Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – IUNIE 2013
Ședința din ziua de 6 iunie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Declarația domnului deputat Vladimir Voronin, Fracțiunea Partidului
Comuniștilor din Republica Moldova.
3. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
4. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.208 din 17 mai 2013 privind scutirea de drepturile de import
a serviciilor și bunurilor importate de către Centrul Universitar de Simulare în
Instruirea Medicală al Instituției Publice Universitatea de Stat de Medicină și
Farmacie ”Nicolae Testemițanu”.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.136 din
26 martie 2013 privind contractele de credit pentru consumatori.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.137 din
26 martie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul civil
– art.1241, 1245; Codul contravențional – art.344).
7. Dezbaterea și adoptarea ca lege ordinară, la decizia Comisiei securitate
națională, apărare și ordine publică, a proiectului de Hotărîre nr.74 din 18 februarie
2013 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de prevenire și combatere a
spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2013 – 2017 și a Planului de
acțiuni pentru implementarea acesteia.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.161din
12 aprilie 2013 pentru modificarea anexei nr.1 la Legea nr.142-XVI din 7 iulie
2005 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al
specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățămînt superior,
ciclul I.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.226 din 31 mai 2013
privind numirea în funcția de membru al Consiliului pentru prevenirea și
eliminarea discriminării și asigurarea egalității. (Andrei Brighidin, Lucia Gavriliță,
Ian Feldman).
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.3097
din 19 decembrie 2012 pentru completarea unor acte legislative (Codul civil –
art.184; Legea învățămîntului – art.49).
2
11. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.229 din 4 iunie 2013
pentru modificarea componenței nominale a Comisiei politică externă și integrare
europeană.
12. Dezbaterea în primă lectură a proiectului de Lege nr.118 din 15 martie
2013 pentru modificarea anexei nr.11 la Legea nr.1538-XIII din 25 februarie 1998
privind fondul ariilor naturale protejate de stat. În urma dezbaterilor, s-a luat
decizia ca procedura de votare să aibă loc într-o ședință ulterioară.
13. Prezentarea raportului asupra proiectului de Hotărîre nr.188 din
30 aprilie 2013 cu privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru investigarea
cazurilor de demolare și deteriorare, în perioada anilor 1993 – 2012, a unor
monumente istorice incluse în Registrul monumentelor Republicii Moldova
ocrotite de stat. Dezbaterile asupra proiectului nr.188 și procedura de votare a
acestuia vor avea loc într-o ședință ulterioară.
Ședința începe la ora 10.03.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Doamnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Eu vă rog să ocupați locurile în sală, ca să putem începe ședința plenului.
Secretariatul,
Vă rog să ne anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 86 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Brașovschi Gheorghe, Ciobanu Maria, Focșa Gheorghe,
Garizan Oleg, Ghimpu Mihai, Guțu Ana, Mușuc Eduard – în delegație; Chistruga
Zinaida, Zaporojan Lilian – din motive de sănătate; Cojocaru Vadim, Mocanu
Gheorghe – la cerere; Ceb
...