Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VI-a ORDINARĂ – IULIE 2013
Ședința din ziua de 5 iulie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.3004
din 11 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privind siguranța traficului rutier – art.16; Legea privind administrația
publică locală – art.29).
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.280
din 24 iunie 2013 pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica
Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare privind realizarea Proiectului
„Suport de urgență pentru agricultura Moldovei”.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.151
din 4 aprilie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la patenta de întreprinzător – art.3,18 ș.a; Codul fiscal – Titlul VII).
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.118
din 15 martie 2013 pentru modificarea anexei nr.11 la Legea nr.1538-XIII din
25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.3087
din 18 decembrie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova – art.2, 7, 81 ș.a.;
Legea privind modul de publicare și intrare în vigoare a actelor oficiale – art.1).
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1887
din 20 august 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.761-XV din
27 decembrie 2001 cu privire la serviciul diplomatic.
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.261 din
14 iunie 2013 pentru completarea Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind
administrarea și deetatizarea proprietății publice.
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2733
din 12 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.121-XVI din
4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice (art.1, 2, 6
ş.a.).
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.250 din
13 iunie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul
2
contravențional – art.333, 3341, 400, 423; Legea privind regimul străinilor în
Republica Moldova – art.45, 51, 52 ș.a.).
Ședința începe la ora 10.03.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Bună dimineața. Și vă rog să vă ocupați locurile în sală.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 95 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Vieru Boris – în delegație; Chistruga Zinaida, Reidman Oleg
– din motive de sănătate; Solcan Mihail – la cerere; Dimitriu Anatolie.
Domnul Igor Corman:
Domnilor deputați,
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Ordinea de zi pentru ședința de astăzi noi am aprobat-o ieri. Văd colegi la
microfoane. Deci nu discutăm ordinea de zi, o avem deja aprobată.
Microfonul nr.2.
Domnul Artur Reșetnicov – Fracţiunea PCRM:
Mulțumesc.
Domnule Președinte,
Este o întrebare și o problemă de procedură, pentru că, ieri, cel mai liberal
democrat deputat domnul Strerleț, după ședința plenară a Parlamentului, și-a
permis să afirme că Parlamentul va pleca subit, adică de la data de 12 iulie în
concediu, și mai departe a spus o minciună: la inițiativa Partidului Comuniștilor.
Cu această
...