DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – FEBRUARIE 2012
Ședința din ziua de 16 februarie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Declararea deschiderii sesiunii de primăvară. (Intonarea Imnului de Stat
al Republicii Moldova şi onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova).
3. Dezbateri asupra ordinii de zi şi aprobarea ei.
4. Alocuţiunea domnului deputat Valeriu Streleț – preşedintele Fracţiunii
parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova.
5. Alocuţiunea domnului deputat Dumitru Diacov – preşedintele Fracţiunii
parlamentare a Partidului Democrat din Moldova.
6. Alocuţiunea doamnei deputat Corina Fusu – vicepreşedinte al Fracţiunii
parlamentare a Partidului Liberal.
7. Alocuţiunea domnului deputat Igor Dodon.
8. Alocuţiunea domnului deputat Mihai Godea.
9. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2765 din 14 decembrie
2011 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind implementarea Strategiei de
reformare a sectorului justiţiei pentru anii 2011 – 2016. Prioritate legislativă a
Guvernului Republicii Moldova.
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură şi adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2388 din 31 octombrie 2011 pentru completarea Legii
nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a cetăţenilor care au avut
de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl (art.7, 9, 22).
11. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.303 din 14 februarie
2012 privind numirea în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție.
12. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.304 din 14 februarie
2012 privind numirea în funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție.
13. Dezbaterea şi adoptarea proiectului de Hotărîre nr.312 din 15 februarie
2012 pentru modificarea art.2 din Hotărîrea Parlamentului nr.204 din 20 octombrie
2011 privind constituirea unei comisii de anchetă a Parlamentului în legătură cu
vînzarea armamentului din dotarea Forțelor Armate.
14. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului Legii
insolvabilităţii. Proiectul nr.2576 din 23 noiembrie 2011. Prioritate legislativă a
Guvernului Republicii Moldova.