Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – APRILIE 2013
Ședința din ziua de 12 aprilie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.99 din 7 martie
2013 cu privire la ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea
Europeană de stabilire a cadrului pentru participarea Republicii Moldova la
operațiunile Uniunii Europene de gestionare a crizelor. Dezbaterea proiectului a
avut loc într-o ședința anterioară. La prezenta ședință a avut loc numai procedura
de vot.
4. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.153 din 8 aprilie
2013 pentru modificarea și completarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat
pe anul 2013 nr.250 din 8 noiembrie 2012. Dezbaterea proiectului a avut loc într-o
ședința anterioară. La prezenta ședință a avut loc numai procedura de vot.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2 din
13 februarie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la statutul juridic al cetățenilor străini și al apatrizilor în Republica
Moldova – art.8; Legea ocrotirii sănătății – art.26; ș.a.).
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.55 din
11 februarie 2013 pentru modificarea Codului fiscal (art.1011).
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.110 din 13 martie 2013 privind importul unor autospeciale.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.149 din 3 aprilie 2013 privind importul bunurilor ajutoare
tehnice.
9. Prezentarea demersului Fracțiunii Partidului Comuniștilor din Republica
Moldova și a extrasului din procesul-verbal al ședinței Fracțiunii PCRM. Nr.884
din 11 aprilie 2013.
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.2534 din 31 octombrie
2012 privind modificarea componenței nominale a comisiilor permanente ale
Parlamentului.
11. Aprobarea proiectului ordinii de zi a şedinţelor în plen ale Parlamentului
pentru următoarea perioadă bisăptămînală.
2
Ședința începe la ora 10.05.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Toate fracțiunile sînt în sală. Rog să vă ocupați locurile dumneavoastră.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 89 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Greceanîi Zinaida, Ivanov Violeta, Lucinschi Chiril,
Stoianoglo Alexandru, Vlah Petru – în delegație; Apostolachi Iurie – din motive de
sănătate; Ionaș Ivan, Muntean Iurie, Palihovici Liliana – la cerere; Botnariuc
Tatiana, Godea Mihai.
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Constat caracterul deliberativ al ședinței de astăzi. Rog să onorăm Drapelul
Țării. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Stimați colegi,
Vreau să vă aduc la cunoștință, tradițional, precum procedăm în plenul
Parlamentului, că, astăzi, își sărbătorește ziua de naștere colega noastră doamna
deputat Oxana Domenti. S-o felicităm și să-i dorim un foarte cordial „La mulți,
mulți ani!” (Aplauze.)
Acum, stimați colegi, la ordinea de zi. Sîntem ziua de vineri, de fapt, avem și
două propuneri în supliment, care au venit din partea Secretariatului.
Microfonul nr.4.
Domnul Veaceslav Ioniţă – Fracţiunea PLDM:
Comisia economie, buget și finanțe.
Domnule Președinte,
Rugăm ca proiectul de Lege nr.152, e legat de bugetul de stat, să fie
transferat pentru săptămîna viitoare, deoarece avem un amendament foarte
important, pe care este necesar să-l discutăm în ziua de marți cu Comisia protecție
socială, sănătate și familie. Și, după ce vom avea o decizie comună împr
...