Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2013
Ședința din ziua de 13 decembrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Propuneri la ordinea de zi.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.258 din
14 iunie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. Pentru
lectura a doua proiectul de Lege nr.258 din 14 iunie 2013 a fost comasat, cu
proiectul de Lege nr.599 din 9 martie 2011, inițiativă legisaltivă a deputatului
Alexandru Cimbriciuc – proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor
acte legislative (Legea serviciilor publice de gospodărie comunală – art.131; 14;
Legea privind administraţia publică locală – art.14 alin.(2)), și cu proiectul de
Lege nr.1363 din 10 iunie 2011, inițiativă legislativă a deputatului Iurie
Bolboceanu – proiectul de Lege cu privire la completarea articolului 7 şi a
articolului 8 din Legea nr.272-XIV din 10 februarie 1999 cu privire la apa potabilă.
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.371 din
18 septembrie 2013 cu privire la Avocatul poporului.
5. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.348 din
13 august 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.419-XVI din
22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de
stat.
6. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.374 din
23 septembrie 2013 pentru modificarea și completarea Codului fiscal nr.1163-XIII
din 24 aprilie 1997 (art.93, 1011).
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.3118 din 20 decembrie 2012 pentru modificarea și
completarea Legii privind finanțele publice locale nr.397-XV din 16 octombrie
2003 (art.11).
8. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.513 din 11 decembrie
2013 pentru modificarea Hotărîrii nr.1 din 11 ianuarie 2011 privind componența
numerică și nominală a Biroului permanent al Parlamentului (art.3).
2
Ședința începe la ora 10.03.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici și de domnii Andrian Candu
și Oleg Bodrug, vicepreședinți ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 94 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Ghilețchi Valeriu, Guțu Ana – în delegație; Bannicov
Alexandr – din motive de sănătate; Abramciuc Veronica, Botnariuc Tatiana,
Vacarciuc Vadim, Voronin Vladimir.
Domnul Igor Corman:
Ședința este deliberativă. Vă rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Vă mulțumesc.
Stimați colegi,
Sîntem în zi de vineri, ordinea de zi am aprobat-o ieri, astăzi doar autorii
proiectelor sau președinții comisiilor, dacă au careva obiecții, vă rog să le
formuleze la microfoane.
Microfonul nr.4.
Domnul Veaceslav Ioniţă:
Domnule Președinte,
Îmi permit să vă rog să organizați astăzi o ședință a Biroului permanent pe
cîteva minute, ca să decideți dacă este posibil să avem o ședință de Parlament
pentru marți, în a doua parte a zilei, și patru subiecte să fie transferate pentru acea
zi: nr.491 – politica bugetar-fiscală, ca să lucrăm asupra acestui document, ca să
avem posibilitatea să ne expunem; Nr.487, ce ține de Banca Națională; nr.537 care
tot ține de Banca Națională; nr.445.
Domnul Igor Corman:
Da. Bine, am înregistrat. O să discutăm propunerea înregistrată.
Alte propuneri dacă sînt?
Autor, domnule Petkov?
Microfonul nr.3.
3
Domnul Alexandr Petkov:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Domnule Președinte,
Pentru clarificare și rectificarea listei despre prezență
...