Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a II-a ORDINARĂ – MARTIE 2011
Ședința din ziua de 25 martie 2011
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă.
2. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege Nr.683
din 14 martie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative (Legea
cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi – art.10; Legea privind protecţia
socială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl
– art.7, 8; ş.a.).
3. Dezbaterea și aprobarea în primă lectură a proiectului de Lege Nr. 588
din 4 martie 2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1453-XV din
8 noiembrie 2002 cu privire la notariat (art.141, 22).
4. Declarație – solicitare a domnului deputat Victor Mîndru – Fracțiunea
Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
5. Declarație – solicitare a domnului deputat Ion Butmalai – Fracțiunea
Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova.
Ședința începe la ora 14.00.
Lucrările sînt prezidate de domnul Marian Lupu, Președintele
Parlamentului, asistat de domnul Vladimir Plahotniuc, prim-vicepreședinte al
Parlamentului, și de doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului.
Domnul Marian Lupu:
Stimați colegi,
Rog să vă ocupați locurile, pentru a începe ședința plenului Parlamentului
Da, vă rog, Secretariatul, să se anunțe prezența deputaților în sală.
Domnul Maxim Ganaciuc – secretar general adjunct al Parlamentului,
șeful Direcției documentare parlamentară:
Doamnelor și domnilor deputați,
Bună ziua.
Vă anunț că la lucrările ședinței de astăzi a Parlamentului, din totalul celor
101 de deputați, și-au înregistrat prezența 91 de deputați. Nu s-au înregistrat
deputații: Vladimir Lupan, Grigore Petrenco – în delegație; Victor Popa – la
cerere; Gheorghe Popa – din motive de sănătate; Ghenadie Ciobanu, Serghei
Filipov, Stella Jantuan, Nicolae Juravschi, Vadim Mișin, Gheorghe Mocanu.
2
Domnul Marian Lupu:
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Ședința este deliberativă. Rog să onorăm Drapelul de Stat al Republicii
Moldova. (Se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova.)
Mulțumesc.
Stimați colegi,
Astăzi, pe ordinea de zi a ședinței avem două subiecte: proiectul nr.683,
pachetul de politică fiscal-bugetară, și proiectul de Lege nr.588 pentru modificarea
și completarea Legii cu privire la notariat.
În contextul ordinii de zi prezentate, îl invit la tribuna centrală pe domnul
ministru al finanțelor la proiectul de Lege nr.683 pentru modificarea și completarea
unor acte legislative.
Domnul ministru solicită pînă la 20 de minute, da? Mă rog, pînă în jumătate
de oră – prezentarea raportului, după care vor urma dezbaterile.
Vă rog, domnule ministru.
Domnul Veaceslav Negruța – ministru al finanțelor:
Stimate domnule Președinte,
Stimați membri ai Parlamentului,
Prezentul proiect de lege, în fond, conține propuneri de modificare și
completare a unor acte legislative, care rezultă din politica fiscală și bugetară
pentru anul 2011, bazată pe prevederile Programului de activitate al Guvernului
pentru anii 2011 – 2014 “Integrarea Europeană: Libertate, Democrație, Bunăstare”,
Programului de stabilizare și relansare economică pentru anii 2009 – 2011, ale
altor programe și strategii naționale, acestea urmind scopul sporirii veniturilor la
buget, pe de o parte, și simplificării administrării fiscale, precum și consolidării și
eficientizării utilizării resurselor finanțelor publice.
Principalele amendamente de ordin fiscal, ce se conțin în acest set de
documente, sînt următoarele:
majorarea cu 50% a cotelor accizelor la băuturile alcoolice tari și la țigări cu
și fără filtru, fapt ce va permite acumularea de surse financiare suplimentare la
buget și va contribui la controlul și reducerea consumului de astfel de mărfuri
dăunătoare sănătății populației, păstîrnd totodată, reguli egale de dezvoltare pentru
toți operatorii din piață.
Modificarea mecanismului de stabilire a mărimii cotelor taxelor locale prin
anularea plafonării aces
...