Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a IV-a ORDINARĂ – IUNIE 2012
Ședința din ziua de 21 iunie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.127 din
19 ianuarie 2012 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind organizarea judecătorească – art.16; Legea cu privire la statutul
judecătorului – art.9; ș.a.).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.392 din
24 februarie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind organizarea judecătorească – art.4, 61, 11 ș.a.; Legea cu privire la statutul
judecătorului – art.1, 2, 3 ș.a.; ș.a.).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.99 din
16 ianuarie 2012 cu privire la modul de acțiune împotriva aeronavelor care
utilizează neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr. 391
din 24 februarie 2012 privind selectarea, avansarea în carieră și evaluarea
performanțelor judecătorilor.
7. Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1147 din 29 mai
2012 pentru modificarea unor acte legislative (Legea Curții de Conturi – art.14,
16; Legea cu privire la aprobarea Regulamentului Centrului Național pentru
Protecția Datelor cu Caracter Personal, structurii, personalului-limită și a
modului de finanțare a Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter
Personal). Remiterea în Comisia economie, buget și finanțe a proiectului de Lege
nr.1147 din 29 mai 2012.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1256
din 8 iunie 2012 privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor
de reabilitare și extindere a unor drumuri naționale.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1139 din 24 mai 2012
pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de
stat în anul 2011.
10. Ora Guvernului. Întrebări.
11. Răspunsul domnului Andrei Pântea, Prim-adjunct al Procurorului
General, la întrebarea domnului deputat Ion Butmalai privind prezentarea unei
2
informații cu privire la interceptarea convorbirilor telefonice ale domnilor Ion
Butmalai și Alexandru Cimbriciuc.
12. Răspunsul domnului Andrei Pântea, Prim-adjunct al Procurorului
General, la întrebarea domnului deputat Ion Butmalai privind prezentarea unei
informații cu privire la Întreprinderea ”Macon”.
13. Răspunsul domnului Mihail Șleahtițchi, ministrul educației, la întrebarea
doamnei deputat Stella Jantuan privind prezentarea unei informații cu privire la
măsurile luate de Ministerul Educației pentru combaterea corupției în timpul
BAC-ului.
14. Răspunsul domnului Mihail Șleahtițchi, ministrul educației, la întrebarea
domnului deputat Serghei Sîrbu privind prezentarea unei informații cu privire la
situația cu școlile de predare în limba rusă în or. Criuleni.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte
al Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Vladimir Plahotniuc:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Rog să vă ocupați locurile în sală, pentru a începe ședința
plenului Parlamentului.
Secretariatul,
Anunțați, vă rog, prezența deputaților în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 87 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Lupu Marian, Bannicov Alexandr, Corman Igor, Fusu Corina,
Ghilețchi Valeriu – în delegație; Agache Angel, Dodon Igor, Greceanîi Zinaida,
Vitiuc Vladimir, Vlah Irina – la cerere; Apostolachi Iurie, Cojocaru Vadim, Starîș
Constantin, Zagorodnîi Anatol
...