Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MARTIE 2012
Ședința din ziua de 7 martie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.480 din 6 martie 2012
privind alegerea și revocarea unor membri în comisii permanente ale
Parlamentului.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2802 din 16 decembrie 2011 pentru modificarea şi
completarea Legii nr.440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele şi fîşiile de
protecţie a apelor rîurilor şi bazinelor de apă (art.2, 13).
5. Aprobarea în primă lectură a proiectului Legii concurenţei. Proiectul
nr.2470 din 9 noiembrie 2011. (Dezbaterile asupra acestui proiect au avut loc la
ședința din 6 martie 2012.)
6. Prezentarea raportului comisiei de profil asupra proiectului de Lege
nr.1564 din 6 mai 2004 privind modificarea şi completarea Legii nr.64-XII din
31 mai 1990 cu privire la Guvern, publicată în Veştile nr.8/191, 1990. Respingerea
proiectului de Lege nr. 1564.
7. Prezentarea raportului comisiei de profil asupra proiectului de Lege
nr.2959 din 16 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte
legislative (Legea privind administraţia publică locală – art.24; Legea privind
statutul alesului local – art.8). Respingerea proiectului de Lege nr. 2959.
8. Revotarea Legii nr.259 din 19 decembrie 2011 pentru modificarea şi
completarea unor acte legislative (referitor la proiectul de Lege nr.1505 din
30 iunie 2011 care a fost adoptat în lectura a doua la ședința în plen din
19 decembrie 2011).
9. Prezentarea raportului comisiei de profil asupra proiectului de Lege
nr.1126 din 20 aprilie 2010 pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu
privire la Curtea Constituţională – art.4, 6, 7 ş.a.; Codul jurisdicţiei
constituţionale – art.4, 5, 6 ş.a.).
10. Prezentarea raportului comisiei de profil asupra proiectului de Lege
nr.2017 din 17 decembrie 2009 privind completarea Codului de procedură penală
al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003.
2
11. Prezentarea raportului asupra proiectului de Hotărîre nr.1401 din
27 octombrie 2009 pentru modificarea anexei nr. 5 la Hotărîrea Parlamentului
nr.22-XV din 29 martie 2001 cu privire la structura Aparatului Parlamentului, la
statul de funcţii al Aparatului şi al Parlamentului şi la asigurarea materială a
personalului Aparatului şi a deputaţilor în Parlament. Respingerea proiectului de
Hotărîre nr. 1401.
12. Prezentarea raportului asupra proiectului de Lege nr.368 din 6 martie
2009 pentru modificarea şi completarea Legii privind protecţia mediului
înconjurător nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 (art.26, 28/1). Respingerea proiectului
de Lege nr. 368.
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1545
din 6 iulie 2011 privind modificarea Codului audiovizualului al Republicii
Moldova nr.260-XVI din 27 iulie 2006 (art.37, 38, 40).
14. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr. 328 din 16 februarie
2012 privind stabilirea datei alegerii Președintelui Republicii Moldova.
15. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.329 din 16 februarie
2012 privind Comisia specială de desfășurare a alegerilor pentru funcția de
Președinte al Republicii Moldova.
Ședința începe la ora 09.21.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața.
Rog să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, s-au înregistrat 53 de deputați. Nu s-au înregistrat
deputații Fracțiunii Partidului Comuniștilor. De asemenea, nu s-au înregistrat
deputații: Palihovici Li
...