privind societățile pe acțiuni – art.10, 29; Legea cu privire la publicitate – art.27,
28, 29, 30; ș.a.). În urma dezbaterilor, s-a propus amînarea procedurii de vot a
proiectului de Lege nr. 540.
11. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.20 din
24 ianuarie 2014 pentru modificarea și completarea Legii nr.124-XVIII din
23 decembrie 2009 cu privire la energia electrică (art.1,2,3,4,5 ș.a.).
12. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.451
din 12 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea Codului de procedură
penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.36, 37, 63 ș.a.).
În urma dezbaterilor, s-a propus amînarea procedurii de vot a proiectului de lege
nr. 451.
13. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.85 din
3 martie 2014 pentru modificarea unor acte legislative (Legea privind protecția
socială a cetățenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl
– art.211; Legea asigurării cu pensii a militarilor și a persoanelor din corpul de
comandă și din trupele organelor afacerilor interne – art.III, IV).
14. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.68 din
20 februarie 2014 privind modificarea și completarea Codului electoral
nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (art.177, 178, 186).
15. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 524
din 17 decembrie 2013 pentru modificarea Legii nr.499-XIV din 14 iulie 1999
privind alocațiile sociale de stat pentru unele categorii de cetățeni (art.6, 8, 10,
13 ș.a.).
16. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.45 din
7 februarie 2014 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova
și Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării.
17. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.52 din 10 februarie 2014 pentru ratificarea Acordului,
încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova și
Organizația Tratatului Atlanticului de Nord cu privire la responsabilitățile
financiare în legătură cu participarea Republicii Moldova în operațiunea Forței
Multinaționale din Kosovo (KFOR).
18. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.53 din 10 februarie 2014 pentru ratificarea Acordului
încheiat prin schimb de scrisori, dintre Guvernul Republicii Moldova și
Organizația Tratatului Atlanticului de Nord cu privire la participarea Republicii
Moldova în operațiunea Forței Multinaționale din Kosovo (KFOR).
19. Declarația doamnei deputat Oxana Domenti.