Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – APRILIE 2014
Ședința din ziua de 16 aprilie 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Dezbaterea ordinii de zi și aprobarea ei.
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.130 din
26 martie 2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu
privire la antreprenoriat și întreprinderi – art.30, 35; Legea privind societățile pe
acțiuni – art.93; ș.a.).
4. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.2696 din
14 noiembrie 2012 privind bursele private.
5. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.145 din 10 aprilie 2014 pentru ratificarea Acordului de
finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în
vederea realizării primei Operațiuni a politicilor de dezvoltare în Republica
Moldova (OPD-1).
6. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.146 din 10 aprilie 2014 pentru ratificarea Acordului de
împrumut dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție
și Dezvoltare în vederea realizării primei Operațiuni a politicilor de dezvoltare în
Republica Moldova (OPD-1).
7. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.81 din 28 februarie 2014 pentru ratificarea Convenției
Consiliului Europei cu privire la contrafacerea produselor medicale și infracțiunile
similare, care amenință sănătatea publică.
8. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.82 din 28 februarie 2014 pentru ratificarea Acordului de
cooperare în domeniul educației, culturii și științei dintre Republica Moldova și
Regatul Spaniei.
9. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.49 din 7 februarie
2014 pentru modificarea unor acte legislative (Legea culturilor nucifere – art.13,
14, 16, 17; Legea nr.1333-XIV din 27.10.2000 – pct.2; ș.a.). Proiectul nr. 49 din
7 februarie 2014 a fost dezbătut într-o ședință anterioară. La ședința de astăzi are
loc doar procedura de vot.
2
10. Dezbaterea, aprobarea în primă lectură și adoptarea în lectura a doua a
proiectului de Lege nr.136 din 2 aprilie 2014 pentru ratificarea Acordului de grant
nr.TF016060 dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru
Reconstrucție și Dezvoltare și Asociația Internațională pentru Dezvoltare în
vederea realizării Proiectului de ameliorare a competitivității II (PAC II).
11. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.123
din 25 martie 2014 pentru completarea Legii nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre
statutul deputatului în Parlament.
12. Dezbaterea și adoptarea proiectului de Hotărîre nr. 129 din 26 martie
2014 privind transmiterea unui imobil.
13. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege nr.459 din
15 noiembrie 2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.102-XV din
13 martie 2003 privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor
aflate în căutarea unui loc de muncă.
14. Dezbaterea și adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.380
din 25 septembrie 2013 pentru modificarea Codului electoral.
15. Declarația domnului deputat Valeriu Streleț – Fracțiunea Partidului
Liberal Democrat din Moldova.
Ședința începe la ora 14.07.
Lucrările sînt prezidate de domnul Igor Corman, Președintele
Parlamentului, asistat de domnii Andrian Candu și Oleg Bodrug, vicepreședinți
ai Parlamentului.
Domnul Igor Corman:
Bună ziua, stimați colegi.
Vă rog să vă ocupați locurile.
Secretariatul,
Vă rog să anunțați prezența.
Domnul Maxim Ganaciuc – șeful Direcției generale documentare
parlamentară a Secretariatului Parlamentului:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a plenului Parlamentului, din
totalul celor 101 de deputa
...