Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a V-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2012
Ședința din ziua de 13 decembrie 2012
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Discursul Doamnei Nicola Harrington-Buhay, Coordonator Rezident al
ONU în Republica Moldova.
3. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1833
din 6 august 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
de procedură civilă al Republicii Moldova – art.286, 287, 288 ș.a.; Legea privind
regimul juridic al adopției – art.2, 5, 61 ș.a.).
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1143
din 29 mai 2012 pentru modificarea și completarea Legii salarizării nr.847-XV din
14 februarie 2002 (art.23).
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2669
din 12 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.489-XIV din
8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale (art.1, 5).
7. Luările de cuvînt asupra proiectului de Hotărîre nr.2939 din
6 decembrie 2012 privind Raportul Curţii de Conturi asupra administrării și
întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public în anul 2011.
Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2939 din 6 decembrie 2012.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege cu privire
la protecția copiilor de impactul negativ al informației publice nr.634 din
30 martie 2012.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1401
din 20 iunie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.273-XIII din
9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul național de pașapoarte
(art.31, 32).
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2855
din 29 noiembrie 2012 cu privire la modificarea și completarea Codului fiscal
(art.5, 8, 133 ș.a.).
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2830
din 27 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la zonele economice libere – art.2, 3, 5 ș.a.; Codul vamal –
art.89, 90; ș.a.).
2
12. Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.2810
din 19 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la comerţul interior – art.2, 3, 5 ş.a.; Codul contravenţional –
art.273).
13. Răspunsul domnului ministru al apărării Vitalie Marinuța la întrebarea
doamnei deputat Alla Mironic cu privire la prezentarea unei informații referitoare
la întrunirea conducătorilor statelor CSI și a miniștrilor apărării, la care s-a discutat
programul măsurilor de pregătire pentru aniversarea a 70-a a Victoriei asupra
fascismului, la care au participat domnii Vladimir Filat și Vitalie Marinuța.
14. Întrebări.
Ședința începe la ora 10.01.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 88 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Apostolachi Iurie – din motive de sănătate...
Domnul Marian Lupu:
Deja este.
Domnul Maxim Ganaciuc:
Nu s-au înregistrat...
Domnul Marian Lupu:
Înseamnă că 89.
Domnul Maxim Ganaciuc:
Abramciuc Veronica – concediu, Juravschi Nicolae, Vitiuc
Vladimir – cerere; Balmoș Galina, Gorilă Anatolie, Munteanu Iurie, Petrenco
Grigore, Postoico Maria, Tkaciuk Mark, Voronin Vladimir, Zagorodnîi Anatolie.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se
onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
3
Stimați colegi,
Vin cu următoarea propun
...