Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA EXTRAORDINARĂ – IANUARIE 2013
Ședința din ziua de 21 ianuarie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței în cadrul sesiunii extraordinare ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.15 din 18 ianuarie
2013 privind eliberarea din funcție a Procurorului General.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.7 din 15 ianuarie 2013
privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea administrării de către
organele abilitate a incidentului din 23 decembrie 2012 care a avut loc în
Rezervația Naturală ”Pădurea Domnească”.
5. Declararea închiderii ședinței din cadrul sesiunii extraordinare.
Ședința începe la ora 12.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Bună ziua.
Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră, pentru a începe ședința, în cadrul
sesiunii extraordinare, a plenului Parlamentului.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 94 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Fusu Corina, Stoianoglo Alexandru – în delegație; Sîrbu
Serghei – la cerere; Botnariuc Tatiana, Domenti Oxana, Vacarciuc Andrei, Vremea
Igor.
2
Domnul Marian Lupu:
Da. Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința plenului Parlamentului, în cadrul sesiunii extraordinare, convocate
pentru ziua de astăzi, este deliberativă. Și, în aceste condiții anunțate de
Secretariat, o declar deschisă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Potrivit rigorilor Regulamentului, în documentele de convocare a acestei
ședințe în cadrul sesiunii extraordinare, este fixată ordinea de zi, o aveți distribuită
în fața dumneavoastră, sînt două proiecte de hotărîre: proiectul de Hotărîre privind
eliberarea din funcție a Procurorului General cu nr.5 și proiectul de Hotărîre
privind constituirea Comisiei de anchetă pentru elucidarea administrării de către
organele abilitate a incidentului din 23 decembrie anul trecut, care a avut loc în
Rezervația Naturală „Pădurea Domnească”, proiectul de Hotărîre cu nr.7.
Urmează să purcedem la examinarea subiectelor de pe ordinea de zi.
Microfonul nr.3.
Domnul Eduard Mușuc – Fracțiunea PCRM:
Domnule Președinte,
O concretizare. Vrem să verificăm dacă s-a organizat transmisiunea în direct
la televiziunea publică „Moldova 1” și la postul de radio „Radio-Moldova”?
Domnul Marian Lupu:
Secretariatul,
Ce informație avem la acest subiect? Eu am o informație că da, acest lucru
este organizat. Dar vreau să aud de la voi confirmarea. Este.
Domnul Eduard Mușuc:
Da. Noi am dori ca această transmisiune în direct să se efectueze și pe
direcția televiziunii publice, dar și pe postul național Radio și să nu fie întreruptă
pînă la finalizarea ședinței respective.
Domnul Marian Lupu:
Am luat act.
Bine. Eu gîndesc … Da, colegii îmi spun că, de obicei, așa și se întîmplă,
altminteri nici nu are rost.
Doi la mînă. Acest lucru nici nu intră în competența Parlamentului.
Microfonul nr.2.
Domnul Artur Reșetnicov – Fracțiunea PCRM:
Mulțumesc.
Cîteva precizări de procedură, în special pentru domnul Președinte al
Parlamentului. Dar, înainte de aceasta, aș vrea să întreb: de regulă, sesiunile
3
ordinare sau extraordinare ale Parlamentului încep cu intonarea Imnului de Stat.
Așa a fost pînă acum. Nu știu din ce cauză ați întrerupt această ordine.
Acum privitor la procedură. După cum ați anunțat, domnule Președinte,
sîntem acum într-o sesiune, a fost deschisă o sesiune extraordinară. Dar toți
cunoașteți că un gru
...