Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința plenului
Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 95 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Diacov Dumitru – în delegație; Balan Ion – din motive de
sănătate; Bannicov Alexandr – la cerere; Cojocaru Vadim; Guma Valeriu;
Muntean Iurie.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Stimați colegi,
Zilele trecute, a fost organizată ședința Biroului permanent, nu a fost
adoptată o decizie formală pe motivul lipsei de voturi, pentru a anunța că este o
decizie a Biroului, însă vă este prezentată lista acelor proiecte de lege asupra cărora
membrii Biroului permanent nu au avut obiecții pentru a fi incluse pe agendă. Și,
în acest context, dacă sînt alte propuneri adiționale.
Microfonul nr.4.
Domnul Vadim Mișin:
Спасибо, господин Председатель.
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые коллеги,
Позвольте мне занять одну минуту вашего времени и огласить
протокол собрания группы депутатов Парламента Республики Молдова. В
собрании участвовали: Мишин, Бабенко, Ботнарюк, Додон, Гречаный,
Абрамчук, Чебан. Повестка дня: о создании фракции неприсоединившихся
депутатов Парламента Республики Молдова. Первый вопрос. И второй
вопрос – избрание руководителя фракции и секретаря фракции. Решили по