Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – NOIEMBRIE 2013
Ședința din ziua de 21 noiembrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.392 din 7 octombrie
2013 privind aprobarea limitei numărului de unități de personal și a schemei de
încadrare a Consiliului Concurenței.
4. Aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.431 din 1 noiembrie
2013 cu privire la modificarea și completarea Regulamentului Parlamentului
adoptat prin Legea nr.797-XIII din 2 aprilie 1996. Dezbaterea acestui proiect a
avut loc în ședința plenară din 15 noiembrie 2013.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.436 din
4 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea Codului contravențional al
Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 (art.198, 237, 240, 244,
400).
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.350 din
21 august 2013 privind grupurile de producători și asociațiile lor.
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în a doua lectură a
proiectului de Lege nr.448 din 12 noiembrie 2013 pentru completarea art.3 al Legii
nr.947-XIII din 19 iulie 1996 cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în a doua lectură a
proiectului de Lege nr.466 din 19 noiembrie 2013 cu privire la modificarea și
completarea articolului 81 din Legea nr.294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire
la Procuratură.
9. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în a doua lectură a
proiectului de Lege nr.446 din 7 noiembrie 2013 privind importul unei
autospeciale.
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în a doua lectură a
proiectului de Lege nr.281 din 24 iunie 2013 pentru modificarea și completarea
anexei nr.3 la Legea nr.764-XV din 27 decembrie 2001 privind organizarea
administrativ-teritorială a Republicii Moldova.
2
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.427 din
30 octombrie 2013 pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII
din 24 aprilie 1997.
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.453 din 13 noiembrie
2013 pentru modificarea Hotărîrii nr.1 din 11 ianuarie 2011 privind componența
numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (art.3).
13. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.456 din 13 noiembrie
2013 pentru modificarea Hotărîrii Parlamentului nr.3 din 12 ianuarie 2011 privind
aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Parlamentului.
14. Declarația domnului deputat Tudor Deliu – Fracțiunea Partidului Liberal
Democrat din Moldova.
15. Declarația domnului deputat Vladimir Saharneanu.
Ședința începe la ora 10.02.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună dimineața, stimați colegi.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Rog Secretariatul să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 89 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Barbulat Mihail, Cojocaru Vadim, Domenti Oxana, Garizan
Oleg, Guma Valeriu, Juravschi Nicolae, Morcov Ghenadie, Olaru Nicolae, Starîș
Constantin, Todua Zurabi, Țap Iurie, Vremea Igor.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Stimați colegi,
Vă anunț că, în perioada premergătoare ședinței de astăzi, și-au sărbătorit
ziua de naștere colegii noștri domnul Mihai Ghimpu și Ghenadie Morcov. Să le
d
...