de Lege
nr.2123 din 15 iulie 2010 cu privire la dispozitivele medicale. Respingerea
proiectului de Lege nr.2123.
16. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2455
din 7 noiembrie 2011 pentru modificarea Codului contravenţional al Republicii
Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art. 364, 400).
17. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului
...