Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2013
Ședința din ziua de 24 octombrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.355
din 4 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Codul penal – art.84, 158, 165 ș.a.; Codul de procedură penală – art.1328, 1342 ).
Pentru lectura a doua, proiectul nr.355 a fost comasat cu proiectul nr.357 din
4 septembrie 2013.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.247
din 13 iunie 2013 privind modificarea anexei la Legea nr.668-XIII din
23 noiembrie 1995 pentru aprobarea Listei unităților ale căror terenuri destinate
agriculturii rămîn în proprietatea statului.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.373 din 19 septembrie 2013 privind ratificarea Acordului de
finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind
Programul-cadru de suport al acordurilor curente și viitoare dintre Republica
Moldova și Uniunea Europeană, Planul Național de Acțiuni 2012.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.359 din 5 septembrie 2013 pentru ratificarea Protocolului
privind privilegiile și imunitățile Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.407 din 21 octombrie 2013 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (Legea cu privire la produsele de uz fitosanitar și
la fertilizanți – art.21, anexele nr.2 și nr.3; Legea viei și vinului – art.9 ; ș.a.).
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.268 din 14 iunie 2013 pentru modificarea și completarea
Legii nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele de stare civilă (art.29, 30, 69).
9. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.254 din
14 iunie 2013 pentru modificarea și completarea Legii Codului fiscal nr.1163-XIII
din 24 aprilie 1997 (art.341).
10. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.738 din
11 aprilie 2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la tariful vamal – art.5, 6, 7 ș.a.; Codul vamal – art.93; ș.a.).
2
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.307 din
5 iulie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.190-XIII din 19 iulie 1994
cu privire la petiționare (art.8, 9, 10 ș.a.).
12. Întrebări.
Ședința începe la ora 10.01.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 93 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Diacov Dumitru, Dodon Igor, Apostolachi Iurie, Ghimpu
Mihai – la cerere, Muntean Iurie, Petrenco Grigore, Plahotniuc Vladimir, Tkaciuck
Mark.
Domnul Igor Corman:
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Vă amintesc că ordinea de zi pentru astăzi și zilele următoare noi am
aprobat-o aici, în plen. De asemenea, Biroul permanent propune atenției
dumneavoastră un supliment la ordinea de zi cu încă două proiecte.
Dacă sînt careva propuneri la ordinea de zi, vă rog să le formulați la
microfoanele din sală.
Microfonul nr.5.
Domnul Gheorghe Brega:
Domnule Corman,
Eu de acum încă din șe
...