Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – MAI 2013
Ședința din ziua de 16 mai 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi.
3. Prezentarea de către domnul Ion Creangă, șeful Direcției generale
juridice, la solicitarea domnului deputat Ion Hadârcă, a informației cu privire la
concretizarea legalității acțiunii Partidului Liberal.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.180 din 25 aprilie 2013 privind importul echipamentului
sportiv.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.185 din 26 aprilie 2013 privind importul unui autovehicul.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.177 din 24 aprilie 2013 privind importul a 15 autocare, de
către Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova, primite cu titlu gratuit
(donație).
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.3098
din 19 decembrie 2012 pentru modificarea articolului 87 din Legea nr.1515-XII
din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.60 din
11 februarie 2013 pentru completarea articolului 13 din Legea nr.440-XIII din
27 aprilie 1995 cu privire la zonele și fîșiile de protecție a apelor rîurilor și
bazinelor de apă.
9. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.131 din 22 martie
2013 privind completarea articolului 4 din Legea fondurilor asigurării obligatorii
de asistență medicală pe anul 2013 nr.251 din 8 noiembrie 2012. Deoarece
proiectul nr.131 nu a acumulat numărul necesar de voturi, acesta a fost respins.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2063
din 20 septembrie 2012 pentru modificarea și completarea Legii nr.1585 din
27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală (art.4).
11. Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.84 din 27 februarie
2013 pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie
1997 (art.541, 541/1, 542 ș.a.). Deoarece proiectul nr.84 nu a acumulat numărul
necesar de voturi, acesta a fost respins.
2
12. Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.85 din 27 februarie
2013 pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie
1997 (art.254, 257, 260, 262). Deoarece proiectul nr.85 nu a acumulat numărul
necesar de voturi, acesta a fost respins.
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.16 din
23 ianuarie 2013 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la tariful vamal – art.28; Codul fiscal – art.103; Legea privind
societățile cu răspundere limitată – art.33).
14. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.703 din 6 aprilie
2012 pentru modificarea și completarea Codului contravențional al Republicii
Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.891). Deoarece proiectul nr.703
nu a acumulat numărul necesar de voturi, acesta a fost respins.
15. Dezbaterea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.2667 din
12 noiembrie 2012 pentru modificarea și completarea articolului 264 din Codul
muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003. Deoarece proiectul
nr.2667 nu a acumulat numărul necesar de voturi, acesta a fost respins.
16. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.628 din
29 martie 2013 privind modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la activitatea farmaceutică – art.25; Legea cu privire la medicamente –
art.27; ș.a.).
17. Dezbaterea în lectura întîi a proiectului de Lege nr.140 din 27 martie
2013 pentru completarea Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea și
deetatizarea proprietății publice. În urma dezbaterilor, s-a luat decizia de a amîna
procedura de vot pentru o ședință ulterioară.
18. Întrebări.
19. Dec
...