Oferă ajutor refugiaților din Ucraina. Click pe Dopomoha.Md pentru participare.

Alocuțiunea susținută de Președintele României, Klaus Iohannis, cu prilejul vizitei la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu

Domnule Prim-ministru,
Stimată doamnă ministru,
Domnule ministru al apărării,
Excelențe,
Dragi militari,
Această vizită are loc în clipe grele și dureroase. În urmă cu patru zile, la 2 martie, aviația noastră a fost greu încercată și a pierdut opt militari în două accidente tragice. Transmit, și cu acest prilej, condoleanțe familiilor celor decedați, alături de profundul meu respect pentru întreaga lor activitate profesională.

Prime-minister,
Madame minister,
Minister of defence,
Your Excellencies,
Dear soldiers,
We begin this day in sorrow. Four days ago, on the 2nd of March, our Air Force was roughly tested and lost eight officers in two tragic accidents. I extend my condolences to the families of those who have lost their lives, along with my deepest respect for their entire professional career.
Vă invit să păstrăm un moment de reculegere în memoria celor căzuți la datorie.
Please join me in a moment of silence in the memory of those who lost their lives in the line of duty. 

Doamnelor și domnilor,
Ladies and gentlemen,
Mulțumesc Aliaților noștri pentru că sunteți aici! Poporul român vă este recunoscător! Numai împreună putem asigura securitatea euroatlantică și pacea cetățenilor noștri. Bine ați venit în România!
I am thankful to our Allies for this contribution! The Romanian people is also very grateful. Only by being united, will we be able to ensure Euro-Atlantic security and peace for the citizens of our countries.
Welcome to Romania!
Je remercie à nos Alliés pour cette contribution! Le peuple roumain est également très reconnaissant. Ce n'est qu'en étant unis que nous puissions assurer la sécurité euro-atlantique et la paix des citoyens de nos pays.
Bienvenue en Roumanie!
Ich danke unseren Verbündeten für diesen Beitrag! Das rumänische Volk ist ihnen genauso dankbar! Nur zusammen können wir die euro-atlantische Sicherheit und den Frieden unserer Mitbürger gewährleisten.
Willkommen in Rumänien!
Ringrazio i nostri alleati per questo contributo! Anche il popolo rumeno è molto grato. Solo uniti potremo garantire la sicurezza euro-atlantica e la pace dei nostri cittadini.
Benvenuti in Romania!

Doamnelor și domnilor,
Agresiunea militară declanșată de Federația Rusă împotriva Ucrainei afectează fundamental și în mod dramatic securitatea europeană, cea transatlantică și cea globală.
Ladies and gentlemen,
The Russian aggression launched by the Russian Federation against Ukraine affects fundamentally and dramatically the European, the Euro-Atlantic and the global security.
Comunitatea internațională a răspuns unitar și rapid. Au fost luate măsuri substanțiale, pe de o parte, pentru ajutorarea Ucrainei, greu încercate de această agresiune extrem de brutală, în care și-au pierdut viața și au fost răniți și foarte mulți civili. Pe de altă parte, au fost implementate o serie de pachete de sancțiuni foarte dure și extinse la adresa Rusiei și a Belarusului.
The response of the international community was unitary and swift. On the one hand, substantial measures were taken to help Ukraine, which is severely challenged by this extremely brutal aggression that caused the death and wounding of many civilians. On the other hand, a series of severe and extended sanctions were enforced on Russia and Belarus.
În contextul acestei crize, România s-a mobilizat în mod exemplar – și aici vorbesc atât de autorități, cât și de societatea civilă și mediul privat. Toată lumea a rezonat cu drama de la granițele noastre, am demonstrat compasiune și solidaritate. Am acționat și ne-am organizat, astfel încât să sprijinim afluxul mare de refugiați, să asigurăm protecție și condiții decente.
Facilităm în mod eficient tranzitul, oferim cazare, masă, asistență medicală. În plus, am trimis ajutoare umanitare Ucrainei.
During this crisis, Romania mobilized itself exemplarily – and I am referring to both the authorities and the civil society and the private sector. Everybody is touched by the tragedy at our borders and shows compassion and solidarity. We took action and we have organized to support the massive refugees’ inflow and to provide protection and decent living conditions.
We facilitate effectively the transit; we provide accommodation, meals and medical assistance. Moreover, we have sent humanitarian assistance to Ukraine.
Mai mult, am decis înființarea pe teritoriul țării noastre a unui hub logistic care să permită colectarea și transportul donațiilor din cadrul ajutorului umanitar internațional către Ucraina și cetățenii săi.
Moreover, we decided the establishment on our territory of a logistic hub to collect and transport donations of the international humanitarian assistance to Ukraine and its citizens.
În plan securitar, la nivelul NATO, s-au accelerat măsurile de pregătire a forțelor Aliate și se lucrează pentru consolidarea pe termen lung a posturii NATO pe Flancul Estic. Țara noastră va continua demersurile pentru consolidarea semnificativă a posturii de descurajare și apărare pe Flancul Estic, în special la Marea Neagră, prin dislocarea de forțe aliate și prin constituirea accelerată a Grupului de Luptă din România.
From the security perspective, NATO has accelerated measures to ensure the readiness of the Allied forces and is working on the long-term consolidation of NATO’s deterrence and defence posture on the Eastern Flank. Our country will continue the endeavor to significantly enhance the deterrence and defence posture on the Eastern Flank, especially at the Black Sea by the deployment of Allied forces and by the accelerated establishment of the Battle Group in Romania.
În afară de aceasta, România își va consolida propria capacitate de apărare. Intenționăm să creștem cheltuielile militare de la 2% din PIB, cât sunt în prezent, la 2,5%. Este important să asigurăm condiții mai bune pentru înzestrarea forțelor noastre armate, pentru a se instrui mai bine și a răspunde mai eficient nevoilor operaționale ale Armatei României și provocărilor de securitate actuale și în perspectivă.
Moreover, Romania will consolidate its defence capacity. We intend to increase the defence spending from 2% of GDP, at present, to 2.5% of GDP. It is important to ensure better conditions for our Armed Forces’ endowment and training to respond more effectively to the operational needs of Romania’s Forces, as well as to the current and future security challenges.

Dragi militari,
Dear Allied soldiers,
Prezența dumneavoastră pe teritoriul României reprezintă expresia cea mai concretă a coeziunii și unității aliate, în efortul nostru colectiv de a asigura o prezență înaintată robustă în cadrul posturii de apărare și descurajare a NATO pe Flancul Estic.
Your presence on Romania’s territory represents the most concrete expression of the Allied cohesion and unity, in our collective effort to ensure a robust forward presence within NATO’s deterrence and defence posture on the Eastern Flank.
Faptul că dumneavoastră sunteți aici le va da românilor și mai multă încredere că, indiferent de evoluțiile din perioada următoare, România beneficiază de garanții de securitate și de protecție ca niciodată în istoria sa.
Your presence here will strengthen Romanians’ confidence that, regardless of the developments in the following period, Romania enjoys the benefits of security and protection guarantees, as never before in our history.
Alături de colegii voștri, militarii români, sunteți scutul de apărare a valorilor euroatlantice care ne unesc și ne inspiră: democrația, respectarea drepturilor omului și statul de drept. Împreună, uniți, vom apăra aceste principii și valori.
Together with your Romanian colleagues, you are the shield that defends the Euro-Atlantic values that unite and inspire us: democracy, compliance with human rights and the rule of law. Together, united, we will defend these principles and values.
Vă doresc succes în activitățile de pregătire pe care le veți desfășura, precum și în misiunile pe care le veți îndeplini!
I wish you success in your training activities as well as in the fulfilment of your missions!
Je vous souhaite plein succès dans vos activités d’entrainement militaire ainsi que dans l’accomplissement de vos missions!
Ich wünsche ihnen viel Erfolg für die militärischen Übungen, sowie ein gutes Gelingen für ihre Einsätze!
Vi auguro ogni successo nelle vostre attività di addestramento militare e nella realizzazione delle vostre missioni!