Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – MARTIE 2013
Ședința din ziua de 1 martie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.3165
din 22 decembrie 2012 pentru completarea articolului 3621 din Codul penal al
Republicii Moldova nr.985-XV din 18 aprilie 2002.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2978
din 10 decembrie 2012 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea
conformității cu legislația privind hrana pentru animale și produsele alimentare și
cu normele de sănătate și bunăstare a animalelor.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.3004
din 11 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privind siguranța traficului rutier – art.16; Legea privind administrația
publică locală – art.29).
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2117
din 27 septembrie 2012 cu privire la oamenii de creație și uniunile de creație.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.13 din
31 ianuarie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.20-XVI din
3 februarie 2009 privind prevenirea și combaterea criminalității informatice.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2784
din 22 noiembrie 2012 pentru completarea Legii nr.190-XV din 8 mai 2003 cu
privire la veterani.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2878 din 30 noiembrie 2012 pentru ratificarea Acordului
privind comemorarea bărbăției și eroismului popoarelor statelor membre ale
Comunității Statelor Independente în Marele Război pentru Apărarea Patriei din
anii 1941 – 1945.
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.51 din 7 februarie 2013 pentru modificarea articolului 12
litera a) din Legea nr.134-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la Serviciul de
Protecție și Pază de Stat.
2
11. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.692 din 15 martie 2011 pentru modificarea şi completarea
Legii privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16 martie 2007 (art.20).
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2902 din 4 decembrie
2012 cu privire la completarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului
nr.48-XVIII din 29 octombrie 2009 privind domeniile de activitate ale comisiilor
permanente ale Parlamentului.
13. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.3028 din 12 decembrie 2012 pentru modificarea anexei nr.2
la Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativteritorială
a Republicii Moldova.
14. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1308
din 13 iunie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.163 din 9 iulie 2010
privind autorizarea executării lucrărilor de construcție (art.12, 27 ș.a.).
15. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.81 din 27 februarie
2013 privind stoparea reformei sistemului național de ocrotire a sănătății. Proiectul
nr.81 se va comasa cu proiectul proiectul de Hotărîre nr.82 din 27 februarie 2013
pe marginea audierilor privind unele acțiuni cu caracter reformator din domeniul
ocrotirii sănătății.
16. Declarația domnului deputat Vladimir Saharneanu – Fracțiunea
Partidului Liberal.
Ședința începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Este ora 10.00. Timpul pentru a începe ședința plenului Parlamentului.
Rog mobilizarea deputaților în sală.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
...