Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2012
Ședința din ziua de 5 octombrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea şedinţei ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi şi aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.976
din 15 aprilie 2011 pentru modificarea hotarelor unităţilor administrativ –
teritoriale Zastînca şi Voloviţa, raionul Soroca.
4. Adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.1225 din 6 iunie
2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea privind Zona
Economică Liberă ”Ungheni-Business” – art.1; Legea privind Zona Economică
Liberă ”Bălți” – art.1). Acest proiect a fost dezbătut într-o şedinţă anterioară. La
şedinţa curentă el a fost supus doar votului în lectură finală.
5. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.378 din
22 februarie 2012 pentru modificarea şi completarea articolului 15 din Legea
nr.1227-XIII din 27 iunie 1997 cu privire la publicitate şi a Codului
contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008.
6. Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.1564 din 8 iulie 2011 cu privire la
constituirea Comisiei de anchetă pentru investigarea cazurilor de demolare şi
deteriorare a monumentelor istorice incluse în Registrul monumentelor Republicii
Moldova ocrotite de stat. Acest proiect a fost dezbătut într-o şedinţă anterioară. La
şedinţa curentă el a fost supus doar votului.
7. Dezbaterea proiectului de Lege nr.1060 din 28 aprilie 2011 pentru
modificarea şi completarea Legii nr.755-XV din 21 decembrie 2001 privind
securitatea biologică (art.1, 2, 4 ş.a.). În urma dezbaterilor, proiectul nr.1060, la
propunerea domnului Preşedinte al Parlamentului Marian Lupu, este remis în
comisie.
8. Dezbaterea şi aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1946
din 5 septembrie 2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea privatizării fondului de locuințe – art.22; Codul fiscal – art.5, 8, 163;
Legea condominiului în fondul locativ– art.17; ș.a.).
9. Declaraţia domnului deputat Ion Butmalai, Fracţiunea Partidului Liberal
Democrat din Moldova.
2
Ședința începe la ora 10.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Bună dimineaţa.
Rog să vă ocupaţi locurile dumneavoastră, pentru … Da, fiindcă am o
diferenţă de cifre la înregistrare şi, pe de altă parte, prezenţa în sală.
Secretariatul,
Rog să anunţaţi prezenţa deputaţilor.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor şi domnilor deputaţi,
Bună dimineaţa.
Vă anunţ că la lucrările şedinţei de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputaţi, şi-au înregistrat prezenţa 85 de deputaţi. Nu s-au
înregistrat deputaţii: Corman Igor, Furdui Simion, Ghileţchi Valeriu, Guţu Ana,
Palihovici Liliana, Petrenco Grigore, Şova Vasilii – în delegaţie, Balan Ion,
Morcov Ghenadie – din motive de sănătate, Domenti Oxana – cerere, Ceban Ion,
Focşa Gheorghe, Guma Valeriu, Muntean Iurie, Muşuc Eduard, Voronin Vladimir.
Domnul Marian Lupu:
Pe Muntean îl văd în sală.
Stimaţi colegi,
Constat caracterul deliberativ al şedinţei. Rog să onorăm Drapelul Ţării. (Se
onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulţumesc.
Înainte de a începe dezbaterile pe marginea agendei … Am observat, o să vă
ofer cuvîntul, stimate coleg.
Stimaţi colegi,
Aduc atenţiei dumneavoastră faptul că astăzi este Ziua Mondială a Educaţiei
şi este Ziua profesională a lucrătorilor din învăţămînt în Republica Moldova. În
acest context şi cu acest prilej, eu aş propune întregului corp de deputaţi să-i
felicităm pe toţi pedagogii, pe toţi acei care au îmbrăţişat această profesie nobilă,
dar foarte dificilă, să le urăm cele mai alese lucruri în viaţă şi în activitatea lor
cotidiană, fiindcă au o activitate deosebit de importantă pentru întreaga soc
...