Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA EXTRAORDINARĂ – IANUARIE 2011
Ședința din 11 ianuarie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea deschiderii sesiunii extraordinare a Parlamentului.
2. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
3. Adoptarea proiectului de Hotărîre a Parlamentului privind componența numerică și nominală a Biroului permanent.
4. Adoptarea proiectului de Hotărîre privind înființarea comisiilor permanente ale Parlamentului și componența lor numerică.
Şedinţa începe la ora 12.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al Parlamentului și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Domnule Ganaciuc,
Vă rog, să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – director general adjunct al Aparatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că, la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din totalul celor 101 de deputați și-au înregistrat prezența 93 de deputați. Nu s-au înregistrat deputații: Oleg Babenco, Alexandr Bannicov, Vladimir Eremciuc, Artur Reșetnicov, Constantin Starîș, Inna Șupac.
Domnul Marian Lupu:
Bine.
Partea tehnică, eu vă rog, o clarificați în mod de lucru.
Stimați colegi,
Bună ziua.
Conform datelor anunțate, constat ședința de astăzi ca fiind deliberativă și declar ședința și sesiunea extraordinară ale Parlamentului deschise. Rog să onorăm Drapelul și Imnul Republicii Moldova. (Se intonează Imnul de Stat al Republicii Moldova. Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
2
Stimați colegi,
Această sesiune extraordinară a Parlamentului am convocat-o potrivit uzanțelor Regulamentului forului legiuitor. Durata acestei sesiuni a fost fixată prin dispoziție între 11 și 18 ianuarie, potrivit cerințelor legale, cu următoarea ordine de zi, de fapt marea majoritate a acestor puncte pe ordinea de zi sînt legate de încheierea exercițiului de formare a organelor de lucru ale Parlamentului, în speță alegerea unui vicepreședinte al Parlamentului, formarea Biroului permanent al Parlamentului, constituirea comisiilor permanente ale Parlamentului, acceptarea declinării împuternicirilor de către Guvern, examinarea unor proiecte de acte legislative și acordarea votului de încredere noului Guvern. Acestea sînt subiectele propuse pentru agenda ședințelor sesiunii extraordinare a Parlamentului și aș dori să vă propun, stimați colegi, să purcedem la examinarea lor.
Dar, înainte de a începe examinarea acestora, potrivit tradițiilor care au devenit bune în Parlament, vreau să vă anunț că în perioada premergătoare ședinței de astăzi a plenului Parlamentului și-a sărbătorit ziua de naștere colegul nostru domnul Grigore Belostecinic. Să-l felicităm și să-i dorim multă sănătate și mult noroc. (Aplauze.)
Pentru subiectele care vizează ordinea de zi. Vă readuc aminte că în cadrul ultimei ședințe a sesiunii precedente au fost aleși vicepreședinții Parlamentului, mai rămîne încă o funcție vacantă care revine Fracțiunii parlamentare a Partidului Comuniștilor. În acest context, mă adresez cu întrebarea către conducerea formațiunii, către conducerea grupului parlamentar, dacă o decizie în acest sens a fost adoptată și dacă se înaintează această candidatură din partea Fracțiunii PCRM pentru ședința de astăzi?
Microfonul nr.3, vă rog.
Doamna Maria Postoico – Fracțiunea PCRM:
Mulțumesc, domnule Președinte.
Stimați colegi,
Fracțiunea Partidului Comuniștilor, la moment, ne abținem pentru a înainta candidatura la postul de vicepreședinte. Și facem o pauză pentru viitor de a înainta această candidatură.
Domnul Marian Lupu:
Bine.
Vă mulțumesc, doamnă Postoico.
Deci acest subiect rămîne în continuare deschis.
Următorul subiect, la care am făcut referință, este formarea Biroului permanent al Parlamentului. Potrivit prevederilor Regulamentului Parlamentului, noi cu dumneavoastră pentru început trebuie să stabilim componența numerică a Biroului permanent.
Aș veni 
...