DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ –MARTIE 2014
Ședința din ziua de 13 martie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.48 din 7 februarie 2014 privind
confirmarea în funcție a unui membru al Comisiei Electorale Centrale (Vitalie
Modrîngă). Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr. 48 a avut loc într-o ședință
anterioară.
4. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.307 din 5 iulie 2013
pentru modificarea și completarea Legii nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la
petiționare (art.8, 9, 10, 11). Dezbaterea proiectului de Lege nr. 307 a avut loc
într-o ședință anterioară.
5. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.436 din 4 noiembrie
2013 pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii
Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.198, 237, 240, 244, 400).
Dezbaterea proiectului de Lege nr. 436 a avut loc într-o ședință anterioară.
6. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.30 din 3 februarie
2014 pentru modificarea unor acte legislative (Legea cu privire la petiționare–
art.10; Regulamentul Centrului pentru Drepturile Omului–pct. 22). Dezbaterea
proiectului de Lege nr. 30 a avut loc într-o ședință anterioară.
7. Reexaminarea, în cadrul proiectului nr.3051 din 30 decembrie 2013
(referitor la proiectul nr.339 din 15 iulie 2013), a Legii nr.258 din 1 noiembrie
2013 pentru modificarea Legii cetățeniei Republicii Moldova nr.1024-XIV din
2 iunie 2000. Dezbaterea proiectului de Lege nr. 3051 a avut loc într-o ședință
anterioară.
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.23 din
27 ianuarie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova
și Guvernul Republicii Indonezia privind abolirea regimului de vize pentru titularii
pașapoartelor diplomatice și de serviciu.
9. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.508 din
9 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.451-XV din 30 iulie
2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător.
10. Dezbaterea în lectura a doua proiectului de Lege nr.540 din
27 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea