Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – MAI 2012
Ședința din ziua de 24 mai 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Reexaminarea Legii nr.34 din 6 martie 201 pentru completarea unor acte
legislative. Adoptarea proiectului nr.831 din 20 aprilie 2012.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr. 941 din 8 mai 2012 pentru acceptarea Amendamentului
propus la Statutul Fondului Monetar Internațional privind reforma Consiliului
Executiv.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.875 din 27 aprilie 2012 pentru modificarea Legii bugetului
de stat pe anul 2012 nr.282 din 27 decembrie 2011 (art.1, 8, 14 ș.a.).
Ședința începe la ora 10.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Buna dimineața. Rog să ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe
ședința plenului Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 58 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Dodon Igor, Focșa Gheorghe – în delegație; Plahotniuc
Vladimir – la cerere; Godea Mihai și Fracțiunea PCRM.
2
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Republicii Moldova. (Se
onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Tradițional vreau să vă informez că, în perioada premergătoare ședinței de
astăzi a plenului Parlamentului, și-au sărbătorit ziua de naștere unii dintre colegii
noștri, în speță: domnul deputat Vadim Cojocaru (aplauze), domnii deputați Mihail
Poleanschi și Oleg Reidman. Să le urăm tuturor la mulți ani, multă sănătate și baftă
în toate. (Aplauze.)
Acum, stimați colegi,
Urmare a discuțiilor, pe care le-am avut în cadrul ultimei ședințe a Biroului
permanent, Biroul permanent înaintează atenției plenului o listă suplimentară cu
proiecte pentru a fi examinate în cadrul ședințelor de astăzi și mîine ale plenului
Parlamentului. Această listă a fost distribuită, fac doar o rectificare, neștiind dacă
acest proiect a fost inclus sau nu, este vorba de proiectul nr.955, reexaminarea
Legii nr.250. În cadrul Biroului permanent, am decis ca acest proiect să fie bine
pregătit, fiindcă ține de un domeniu foarte sensibil și să fie inclus pe ordinea de zi
pentru următorul ciclu bisăptămînal.
Și, în acest caz, specific în lista suplimentelor următoarele proiecte: nr.831,
nr.243, nr.2829, nr.1103, nr.1104. Care mai sînt alte propuneri la ordinea de zi?
Microfonul nr.5.
Domnul Victor Popa – Fracțiunea PL:
Domnule Președinte,
Din ordinea de zi, proiectele de bază, rog să transferăm pe altă dată proiectul
nr.537, deoarece comisia examinează încă amendamentele care au venit la acest
proiect. Noi nu sîntem gata să venim cu raport.
Și, vă rog, pentru 25 mai este planificat nr.1223, la fel, scos și dus pe data de
31 mai.
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc.
Am notat aceste propuneri. Alte propuneri?
Microfonul nr.4.
Domnul Ghenadie Ciobanu – Fracțiunea PLDM:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Eu vreau să aduc felicitări tuturor nouă, cetățenilor Republicii Moldova,
pentru că, astăzi, au trecut exact 20 de ani de cînd primul Legislativ a schimbat
denumirea Republicii Sovietice Socialiste Moldova în Republica Moldova. Într-așa
un mod am revenit la valorile autentice, la valorile noastre naționale și la
3
normalitate. Cu această ocazie vreau încă o dată să ne felicităm și să-i felicit pe toți
cetățenii Republicii Moldova. (Aplauze.)
Domnu
...