Oferă ajutor refugiaților din Ucraina. Click pe Dopomoha.Md pentru participare.

Transcrierea conferinței prin recunoașterea vocii

DEZBATERI PARLAMENTARE
Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XIX-a
SESIUNEA a VIII-a ORDINARĂ – MAI 2014
Ședința din ziua de 29 mai 2014
(STENOGRAMA)
SUMAR
1. Declararea ședinței ca fiind deliberativă. (Onorarea Drapelului de Stat al
Republicii Moldova.)
2. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.525 din 17 decembrie
2013 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Codul penal – art.64,
91, 92; Codul de procedură penală – art.471; ș.a.). Proiectul de Lege nr.525 a
fost dezbătut într-o ședință anterioară.
3. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.534 din 24 decembrie
2013 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului bunurilor imobile
nr.1543-XIII din 25 februarie 1998. Proiectul de Lege nr.534 a fost dezbătut într-o
ședință anterioară.
4. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.123 din 25 martie
2014 pentru completarea Legii nr. 39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul
deputatului în Parlament. Proiectul de Lege nr.123 a fost dezbătut într-o ședință
anterioară.
5. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.106 din 17 martie
2014 cu privire la acordarea de facilități la preschimbarea pașapoartelor de tip
ex-sovietic. Proiectul de Lege nr.106 a fost dezbătut într-o ședință anterioară.
6. Adoptarea în lectură finală a proiectului de Lege nr.451 din 12 noiembrie
2013 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală al Republicii
Moldova nr.122-XV din 14 martie 2003 (art.36, 37, 63 ș.a.). Proiectul de Lege
nr.451 a fost dezbătut într-o ședință anterioară.
7. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.670 din 3 aprilie
2012 privind evaluarea impactului asupra mediului. Proiectul de Lege nr.670 a fost
dezbătut într-o ședință anterioară.
8. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.72 din 25 februarie
2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea comunicațiilor
electronice – art.2, 7, 16; Codul contravențional – art.250). Proiectul de Lege
nr.72 a fost dezbătut într-o ședință anterioară.
9. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.502 din 5 decembrie
2013 privind modificarea articolului 20 din Legea ocrotirii sănătății nr.411-XIII
din 28 martie 1995. Pentru lectura a doua, proiectul de Lege nr. 502 a fost a
comasat cu proiectul de Lege nr.31 din 4 februarie 2014 privind completarea
2
articolului 54 din Legea ocrotirii sănătății nr.411 din 28 martie 1995, inițiativă
legislativă a doamnei deputat Valentina Stratan. Proiectul de Lege nr.502 a fost
dezbătut într-o ședință anterioară.
10. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.348 din 13 august
2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.419-XVI din 22 decembrie 2006
cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.
11. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.130 din 26 martie
2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea cu privire la
antreprenoriat și întreprinderi – art.30, 35; Legea privind societățile pe acțiuni –
art.93 ș.a.).
12. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.533 din
23 decembrie 2013 privind semnătura electronică și documentul electronic.
13. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.18 din 24 ianuarie
2014 cu privire la energia termică și promovarea cogenerării.
14. Adoptarea în lectura a doua a proiectului de Lege nr.3 din 9 ianuarie
2014 pentru modificarea și completarea unor acte legislative (Legea privind
pensiile de asigurări sociale de stat – art.5, 8; Legea privind sistemul public de
asigurări sociale – art.37; ș.a.). Pentru lectura a doua, proiectul de Lege nr.3 a
fost comasat cu proiectul de Lege nr.91 din 1 martie 2013 pentru modificarea și
completarea unor acte legislative (Legea cu privire la statutul militarilor-art.14,
32; Legea privind indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă și alte
prestații de asigurări sociale-art.2, 5 ș.a; ș.a.), inițiativa legislativă a doamnei
deputat Liliana Palihovici.
15. Dezbaterea și aprobarea în primă
...