12. Declarația domnului deputat Vladimir Hotineanu – Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
13. Declarația doamnei deputat Valentina Stratan – Fracțiunea Partidului
Democrat din Moldova.
14. Declarația domnului deputat Valeriu Streleț – Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
15. Declarația domnului deputat Valeriu Saharneanu – Fracțiunea Partidului
Liberal.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Ora 10.00. Rog să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Rog să anunțe prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 96 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Corman Igor, Frumosu Elena, Ghilețchi Valeriu, Guma
Valeriu, Țap Iurie. Domnul Corman este prezent.
Domnul Marian Lupu:
S-a constatat, colegii s-au înregistrat imediat după prezentarea acestor date.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Pentru început, stimați colegi, vreau să vă informez că, potrivit Hotărîrii
nr.10 a Curții Constituționale din 20 mai curent, a fost validat mandatul de deputat
în Parlament al candidatului supleant pe lista Partidului Democrat din Moldova
domnul Oleg Țulea. Să-l felicităm, să-i spunem bun venit. (Aplauze.)
La fel, stimați colegi, în perioada premergătoare ședinței de astăzi a plenului
Parlamentului și-au sărbătorit ziua de naștere unii dintre colegii noștri, aceștia
fiind: domnul Mihail Poleanschi, domnul Oleg Reidman, domnul Vladimir
Voronin, domnul Alexandru Stoianoglo. Să-i felicităm și să le dorim cele mai alese
urări de bine. (Aplauze.)