Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – OCTOMBRIE 2013
Ședința din ziua de 25 octombrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova.)
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.378 din
24 septembrie 2013 privind importul Observatorului Astronomic cu control
computerizat la distanță a cupolei în complet cu telescopul tip ”Celestron
C14 Edge HD” și montura CGE-PRO.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr. 388
din 3 octombrie 2013 privind importul unor table din cupru în coală și a unor
rulouri din cupru.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.389
din 3 octombrie 2013 privind importul unor plăci de marmoră.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.299 din
3 iulie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.297-XIV din 24 februarie
1999 cu privire la adaptarea socială a persoanelor eliberate din locurile de detenție
(art.1, 11, 4 ș.a.).
7. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.364 din 12 septembrie 2013 pentru
aprobarea Regulamentului privind sistemul liniilor telefonice anticorupție. Comisia
a acceptat propunerea Direcției generale juridice ca acest Regulament să fie
aprobat prin lege ordinară. Adoptarea proiectului nr.364.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.318 din
9 iulie 2013 pentru modificarea și completarea Codului de executare nr.443 din
24 decembrie 2004.
9. Prezentarea raportului Comisiei de anchetă pentru verificarea gestiunii
fondului forestier, a zonelor de protecție a apelor rîurilor și ale bazinelor de apă, a
parcurilor. (Raportor – Simion Grișciuc, președintele Comisiei de anchetă.)
10. Dezbaterea proiectului de Hotărîre nr.414 din 24 octombrie 2013 cu
privire la Raportul Comisiei de anchetă pentru verificarea gestionării fondului
forestier, a zonelor de protecție a apelor rîurilor și ale bazinelor de apă, a
parcurilor. În urma dezbaterilor, s-a luat decizia ca procedura de vot privind
proiectul de Hotărîre nr.414 să aibă loc într-o ședință ulterioară.
2
Ședința începe la ora 10.04.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Stimați deputați,
Bună dimineața.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 92 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Dimitriu Anatolie, Ghilețchi Valeriu, Diacov Dumitru – în
delegație; Mocan Mihail, Todua Zurabi – la cerere; Apostolachi Iurie, Plahotniuc
Vladimir, Tkaciuk Mark, Voronin Vladimir.
Domnul Igor Corman:
Mulțumesc.
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Înainte de a trece la examinarea proiectelor incluse în ordinea de zi a ședinței
de astăzi, vă aduc la cunoștință că, astăzi, își sărbătorește ziua de naștere domnul
deputat Constantin Starîș. Să îi urăm la mulți ani, sănătate și succes în activitate.
(Aplauze.)
Deci ordinea de zi pentru astăzi este aprobată. Dacă sînt careva subiecte
urgente, doar atît, vă rog să le formulați de la microfoane.
Microfonul nr.4, vă rog.
Domnul Valeriu Streleț:
Domnule Președinte,
Urmare a discuțiilor pe care le-am avut în Fracțiune și a comunicării cu
colegii de la Guvern, proiectul nr.238, care este astăzi în ordinea de zi, propunem
să fie exclus din motive că acest subiect va fi vizat într-o manieră mai complexă și
mai aprofundată în politica bugetar-fiscală pentru anul următor. 
...