Urmărește canalele noastre de Telegram pentru a afla despre începutul evenimentelor transmise live în România și Republica Moldova

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VII-a ORDINARĂ – DECEMBRIE 2013
Ședința din ziua de 23 decembrie 2013
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat
al Republicii Moldova. )
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.371
din 18 septembrie 2013 cu privire la Avocatul poporului.
4. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.37 din
4 februarie 2013 pentru completarea Legii nr.231 din 23 septembrie 2010 cu
privire la comerțul interior.
5. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.424
din 29 octombrie 2013 privind testarea integrității profesionale.
6. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.425
din 29 octombrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la statutul judecătorului – art.6, 8, 9 ș.a; Legea cu privire la
Consiliul Superior al Magistraturii – art.221; Codul penal – art.55, 64, 98 ș.a.;
ș.a.).
7. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.422
din 29 octombrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la statutul judecătorului – art.26, 32, 321 ș.a.; Legea privind
pensiile de asigurări sociale de stat – art.461,48). Pentru lectura a doua, proiectul
de Lege nr.422 din 29 octombrie a fost comasat cu proiectul de Lege nr.415 din
24 octombrie 2013 pentru modificarea articolului 32 din Legea nr.544-XIII din
20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului.
8. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.3079
din 18 decembrie 2012 privind salarizarea judecătorilor.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.511 din 10 decembrie
2013 pentru modificarea anexei la Hotărîrea Parlamentului nr.134 din 8 iulie 2011
cu privire la instituirea Adunării Parlamentare a Republicii Moldova și a
Republicii Polonia.
10. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.532 din 23 decembrie
2013 cu privire la obținerea acordului Parlamentului pentru cercetarea membrului
Curții de Conturi Gheorghe Trocin în cadrul urmăririi penale pe cauza nr.201.
2
11. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului Legii bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. Proiectul nr.489 din 3 decembrie 2013.
12. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului Legii fondurilor
asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2014. Proiectul nr.490 din
3 decembrie 2013.
13. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.517
din 13 decembrie 2013 pentru modificarea articolului 561 din Legea nr.156-XIV
din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat.
14. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.523
din 16 decembrie 2013 pentru modificarea articolului VI din Legea nr.51 din
28 martie 2013 privind completarea unor acte legislative. Pentru lectura a doua,
proiectul de Lege nr.523 din 16 decembrie 2013 a fost comasat cu proiectul de
Lege nr.290 din 28 iunie 2013 privind modificarea și completarea unor acte
legislative (Legea privind sistemul public de asigurări sociale – art.40, 42; Legea
asigurării pentru accidente de muncă și boli profesionale – art.20).
15. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.518
din 13 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.289-XV din
22 iulie 2004 privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte
prestații de asigurări sociale.
16. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.491
din 3 decembrie 2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.10, 12; Legea cu privire
la întreprinderea de stat – art.3, 7, 8, 13 ș.a.; ș.a.).
17. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.450 din 12 noiembrie
2013 cu privire la declararea anului 2014 Anul part
...