Ai copii acasă? Privesc.Eu înregistrează lecții video cu cei mai buni profesori din Moldova. Le organizăm și publicăm pe Învaț.Online.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – MAI 2014
Ședința din ziua de 29 mai 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.525 din 17 decembrie
2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.64,
91, 92; Codul de procedură penală – art.471; ș.a.). Proiectul de Lege nr.525 a
fost dezbătut într-o ședință anterioară.
3. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.534 din 24 decembrie
2013 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile
nr.1543-XIII din 25 februarie 1998. Proiectul de Lege nr.534 a fost dezbătut într-o
ședință anterioară.
4. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.123 din 25 martie
2014 pentru completarea Legii nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul
deputatului în Parlament. Proiectul de Lege nr.123 a fost dezbătut într-o ședință
anterioară.
5. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.106 din 17 martie
2014 cu privire la acordarea de facilități la preschimbarea pașapoartelor de tip
ex-sovietic. Proiectul de Lege nr.106 a fost dezbătut într-o ședință anterioară.
6. Adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.451 din 12 noiembrie
2013 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii
Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.36, 37, 63 ș.a.). Proiectul de Lege
nr.451 a fost dezbătut într-o ședință anterioară.
7. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.670 din 3 aprilie
2012 privind evaluarea impactului asupra mediului. Proiectul de Lege nr.670 a fost
dezbătut într-o ședință anterioară.
8. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.72 din 25 februarie
2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea comunicațiilor
electronice – art.2, 7, 16; Codul contravențional – art.250). Proiectul de Lege
nr.72 a fost dezbătut într-o ședință anterioară.
9. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.502 din 5 decembrie
2013 privind modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII
din 28 martie 1995. Pentru lectura a doua, proiectul de Lege nr. 502 a fost a
comasat cu proiectul de Lege nr.31 din 4 februarie 2014 privind completarea
2
articolului 54 din Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28 martie 1995, inițiativă
legislativă a doamnei deputat Valentina Stratan. Proiectul de Lege nr.502 a fost
dezbătut într-o ședință anterioară.
10. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.348 din 13 august
2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006
cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.
11. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.130 din 26 martie
2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la
antreprenoriat și întreprinderi – art.30, 35; Legea privind societățile pe acțiuni –
art.93 ș.a.).
12. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.533 din
23 decembrie 2013 privind semnătura electronică și documentul electronic.
13. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.18 din 24 ianuarie
2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării.
14. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.3 din 9 ianuarie
2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind
pensiile de asigurări sociale de stat – art.5, 8; Legea privind sistemul public de
asigurări sociale – art.37; ș.a.). Pentru lectura a doua, proiectul de Lege nr.3 a
fost comasat cu proiectul de Lege nr.91 din 1 martie 2013 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul militarilor-art.14,
32; Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte
prestații de asigurări sociale-art.2, 5 ș.a; ș.a.), inițiativa legislativă a doamnei
deputat Liliana Palihovici.
15. Dezbaterea și aprobarea în primă
...