DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2012
Ședința din ziua de 12 octombrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1354
din 18 iunie 2012 cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul penal – art.95, Codul de executare – art.238).
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1867 din 17 august 2012 cu privire la ratificarea Acordului
privind publicarea informațiilor dintre Republica Moldova și Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Asociația Internațională pentru Dezvoltare.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.1879 din 17 august 2012 pentru ratificarea Acordului dintre
Republica Moldova și Uniunea Europeană de modificare a Acordului dintre
Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1753
din 24 iulie 2012 pentru modificarea și completarea anexei nr.1 la Legea
nr.142-XVI din 7 iulie 2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de
formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de
învățămînt superior, ciclul I.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1893
din 21 august 2012 privind monitoringul bunurilor imobile.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1945
din 5 septembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul penal – art.13, 60, 65 ș.a.; Codul de procedură penală – art.58, 147, 152
ș.a.; Codul de executare al Republicii Moldova – art.1751, 232).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1101
din 23 mai 2012 pentru modificarea și completarea Legii Curții de Conturi
nr.261-XVI din 5 decembrie 2008 (art.8, 26, 28, 34, 36).
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2212
din 5 octombrie 2012 pentru modificarea și completarea Regulamentului
Parlamentului, adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996 (art.4, 13, 102).
11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1116 din 24 mai 2012
pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2011.