Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – IUNIE 2013
Ședința din ziua de 13 iunie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.227 din 4 iunie 2013
pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.102 din 12 mai
2011 privind aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului
Republicii Moldova la organizațiile parlamentare internaționale.
4. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.228 din 4 iunie 2013
pentru modificarea articolului 1 din Hotărîrea Parlamentului nr.84 din 21 aprilie
2011 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului
Republicii Moldova în Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic (Euronest.)
5. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.230 din 5 iunie 2013
cu privire la modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.102 din 12 mai 2011 privind
aprobarea componenței nominale a delegațiilor Parlamentului Republicii Moldova
la organizațiile parlamentare internaționale.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1608
din 9 iulie 2012 pentru modificarea articolului 9 din Legea nr.1234-XIV din
22 septembrie 2000 cu privire la procedura de alegere a Președintelui Republicii
Moldova.
7. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.241 din 13 iunie 2013
(nr.214 din 22 mai 2013) pentru aprobarea Raportului privind executarea
(utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2012.
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.242 din 13 iunie 2013
(nr.215 din 22 mai 2013) pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului
asigurărilor sociale de stat în anul 2012.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.4 din
15 ianuarie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
privind finanțele publice locale – art.1, 2, 3 ș.a.; Codul fiscal – art.1, 6, 93; ș.a.).
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.176
din 22 aprilie 2013 pentru modificarea articolului 64 al Codului de procedură
penală al Republicii Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003.
11. Adoptarea proiectului de Hotărîre nr.188 din 30 aprilie 2013 cu privire la
Raportul Comisiei de anchetă pentru investigarea cazurilor de demolare și
2
deteriorare, în perioada anilor 1993 – 2012, a unor monumente istorice incluse în
Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat.
12. Întrebări.
Ședința începe la ora 10.26.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Rog să ocupați locurile în sală.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența.
Secretariatul,
Anunțați, vă rog, prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a pelnului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 94 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Ghilețchi Valeriu, Șova Vasili – în delegație; Ceban Ion,
Domenti Oxana, Juravschi Nicolae, Pleșca Nae-Simion – la cerere; Chistruga
Zinaida.
Domnul Igor Corman:
Mulțumesc.
Constat caracterul deliberativ al ședinței. Vă rog să onorăm Drapelul de Stat.
(Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați deputați,
La ședința din săptămîna trecută au rămas neexaminate de plen 12 proiecte
de acte legislative, proiecte transferate pentru ședința din săptămîna curentă. De
asemenea, săptămîna trecută, plenul nu a aprobat proiectul ordinii de zi pentru
perioada bisăptămînală 13 – 21 iunie.
Din acest considerent, Biroul permanent v-a prezentat atenției
dumneavoastră proiectul ordinii de zi a ședințelor Parlamentului din 13 – 21 iunie,
...