Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA ORDINARĂ – FEBRUARIE 2011
Ședința din ziua de 25 februarie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbateri asupra ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.1657
din 1 iunie 2010 pentru completarea articolului 46 din Legea învăţămîntului
nr.547-XIII din 21 iulie 1995.
4. Dezbaterea în lectura a doua și remiterea în comisie a proiectului de Lege
nr.2286 din 11 august 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative
(Legea cu privire la activitatea farmaceutică – art.1, 143, 20 ş.a.; Legea cu privire
la medicamente – art.3, 6, 8; Codul contravenţional al RM – art.77).
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.334 din 10 februarie 2011 privind importul unor
autovehicule.
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2550 din 22 septembrie 2010 privind scutirea Serviciului
Grăniceri de compensarea pierderilor cauzate de excluderea din circuitul agricol a
unor terenuri.
7. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.236 din
2 februarie 2011 pentru modificarea articolului 16 din Codul audiovizualului al
Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006.
8. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2938
din 14 octombrie 2008 cu privire la simbolurile publice.
9. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr.484 din 24 februarie
2011 privind alegerea membrilor supleanți în comisiile permanente ale
Parlamentului.
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.2538 din 22 septembrie 2010 cu privire la modificarea Legii
nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de
întreprinzător (anexa). (Domnul deputat Veaceslav Ioniță, preşedintele Comisiei
economie, buget şi finanţe, propune de a reveni pentru lectura finală a acestui
proiect de lege într-o ședință următoare a Parlamentului.)
2
11. Dezbaterea și remiterea în comisie a proiectului de Lege nr.1335 din
4 mai 2010 privind modificarea Legii nr.100-XV din 26 aprilie 2001 privind actele
de stare civilă (art.68).
12. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.1928
din 28 iunie 2010 cu privire la modificarea articolului 15 din Legea nr.108-XIII din
17 mai 1994 privind frontiera de stat a Republicii Moldova.
13. Declarația domnului deputat Nicolae Juravschi – Fracțiunea
parlamentară a Partidului Liberal Democrat din Moldova.
Şedinţa începe la ora 10.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al
Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile. Începem ședința plenului Parlamentului.
Stimați colegi, ora 10.00.
Secretariatul,
Rog să anunțați prezența în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – director general adjunct al Aparatului
Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună dimineața. Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului,
din totalul celor 101 de deputați, și-au înregistrat prezența 92 de deputați. Nu s-au
înregistrat deputații: Filipov Serghei, Furdui Simion, Hadârcă Ion, Poleanschi
Mihail, Stati Sergiu, Șova Vasili, Tkaciuk Mark, Vlah Irina, Jantuan Stella – în
delegație; Plahotniuc Vladimir – din motive de sănătate.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul Țării. (Se onorează
Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi, ordinea de zi.
Microfonul nr. 3.
Domnul Alexandr Petkov – Fracțiunea PCRM:
Mulțumesc.
Onorat Parlament,
Vreau să vă anunț că, astăzi, asistăm la decizia Alianței de a nu anunța
concursul pentru funcțiile vacante la 3 posturi în CCA. Astăzi, a avut loc ședința
3
comisiei noastre, în care reprezentanții majorității parlamentare nu au dorit să
...